โลเพอราไมด์ (Loperamide)

ข้อบ่งใช้

ยา โลเพอราไมด์ ใช้สำหรับ

ยา โลเพอราไมด์ (Loperamide) หรืออิโมเดียม (Imodium®) นั้นใช้สำหรับ

 • รักษาอาการท้องร่วง
 • รักษาภาวะขาดน้ำ (dehydration) และขาดอิเล็กโทรไลท์ (electrolyte)
 • รักษาอาการท้องร่วงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในผู้ใหญ่ หรือลดปริมาณของเสีย หลังจากช่วงที่ว่างเว้นจากการผ่าตัดของลำไส้เล็กส่วนปลายหรือลำไส้ใหญ่

วิธีการใช้ยา โลเพอราไมด์

สำหรับยารูปแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาโลเพอราไมด์ตามที่แพทย์กำหนด ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาโลเพอราไมด์
 • โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยา

การเก็บรักษายาโลเพอราไมด์

ยาโลเพอราไมด์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาโลเพอราไมด์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโลเพอราไมด์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • คุณเป็นเด็ก
 • คุณเป็นผู้สูงอายุ
 • คุณเป็นโรคอื่น หรือกำลังใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดปฏิกิริยากับยาโลเพอราไมด์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาโลเพอราไมด์นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังต่อไปนี้

 • ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
 • เหนื่อยล้า วิงเวียน ปวดหัว
 • ท้องอืด ปากแห้ง อาเจียน
 • ลำไส้อุดตันเนื่องจากอัมพาต
 • โรคภูมิแพ้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโลเพอราไมด์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโลเพอราไมด์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาโลเพอราไมด์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น

 • โรคลำไส้อักเสบอย่างรุนแรง โรคลำไส้อักเสบชนิดซูโดเมมเบรนัส (pseudomembranous colitis) (ลำไส้ใหญ่สามารถทำให้เกิดความเป็นพิษได้)
 • โรคบิด
 • ท้องอืด
 • สมรรถภาพของตับ หรือโรคลำไส้อักเสบชนิดมีแผล

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโลเพอราไมด์สำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาของยาโลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์ ขนาดยาที่แนะนำสำหรับบางกรณีมีดังต่อไปนี้

 • ช่วงท้องร่วง ขนาดยาเริ่มต้นคือ 4 มก. แล้วตามด้วยรับประทาน 2 มก. นานถึง 5 วัน ขนาดยาปกติคือ 6-8 มก./วัน ขนาดยาสูงสุดคือ 16 มก./วัน
 • ท้องร่วงเรื้อรัง รับประทานยาในขนาด 4 มก. แล้วตามด้วยรับประทาน 2 มก. จนกระทั่งอาการลดลง ขนาดยาปกติคือ 4-8 มก./วัน แบ่งรับประทานในขนาดที่น้อยกว่า (2 ครั้ง) ขนาดยาสูงสุดคือ 16 มก./วัน

ขนาดยาโลเพอราไมด์สำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขนาดยาของยาโลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์ ขนาดยาที่แนะนำสำหรับบางกรณีมีดังต่อไปนี้

สำหรับอาการท้องร่วงเป็นประจำ

 • ไม่แนะนำให้ใช้ยาโลเพอราไมด์ในเด็ก

สำหรับอาการท้องร่วงธรรมดา

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่แนะนำ
 • เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานในขนาดยา ตั้งแต่ 0.08 ถึง 0.24 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 2 หรือ 3 ครั้ง
 • เด็กอายุ 6-8 ปี รับประทาน 2 มก. วันละ 2 ครั้ง
 • เด็กอายุ 8-12 ปี รับประทาน 2 มก. วันละ 3 ครั้ง ขนาดยาปกติคือ 1 มก./น้ำหนักตัว 10 กก. ดื่มหลังจากถ่ายหนักครั้งแรกเท่านั้น

สำหรับอาการท้องร่วงเรื้อรัง

 • ยังไม่มีการกำหนดขนาดยา

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูล ยาเม็ด เป็นไฮโดรคลอไรด์ ขนาด 2 มก.
 • ยาน้ำไฮโดรคลอไรด์สำหรับรับประทาน ขนาด 1 มก./ 5 มล. (60 มล. 90มล. 120 มล.)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา