home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณกำลังมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

อะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate)

อะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate)
ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของยา|ขนาดยา

ข้อบ่งใช้

ยา อะลูมิเนียมฟอสเฟต ใช้สำหรับ

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate) ใช้เพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis) แบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ไส้เลื่อนกระบังลม (hiatal oesophageal hernia) โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal refux) และภาวะแทรกซ้อน อย่าง โรคหลอดอาหารอักเสบ (oesophagitis) อาการแสบร้อนกลางอก (heartburn) และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากมีกรดมากเกินไป

วิธีการใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

สำหรับยาแบบรับประทาน คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตตามที่แพทย์กำหนด ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • เขย่าซองใส่ยาก่อนรับประทานยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต
 • ปรึกษาแพทย์หรือคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยา

การเก็บรักษายาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ยา อะลูมิเนียมฟอสเฟต ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ก่อนใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อกระสายยา ที่ใช้ในยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • หากคุณเป็นโรคอื่นหรือกำลังใช้ยาอื่น ที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอ เกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตนั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังนี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • ยาไดจอกซิน (Digoxin)
 • ยาอินโดเมทาซิน (Indomethacin)
 • เกลือเหล็ก (Iron salt)
 • ยาไอโซไนอาไซด์ (Isoniazide)
 • ยาโคลไดอาเซพอกไซด์ (Chlodiazepoxide)
 • ยานาพรอกเซน (Naproxen)
 • ยาไดคูมารอล (Dicumarol)
 • ยาซูโดเอฟีดรีน (Pseudoephedrine)
 • ยาไดอาเซแพม (Diazepam)
 • ยาแอมเฟตามีน (Amphetamine)
 • ยาควินิดีน (Quinidine)
 • ยาแอสไพริน

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น ไตบกพร่อง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตสำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ขนาดยาที่แนะนำคือ 1-2 ซอง วันละ 2-3 ครั้ง

ขนาดยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต 12% รูปแบบเจลบรรจุในซองยา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Aluminium Phosphate. https://www.drugs.com/international/aluminium-phosphate.html. Accessed November 14, 2016.

Aluminium Phosphate. https://www.drugs.com/otc/325014/gelfos.html. Accessed November 14, 2016.

Aluminium Phosphate. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-4135/aluminum-hydroxide-gel-oral/details. Accessed November 14, 2016.

Aluminium Phosphate. http://www.dhgpharma.com.vn/en/digestive/stoccel-p-detail. Accessed November 14, 2016.

รูปของผู้เขียน
ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล
แก้ไขล่าสุด 01/12/2019
x