backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

อีโพรซาร์แทน (Eprosartan)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

อีโพรซาร์แทน (Eprosartan)

ข้อบ่งใช้ อีโพรซาร์แทน

อีโพรซาร์แทน (Eprosartan) ใช้สำหรับ

อีโพรซาร์แทน (Eprosartan) เป็นยาที่ใช้เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) การลดระดับความดันโลหิตที่เพิ่มสูงจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และปัญหาเกี่ยวกับไต ยานี้ทำงานโดยการคลายหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น ยาอีโพรซาร์แทนอยู่ในกลุ่มของยาแอนจีโอเทนซิน รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์ (Angiotensin Receptor Blockers)

วิธีการใช้ยาอีโพรซาร์แทน

 • รับประทานยานี้ โดยปกติคือวันละสองครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด สามารถรับประทานพร้อมกับอาหารหรือแยกต่างหากก็ได้ ควรใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา สำหรับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงนั้น อาจต้องใช้เวลานานถึง 2 ถึง 3 สัปดาห์กว่าที่คุณจะได้รับประโยชน์จากยาอย่างเต็มที่
 • คุณควรจะใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะรู้สึกเป็นปกติ คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนั้นจะไม่มีอาการ
 • โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณแย่ลง (เช่น ระดับความดันโลหิตของคุณเพิ่มขึ้น)

การเก็บรักษายาอีโพรซาร์แทน

ยาอีโพรซาร์แทน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอีโพรซาร์แทนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอีโพรซาร์แทนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอีโพรซาร์แทน

 • ก่อนใช้อีโพรซาร์แทน แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือยาในกลุ่มแอนจีโอเทนซิน รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์อื่นๆ เช่น ยาแคปโตพริล (captopril) หรือลิซิโนพริล (lisinopril) หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะโรคตับ ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง สูญเสียน้ำและแร่ธาตุอย่างโซเดียมในร่างกายอย่างมากหรือภาวะขาดน้ำ (dehydration)
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนหรือง่วงซึม อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวจนกว่าคุณจะสามารถทำได้อย่างปลอดภัย และควรจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการวิงเวียนและหน้ามืด ควรลุกขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอน
 • ยานี้อาจจะเพิ่มระดับของโพแทสเซียมได้ ก่อนใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมหรือสารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • ก่อนการผ่าตัด โปรดแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (อ่านเพิ่มเติมในส่วนของคำเตือน)
 • ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร
 • ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

  ยาอีโพรซาร์แทนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

  การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ห้ามใช้
  • N= ไม่ทราบแน่ชัด

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงของการใช้ยาอีโพรซาร์แทน

  • คุณอาจจะมีอาการวิงเวียน หน้ามืด และมองเห็นไม่ชัดในขณะที่ร่างกายกำลังปรับตัวเข้ากับยานี้ หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้น โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที
  • โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ
  • แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่รุนแรงดังต่อไปนี้ หมดสติ สมรรถภาพทางเพศลดลง มีอาการของภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ)
  • แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่หายากแต่รุนแรงมากดังต่อไปนี้ ปวดกล้ามเนื้อ
  • แม้ว่ายาอีโพรซาร์แทนอาจจะช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับไตหรือรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตได้ ในนานๆ ครั้งยานี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับไตหรือทำให้อาการนี้รุนแรงขึ้นได้ แพทย์จะทำการตรวจสมรรถภาพของไตขณะที่คุณกำลังใช้ยาอีโพรซาร์แทน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีสัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง

  การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ) วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

  ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

  ปฏิกิริยาของยา

  ปฏิกิริยากับยาอื่น

 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ ทั้งยาตามใบสั่งยา ยาที่หาซื้อเอง และสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะ ยาอะลิสคิเรน (aliskiren) ยาลิเทียม (lithium) ยาที่อาจจะเพิ่มระดับของโพแทสเซียมในเลือด เช่น ยาในกลุ่มเอซีอีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors) อย่าง เบนาเซพริล (benazepril) หรือลิซิโนพริล (lisinopril) ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของดรอสไพรีโนน (drospirenone)
 • ยาบางชนิดอาจจะมีส่วนผสมที่เพิ่มความดันโลหิตหรือทำให้อาการหัวใจล้มเหลวแย่ลงได้ โปรดแจ้งให้เภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้และสอบถามวิธีการใช้ยาเหล่านั้นอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะยาแก้ไอและแก้หวัด ยาลดความอ้วน หรือยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือนาพรอกเซน (naproxen)
 • ยาอีโพรซาร์แทนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

  ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

  ยาอีโพรซาร์แทนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

  ยาอีโพรซาร์แทนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

  ขนาดยา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  ขนาดยาอีโพรซาร์แทนสำหรับผู้ใหญ่

  ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

  ขนาดยาเริ่มต้น 600 มก. รับประทานวันละครั้งเป็นยาเพียงชนิดเดียว โดยที่สันนิษฐานว่าระดับของเลือดในร่างกายเป็นปกติ (euvolemia)

  ขนาดยาปกติ 400 ถึง 800 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 1 หรือ 2 ครั้ง

  คำแนะนำ

  • ระดับความดันโลหิตอาจจะลดลงสูงสุดภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์
  • หากการใช้ยาต้านความดันโลหิตสูงวันละครั้งนั้นไม่เพียงพออาจพิจารณาใช้ยาวันละสองครั้งในขนาดเดิมหรือเพิ่มขนาดยา
  • การใช้ยาในขนาดที่มากกว่า 800 มก. ต่อวันนั้นมีอยู่อย่างจำกัด

  การปรับขนาดยาสำหรับไต

  • ไตวายระดับเบา ไม่มีการปรับขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำ
  • ไตวายระดับปานกลางถึงรุนแรง ไม่มีการปรับขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำ ขนาดยาสูงสุดคือ 600 มก./วัน

  การปรับขนาดยาสำหรับตับ

  • ไม่มีการปรับขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำ

  คำแนะนำอื่นๆ

  • การเฝ้าระวัง ควรประเมินสมรรถภาพของไตก่อนเริ่มต้นการรักษาและเป็นระยะๆ หลังจากนั้น
  • คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับแจ้งถึงผลที่ตามมาจากการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ ผู้ป่วยควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากตั้งครรภ์

  ขนาดยาอีโพรซาร์แทนสำหรับเด็ก

  ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

  รูปแบบของยา

  ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

  กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

  กรณีลืมใช้ยา

  หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา