backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

แมงกานีส (Manganese)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

แมงกานีส (Manganese)

การใช้ประโยชน์ แมงกานีส

แมงกานีส ใช้ทำอะไร

แมงกานีสเป็นแร่ธาตุใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ :

 • ป้องกันและรักษาภาวะขาดสารแมงกานีส
 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคโลหิตจาง
 • หล่อเลี้ยงเส้นประสาทและสมอง
 • บรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS)
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • ลดการสูญเสียแคลเซียม
 • นอกจากนี้แมงกานีสอาจได้รับการกำหนดไว้สำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

  การทำงานของแมงกานีสเป็นอย่างไร

  ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาเพียงพอเกี่ยวกับการใช้แมงกานีส ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมีรายงานการศึกษาค้นคว้าว่าแมงกานีส มีสารเคมีซึ่งอาจช่วยในการผลิตฮอร์โมนเพศ

  ข้อควรระวังและคำเตือน

  เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้แมงกานีส

  ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่:

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
  • แพ้สารจากแมงกานีสหรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • มีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพอื่นๆ
  • มีอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

  ข้อปฏิบัติในการใช้แมงกานีสนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้สมุนไพรนั้น

  แมงกานีสมีความปลอดภัยแค่ไหน

  ไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับประทานแมงการนีสในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แมงกานีสมีอะไรบ้าง

  ในบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใดๆ ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์

  ปฏิกิริยาระหว่างยา

  ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับแมงกานีสมีอะไรบ้าง

  อาหารเสริมสมุนไพรชนิดนี้อาจทำปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยาหรืออาการทางการแพทย์ในปัจจุบันของคุณ ปรึกษากับหมอรักษาสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังใช้ยาที่มีปฏิกิริยากับตับ อาจสามารถเกิดผลข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่อาจมีปฏิกิริยาระหว่างยากับแมงกานีส ได้แก่

  • ยาลดกรด
  • ยาระบาย
  • ยาปฏิชีวนะประเภท ควิโนโลน (Quinolone) ได้แก่ ไซโพรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) หรือไซโปร (Cipro), เอ็นนอกซาซิน (Enoxacin) หรือเพเนเทร็กซ์ (Penetrex), นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) หรือชิบรอกซิน (Chibroxin), โนรอกซิน (Noroxin), สปาร์ฟลอกซาซิน (Sparfloxacin) หรือซากาม (Zagam), ทราโวฟลอกซาซิน (Trovafloxacin) หรือโทรแวน (Trovan) และเกรพาฟลอกซาซิน (Grepafloxacin) หรือรากซาร์ (Raxar)
  • ยาปฏิชีวนะประเภทเตรทราไซคลิน (Tetracycline) ได้แก่ เดเมโคลไซคลิน (Demeclocycline) หรือเดโคลไมซิน (Declomycin), ไมโนไซคลิน (Minocycline) หรือไมโนซิน (Minocin) และ เตรทราไซคลิน (Tetracycline) หรืออะโครไมซิน (Achromycin)

  ภาวะสุขภาพเหล่านี้อาจมีปฏิกิริยาระหว่างกับสมุนไพรเช่น:

  • โรคตับระยะยาว
  • โรคโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็ก
  • การให้อาหารทางสายน้ำเกลือ

  ขนาดยา

  ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอก่อนใช้แมงกานีส

  ขนาดการใช้

  ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้

  ปกติควรใช้แมงกานีสในปริมาณเท่าใด

  ขนาดแมงกานีสที่เพียงพอในการบริโภคต่อวัน (AI):

  • ทารกแรกคลอด – 6 เดือน: ขนาดที่แนะนำคือ 3 ไมโครกรัม
  • อายุ 7-12 เดือน: ขนาดยาที่แนะนำคือ 600 ไมโครกรัม
  • เด็ก 1-3 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.2 มก.
  • อายุ 4-8 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.5 มก.
  • เด็กชายอายุ 9-13 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.9 มิลลิกรัม
  • เด็กชายอายุ 14-18 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.2 มิลลิกรัม
  • หญิงอายุ 9-18 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.6 มก.
  • ผู้ชายอายุ 19 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.3 มก.
  • ผู้หญิงอายุ 19 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.8 มก.
  • หญิงตั้งครรภ์อายุ 14-50 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 มก.
  • สตรีที่ให้นมบุตร: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.6 มก.

  ระดับไอโอดีนที่ยอมรับได้ในแต่ละวันสำหรับแมงกานีส

 • เด็ก 1-3 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 มก.
 • 4-8 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 3 มก.
 • 9-13 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 6 มก.
 • 14-18 ปี (รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร): ขนาดที่แนะนำคือ 9 มก.
 • สำหรับผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป (รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร): ขนาดยาที่แนะนำคือ 11 มก.
 • ขนาดการใช้แมงกานีสอาจแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและพยาธิสภาพอื่น ๆ การใช้แมงกานีสอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อทราบขนาดยาที่เหมาะสม

  สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

  สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

  • แมงกานีสแคปซูล 10 มิลลิกรัม
  • แมงกานีสแคปซูล
  • ยาเม็ดแมงกานีส 50 มก. / 250 มก

  Hello Health Group  ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา