เฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 25/09/2020

เฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine)

เฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine) จัดอยู่ในกลุ่มต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ทำหน้าที่ยับยั้งสารธรรมชาติอย่างฮีสตามีน (Histamine) ที่ร่างกายสร้างขึ้นมา ขณะมีอาการแพ้

ข้อบ่งใช้

เฟกโซเฟนาดีน ใช้สำหรับ

ยาเฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine) จัดอยู่ในกลุ่มต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ทำหน้าที่ยับยั้งสารธรรมชาติอย่างฮีสตามีน (Histamine) ที่ร่างกายสร้างขึ้นมา ขณะมีอาการแพ้

ยาเฟกโซเฟนาดีใช้เพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น น้ำมูกไหล อาการคันบริเวณจมูก ดวงตา น้ำตาไหล จาม ลมพิษ เป็นต้น

วิธีการใช้ ยาเฟกโซเฟนาดีน

 • ซื้อยารับประทานเอง หากคุณซื้อยารับประทานเอง ควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์อย่างระเอียด หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเภสัชกร หากแพทย์สั่งให้คุณใช้ยาเฟกโซเฟนาดีน ควรรับประทานตามที่แพทย์กำหนด โดยปกติคือวันละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 12 ชั่วโมง)
 • ยาเฟกโซเฟนาดีนในรูปแบบของยาน้ำ ควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนธรรมดาในการตวงยา ให้ใช้อุปกรณ์สำหรับตวงยาเท่านั้นเพื่อให้ได้ปริมาณยาที่ถูกต้อง
 • ยาเฟกโซเฟนาดีนในรูปแบบยาเม็ด หากคุณรับประทานยาเม็ดแบบละลายเร็ว ควรรับประทานขณะท้องว่าง ให้ยาเม็ดละลายก่อน หากต้องดื่มพร้อมน้ำให้รับประทานยาเฟกโซเฟนาดีนพร้อมกับน้ำเปล่า ห้ามดื่มพร้อมน้ำผลไม้ (เช่น น้ำแอปเปิ้ล เกรฟฟรุต หรือน้ำส้ม) เพราะอาจจะลดการดูดซึมของยา

อย่างไรก็ตาม อย่ารับประทานยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเฟกโซเฟนาดีน เนื่องจากยาลดกรดสามารถลดการดูดซึมยาเฟกโซเฟนาดีนได้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

การเก็บรักษา ยาเฟกโซเฟนาดีน

 • ยาเฟกโซเฟนาดีนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเฟกโซเฟนาดีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งยาเฟกโซเฟนาดีนลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เฟกโซเฟนาดีน

ก่อนใช้ยาเฟกโซเฟนาดีน

 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ยาเฟกโซเฟนาดีน ยาอื่นๆ หรือแพ้ส่วนประกอบในยาเม็ด หรือยาน้ำแขวนตะกอนเฟกโซเฟนาดีน สอบถามเภสัชกรสำหรับรายชื่อของส่วนประกอบยา
 • แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้หรือตั้งใจจะใช้ ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร โดยเฉพาะยาอิริโทรมัยซิน (erythromycin) เช่น อีมัยซิน (e-mycin) หรืออีริโทรซิน (erythrocin) และยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) อย่างไนโซรอล (nizoral) แพทย์อาจต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือเฝ้าระวังผลค้างเคียงอย่างใกล้ชิด
 • หากคุณกำลังรับประทานยาลดกรด ที่มีอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม เช่น มาล็อกซ์ (maalox) หรือไมแลกตา (mylanta) และอื่นๆ ให้รับประทานยาลดกรดสองสามชั่วโมง ก่อนหรือหลังจากรับประทานยาเฟกโซเฟนาดีน
 • แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคไต
 • แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยาเฟกโซเฟนาดีนให้ติดต่อแพทย์ทันที

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยา เฟกโซเฟนาดีน จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C จัดโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา เฟกโซเฟนาดีน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เฟกโซเฟนาดีน เช่น ผล คลื่นไส้ ท้องร่วง ท้องไส้ปั่นป่วน ปวดประจำเดือน ง่วงซึม รู้สึกเหนื่อยล้า เวียนศีรษะ ในกรณีที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง จะมีอาการ ดังนี้

 • หายใจติดขัด
 • มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ
 • ลมพิษ
 • ไข้ หนาวสั่น

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเฟกโซเฟนาดีน อาจเกิดอันตรกิริยา กับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

โดยปกติจะไม่แนะนำการใช้ยานี้ร่วมกับยาดังต่อไปนี้ แต่อาจจำเป็นในบางกรณี

 • เอลิกลูสแตท (Eliglustat) โลมิเทไพด์ (Lomitapide) นิโลตินิบ (Nilotinib) ไซมีพรีเวียร์ (Simeprevir) โทโคเฟอร์โซแลน (Tocophersolan)

หากคุณได้รับสั่งยาทั้งสองร่วมกัน แพทย์อาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือความถี่ในการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

การใช้ยานี้กับยาดังต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงบางอย่าง แต่การใช้ยาทั้งสองร่วมกันอาจเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณได้รับสั่งยาทั้งสองร่วมกัน แพทย์อาจต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือความถี่ในการใช้ยา ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

 • อะลูมิเนียมคาร์บอเนตพื้นฐาน (Aluminum Carbonate Basic)
 • อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminum Hydroxide)
 • อะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminum Phosphate)
 • ไดไฮดรอกซีอลูมิเนียมอะมิโนแอซิเตด (Dihydroxyaluminum Aminoacetate)
 • ไดไฮดรอกซีอลูมิเนียมโซเดียมคาร์บอร์เนต (Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate)
 • แมกัลเดรต (Magaldrate)
 • แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate)
 • แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium Hydroxide)
 • แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium Oxide)
 • แมกนีเซียมไตรซิลิเกต (Magnesium Trisilicate)
 • สมุนไพรเซนต์จอห์น (St John’s Wort)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเฟกโซเฟนาดีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

 • น้ำแอปเปิ้ล
 • น้ำเกรฟฟรุต
 • น้ำส้ม

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเฟกโซเฟนาดีน อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • โรคไต ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ผลของยาอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเร็วในการกำจัดยาออกจากร่างกายลดลง
 • โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ยาเม็ดแตกตัวในปากสำหรับรับประทานนั้นมีสารฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ยาเฟกโซเฟนาดีน สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)

 • 60 มก. รับประทานวันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคลมพิษ (Urticaria)

 • 60 มก. รับประทานวันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า

ขนาด ยาเฟกโซเฟนาดีน สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)

ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

 • 6 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละสองครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า
 • 12 ปีขึ้นไป 60 มก. รับประทานวันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า

ยาเม็ดแบบแตกตัวสำหรับรับประทาน

 • 6 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละสองครั้ง

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน

 • โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ 2 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า
 • โรคลมพิษเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ (Chronic idiopathic urticaria) 6 เดือนถึง 1 ปี 15 มก. รับประทานวันละสองครั้งและสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคลมพิษ (Urticaria)

ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

 • 6 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละสองครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า
 • 12 ปีขึ้นไป 60 มก. รับประทานวันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า

ยาเม็ดแบบแตกตัวสำหรับรับประทาน

 • 6 ถึง 11 ปี: 30 มก. รับประทานวันละสองครั้ง

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน

 • โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ 2 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้งพร้อมกับน้ำเปล่า
 • โรคลมพิษเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ (Chronic idiopathic urticaria) 6 เดือนถึง 1 ปี: 15 มก. รับประทานวันละสองครั้งและสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี 30 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง

รูปแบบของยา เฟกโซเฟนาดีน

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน รูปแบบเกลือไฮโดรคลอไรด์ (hydrochloride) 30 มก./5 มล. (120 มล.)
 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน รูปแบบเกลือไฮโดรคลอไรด์ 30 มก. 60 มก. 180 มก.
 • ยาเม็ดแบบแตกตัวสำหรับรับประทาน รูปแบบเกลือไฮโดรคลอไรด์ 30 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปรับประทานยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 25/09/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา