แมงกานีส (Manganese)

แมงกานีส (Manganese)

การใช้ประโยชน์ แมงกานีส

แมงกานีส ใช้ทำอะไร

แมงกานีสเป็นแร่ธาตุใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ :

นอกจากนี้แมงกานีสอาจได้รับการกำหนดไว้สำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

การทำงานของแมงกานีสเป็นอย่างไร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาเพียงพอเกี่ยวกับการใช้แมงกานีส ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมีรายงานการศึกษาค้นคว้าว่าแมงกานีส มีสารเคมีซึ่งอาจช่วยในการผลิตฮอร์โมนเพศ

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้แมงกานีส

ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารจากแมงกานีสหรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพอื่นๆ
 • มีอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อปฏิบัติในการใช้แมงกานีสนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้สมุนไพรนั้น

แมงกานีสมีความปลอดภัยแค่ไหน

ไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับประทานแมงการนีสในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แมงกานีสมีอะไรบ้าง

ในบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใดๆ ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับแมงกานีสมีอะไรบ้าง

อาหารเสริมสมุนไพรชนิดนี้อาจทำปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยาหรืออาการทางการแพทย์ในปัจจุบันของคุณ ปรึกษากับหมอรักษาสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังใช้ยาที่มีปฏิกิริยากับตับ อาจสามารถเกิดผลข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่อาจมีปฏิกิริยาระหว่างยากับแมงกานีส ได้แก่

 • ยาลดกรด
 • ยาระบาย
 • ยาปฏิชีวนะประเภท ควิโนโลน (Quinolone) ได้แก่ ไซโพรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) หรือไซโปร (Cipro), เอ็นนอกซาซิน (Enoxacin) หรือเพเนเทร็กซ์ (Penetrex), นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) หรือชิบรอกซิน (Chibroxin), โนรอกซิน (Noroxin), สปาร์ฟลอกซาซิน (Sparfloxacin) หรือซากาม (Zagam), ทราโวฟลอกซาซิน (Trovafloxacin) หรือโทรแวน (Trovan) และเกรพาฟลอกซาซิน (Grepafloxacin) หรือรากซาร์ (Raxar)
 • ยาปฏิชีวนะประเภทเตรทราไซคลิน (Tetracycline) ได้แก่ เดเมโคลไซคลิน (Demeclocycline) หรือเดโคลไมซิน (Declomycin), ไมโนไซคลิน (Minocycline) หรือไมโนซิน (Minocin) และ เตรทราไซคลิน (Tetracycline) หรืออะโครไมซิน (Achromycin)

ภาวะสุขภาพเหล่านี้อาจมีปฏิกิริยาระหว่างกับสมุนไพรเช่น:

 • โรคตับระยะยาว
 • โรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็ก
 • การให้อาหารทางสายน้ำเกลือ

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอก่อนใช้แมงกานีส

ขนาดการใช้

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้

ปกติควรใช้แมงกานีสในปริมาณเท่าใด

ขนาดแมงกานีสที่เพียงพอในการบริโภคต่อวัน (AI):

 • ทารกแรกคลอด – 6 เดือน: ขนาดที่แนะนำคือ 3 ไมโครกรัม
 • อายุ 7-12 เดือน: ขนาดยาที่แนะนำคือ 600 ไมโครกรัม
 • เด็ก 1-3 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.2 มก.
 • อายุ 4-8 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.5 มก.
 • เด็กชายอายุ 9-13 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.9 มิลลิกรัม
 • เด็กชายอายุ 14-18 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.2 มิลลิกรัม
 • หญิงอายุ 9-18 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.6 มก.
 • ผู้ชายอายุ 19 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.3 มก.
 • ผู้หญิงอายุ 19 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.8 มก.
 • หญิงตั้งครรภ์อายุ 14-50 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 มก.
 • สตรีที่ให้นมบุตร: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.6 มก.

ระดับไอโอดีนที่ยอมรับได้ในแต่ละวันสำหรับแมงกานีส

 • เด็ก 1-3 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 มก.
 • 4-8 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 3 มก.
 • 9-13 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 6 มก.
 • 14-18 ปี (รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร): ขนาดที่แนะนำคือ 9 มก.
 • สำหรับผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป (รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร): ขนาดยาที่แนะนำคือ 11 มก.

ขนาดการใช้แมงกานีสอาจแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและพยาธิสภาพอื่น ๆ การใช้แมงกานีสอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อทราบขนาดยาที่เหมาะสม

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

 • แมงกานีสแคปซูล 10 มิลลิกรัม
 • แมงกานีสแคปซูล
 • ยาเม็ดแมงกานีส 50 มก. / 250 มก

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 12/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ