backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ออกซิโทซิน (Oxytocin)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ออกซิโทซิน (Oxytocin)

ข้อบ่งใช้

ยา ออกซิโทซิน ใช้สำหรับ

ยาออกซิโทซิน (Oxytocin) เป็นยากระตุ้นมดลูก ยานี้ทำงานโดยการทำให้มดลูกหดตัว โดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแคลเซียมภายในเซลล์กล้ามเนื้อมดลูก

ยาออกซิโทซินมักจะใช้เพื่อชักนำการคลอดลูก สำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หรือครรภ์เป็นพิษ

ยานี้ยังใช้เพื่อช่วยยุติการตั้งครรภ์ ในกรณีของการคลอดก่อนกำหนดอย่างไม่สมบูรณ์ หรือการแท้งบุตร ช่วยเพิ่มการหดตัวในช่วงระยะที่ 3 ของการคลอด และช่วยควบคุมอาการตกเลือดหลังจากคลอดบุตร

วิธีการใช้ยา ออกซิโทซิน

ยาออกซิโทซินมักจะใช้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกเท่านั้น

ไม่ควรใช้ยานี้หากยามีฝุ่นละออง เปลี่ยนสี หรือหากขวดยานั้นแตกเสียหาย

เก็บยานี้ กระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยา ไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง อย่าใช้เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ซ้ำ ควรกำจัดอุปกรณ์เหล่านี้ให้ดีหลังจากใช้งาน โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับการกำจัดอย่างเหมาะสม

โปรดสอบถามผู้ดูแลสุขภาพ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยาออกซิโทซิน

การเก็บรักษายา ออกซิโทซิน

ยาออกซิโทซินมักจะจัดการและเก็บรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ หากคุณใช้ยาออกซิโทซินเองที่บ้าน โปรดเก็บยาออกซิโทซินตามที่เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพกำหนด

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาออกซิโทซิน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพร หรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาออกซิโทซิน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากช่องคลอดของคุณมีขนาดเล็กเกินไป เมื่อเทียบกับขนาดศีรษะของทารกในครรภ์
 • หากทารกในครรภ์นั้นอยู่ในท่าที่ยากต่อการคลอด หรือหากคลอดยากและการคลอดนั้นไม่คืบหน้า
 • หากคุณเป็นโรคแทรกซ้อน และจำเป็นต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์ต่อการคลอด
 • หากคุณติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด
 • หากคุณไม่สามารถคลอดบุตรทางมดลูก เนื่องจากสภาวะบางอย่าง (เช่น เป็นโรคเริมที่อวัยวะเพศ เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก)
 • โปรดแจ้งให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพในทันที หากคุณสังเกตเห็นอาการหายใจลำบาก ผดผื่น อาการตกเลือดต่อเนื่อง หรืออัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง

  ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

  ยาออกซิโทซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด X โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

  การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ห้ามใช้
  • N= ไม่ทราบแน่ชัด

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงของการใช้ยาออกซิโทซิน

  โปรดติดต่อแพทย์ หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้ไม่หายไป หรือรบกวนคุณ

  • คลื่นไส้
  • อาเจียน
  • การหดตัวของมดลูกรุนแรง หรือรวดเร็วมากขึ้น

  โปรดรับการรักษาในทันที หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้

  • อาการแพ้อย่างรุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด แน่นหน้าอก อาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น)
  • ปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือด
  • อาการตกเลือดอย่างรุนแรง หรือต่อเนื่องหลังคลอดบุตร
  • หัวใจเต้นผิดปกติ
  • เลือดไปรวมตัวกันที่กระดูกเชิงกราน
  • มดลูกแตก

  หากคุณใช้ยานี้ขณะมีเด็กทารกในครรภ์ อาจมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ อาการเลือดออกจากดวงตา หัวใจเต้นผิดปกติ ชัก หัวใจเต้นช้า

  ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

  ปฏิกิริยาของยา

  ปฏิกิริยากับยาอื่น

  ยาออกซิโทซินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

  คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

  ยาดรอกซีโดปา (Droxidopa) อาจมีปฏิกิริยากับยานี้เนื่องจากการทำงานของยา และผลข้างเคียงของยานี้อาจจะเพิ่มเพราะยาออกซิโทซิน และอาจส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง

  ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

  ยาออกซิโทซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

  ยาออกซิโทซินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

  โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

  • การผ่าคลอด
  • เคยมีอาการคลอดยากหรือผ่าตัดมดลูก
  • โรคแทรกซ้อนขณะคลอดบุตร
  • มีบาดแผลจากการคลอดบุตร
  • มีอาการเลือดออกจากช่องคลอดอย่างรุนแรง
  • รกเกาะต่ำ

  ขนาดยา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  ขนาดยาออกซิโทซินสำหรับผู้ใหญ่

  ภาวะตกเลือดหลังคลอด

  • ขนาดยาที่แนะนำคือ 10 หน่วย ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหลังจากคลอดรก
  • เพิ่ม 10-40 หน่วย ไม่เกิน 40 หน่วย ถึง 1000 มล. ของสารละลายฉีดเข้าหลอดเลือดดำแบบแห้ง (nonhydrating IV solution) และหยอดยาในอัตราที่จำเป็นเพื่อควบคุมภาวะมดลูกไม่หดรัดตัว (Uterine atony)

  การชักนำการคลอด 

  • ขนาดยาที่แนะนำคือฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 0.5-1 หน่วยหยด (m Unit)/นาที ปรับไปที่ขนาดยา 1-2 หน่วยหยด/นาที ทุกๆ 15-60 นาทีจนกระทั่งรูปแบบการหดตัวนั้นคล้ายกับการคลอดตามปกติ (ตามปกติคือ 6 หน่วยหยด/นาที) อาจลดขนาดยาหลังจากได้ความถี่ในการหดตัวของมดลูกที่ต้องการและการคลอดนั้นคืบหน้าขยายขึ้นไปถึง 5-6 เซนติเมตร

  อาการคลอดก่อนกำหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือเลี่ยงไม่ได้ 

  • ขนาดยาที่แนะนำคือ 10-20 หน่วยหยด/นาที ไม่เกิน 30 หน่วย/12 ชั่วโมง

  ขนาดยาออกซิโทซินสำหรับเด็ก

  ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

  รูปแบบของยา

  ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาสารละลายออกซิโทซินสำหรับฉีด 10 หน่วย/มล.

  กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

  กรณีลืมใช้ยา

  หากคุณลืมใช้ยานี้โปรดติดต่อแพทย์ในทันที

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

  ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา