เดสลอราทาดีน (Desloratadine)

รู้เรื่องเบื้องต้น

ยาเดสลอราทาดีนใช้สำหรับ

ยาเดสลอราทาดีน (Desloratadine) เป็นยาแก้แพ้ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการแพ้ เช่น น้ำตาไหล น้ำมูกไหล มีอาการคันที่ตา/จมูก จาม มีลมพิษ และมีอาการคัน ยานี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งสารที่ร่างกายสร้างขึ้น (สารก่ออาการแพ้ หรือ histamine) ที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างที่มีอาการแพ้

วิธีใช้ยา เดสลอราทาดีน

 • ให้ใช้ยาเดสลอราทาดีนโดยการรับประทานพร้อม หรือไม่พร้อมกับอาหารตามที่แพทย์สั่ง โดยปกติวันละ 1 ครั้ง
 • หากคุณรับประทานยาเม็ดที่ละลายได้เร็ว ปล่อยให้ยาเม็ดละลายบนลิ้น แล้วค่อยกลืน พร้อมหรือไม่พร้อมกับน้ำ ห้ามแกะยาออกจากแผงยาจนกว่าจะรับประทาน
 • หากใช้ยาประเภทยาน้ำ ให้ตวงขนาดยาอย่างระมัดระวัง โดยใช้อุปกรณ์/ช้อนชนิดพิเศษ ห้ามใช้ช้อนในครัวเรือนเนื่องจากอาจได้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้อง
 • ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับอายุ อาการ และการตอบสนองต่อการรักษา ห้ามเพิ่มขนาดยาหรือใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
 • ให้แจ้งแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง

การเก็บรักษายาเดสลอราทาดีน

การเก็บรักษายาเดสลอราทาดีนที่ดีที่สุด ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงโดยตรงและความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยา ไม่ควรเก็บยาเดสลอราทาดีนไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเดสลอราทาดีนมีหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรเทยาเดสลอราทาดีนทิ้งลงในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเช่นนั้น สิ่งสำคัญคือต้องกำจัดยาอย่างเหมาะสมเมื่อหมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้ว ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเดสลอราทาดีน

ก่อนใช้ยาเดสลอราทาดีน

 • ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณแพ้ยาเดสลอราทาดีน ยาลอราทาดีน (loratadine) อย่างยาคลาริติน (Claritin) หรือยาอื่นๆ
 • ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่งและยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่คุณกำลังใช้อยู่
 • ให้แจ้งแพทย์หากคุณเป็นโรคเกี่ยวกับไตหรือตับ หรือโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria) สำหรับยาเม็ดแบ่งรับประทาน
 • ให้แจ้งแพทย์หากคุณตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้แจ้งให้แพทย์ทราบ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยาเดสลอราทาดีน ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับ กับความเสี่ยงจากการใช้ยา ยาเดสลอราทาดีนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ มีดังนี้

 • A=ไม่มีความเสี่ยง
 • B=ไม่มีความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C=อาจจะมีความเสี่ยง
 • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X=ห้ามใช้
 • N=ไม่ทราบแน่ชัด

รู้จักกับผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากยาเดสลอราทาดีน

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ รู้สึกไม่สบายในลำคอ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย ขาดความอยากอาหาร ท้องเสีย เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เลือดกำเดาไหล หรือปากแห้ง

ให้เข้ารับการรักษาฉุกเฉิน หากคุณมีอาการแพ้ยาเหล่านี้ ได้แก่ มีผื่น หายใจลำบาก มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอ นอกจากนี้ ควรพาไปพบคุณหมอทันที หากมีผลข้างเคียงที่รุนแรงใดๆ เหล่านี้

 • หัวใจเต้นเร็ว แรง หรือไม่เป็นจังหวะ
 • มีอาการไข้หรือไข้หวัดใหญ่
 • มีอาการชัก
 • ดีซ่าน (ตัวหรือตาเหลือง)

ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่า ได้แก่

 • ปากแห้ง เจ็บคอ ไอ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ง่วงซึม รู้สึกเหนื่อย
 • คลื่นไส้ ท้องเสีย
 • ปวดศีรษะ

อาการข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ยาทุกคน และอาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเดสลอราทาดีนอาจเกิดอันตรกิริยา (interaction) กับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรทำรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเดสลอราทาดีนอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่นๆ

ยาเดสลอราทาดีนอาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะทางสุขภาพเสื่อมลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอ เกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • โรคตับ
 • โรคไต ฤทธิ์ของยาเดสลอราทาดีนอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกำจัดยาออกจากร่างกายอย่างช้า ๆ
 • โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria: PKU) ยาเม็ดแบ่งรับประทานอาจมีส่วนผสมขอสารแอสปาแตม ซึ่งสามารถทำให้อาการแย่ลงได้
 • การกำจัดยาออกจากร่างกายอย่างช้าๆ อาจเพิ่มโอกาสในการออกฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาปกติในผู้ใหญ่สำหรับรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • ขนาดยาประคับประคองการรักษา: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง

ขนาดยาปกติในผู้ใหญ่สำหรับรักษาลมพิษ

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
  ขนาดยาประคับประคองการรักษา: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง

ขนาดยาปกติในผู้สูงอายุสำหรับรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • ขนาดยาประคับประคองการรักษา: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง

ขนาดยาปกติในผู้สูงอายุสำหรับรักษาลมพิษ

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • ขนาดยาประคับประคองการรักษา: 5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดยาปกติในเด็กสำหรับรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • อายุ 6 เดือนหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 12 เดือน: 1 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • อายุ 1 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 6 ปี: 1.25 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • อายุ 6 ปี หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 11 ปี: 2.5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • อายุ 12 ปีหรือมากกว่า: 5 รับประทานวันละหนึ่งครั้ง

ขนาดยาปกติในเด็กสำหรับรักษาลมพิษ

 • อายุ 6 เดือนหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 12 เดือน: 1 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • อายุ 1 ปี หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 6 ปี: 1.25 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • อายุ 6 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 11 ปี: 2.5 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
 • อายุ 12 ปี หรือมากกว่า: 5 รับประทานวันละหนึ่งครั้ง

รูปแบบยาเดสลอราทาดีน

ยาเดสลอราทาดีนมีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

ยาน้ำไซรัป สำหรับรับประทาน

 • ยี่ห้อ Clarinex: 0.5 มก./มล. (473 มล.)

ยาเม็ด สำหรับรับประทาน

 • ยี่ห้อ Clarinex: 5 มก.
 • ยี่ห้อ Generic: 5 มก.

ยาเม็ดละลายในน้ำ สำหรับรับประทาน

 • ยี่ห้อ Clarinex Reditabs: 2.5 มก, 5 มก.
 • ยี่ห้อ Generic: 2.5 มก, 5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา เดสลอราทาดีน

หากลืมใช้ยาเดสลอราทาดีน ให้ใช้ยาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี หากใกล้เวลาใช้รอบถัดไป ให้ข้ามรอบที่ลืมใช้ไปแล้วใช้ยาในรอบถัดไป ตามปกติที่กำหนดไว้ ห้ามใช้เพิ่มเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์