คาลาไมน์ (Calamine)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา คาลาไมน์ ใช้สำหรับ

โดยทั่วไปแล้ว ยา คาลาไมน์ (Calamine) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด คัน และความไม่สบายอื่นๆ จากอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแบบเล็กน้อย ผื่นแพ้ที่เกิดจากพืชที่มีพิษบางชนิด และยังช่วยทำให้สารคัดหลั่งและน้ำเหลืองเยิ้มที่เกิดจากการระคายเคืองแห้งลงอีกด้วย

วิธีใช้ยาคาลาไมน์

ใช้ยานี้กับผิวหนังเท่านั้น ควรทำตามคำแนะนำที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เขย่าขวดก่อนใช้งาน ใช้แผ่นสำลีเพื่อทายาแล้วปล่อยให้ยาแห้งสนิทบนผิวหนัง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้

หลีกเลี่ยงไม่ให้ยานี้สัมผัสกับดวงตา ปาก จมูก และบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หากยานี้สัมผัสกับบริเวณดังกล่าว ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

หากอาการของคุณแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

การเก็บรักษายาคาลาไมน์

ยาคาลาไมน์ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาคาลาไมน์บางยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งยาคาลาไมน์ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาคาลาไมน์

ก่อนใช้ยาคาลาไมน์ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการแพ้ยานี้ หรือหากคุณมีอาการแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณตั้งครรภ์ก่อนใช้ยาตัวนี้

ยานี้อาจส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยาคาลาไมน์ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาความเสี่ยงของการใช้ยานี้

ยาคาลาไมน์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A = ไม่มีความเสี่ยง
  • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C = อาจจะมีความเสี่ยง
  • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X = ยาต้องห้าม
  • N = ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาคาลาไมน์

แจ้งแพทย์ทันที หากคุณมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างหายาก ได้แก่ อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง

การแพ้ยาที่รุนแรงนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรง ได้แก่ เวียนศีรษะขั้นรุนแรง หายใจติดขัด ผดผื่น คันหรือบวม โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ก่อนใช้ยานี้ โปรดแจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณกำลังใช้ยาทาผิวชนิดอื่นๆ ทาบริเวณที่มีอาการ

ยาคาลาไมน์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาคาลาไมน์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาคาลาไมน์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาคาลาไมน์สำหรับผู้ใหญ่

ใช้งานตามที่กำหนดไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด หรือตามที่แพทย์กำหนด อย่าใช้ในปริมาณที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่แนะนำ

ขนาดยาคาลาไมน์สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการจัดขนาดยาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้น การใช้ยากับเด็กจึงอาจยังไม่ปลอดภัย ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อทำความเข้าใจกับตัวยาก่อนการใช้งาน

รูปแบบของยา

จุดเด่นและรูปแบบการใช้งานมีดังนี้

  • โลชั่น

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone)

ไฮโดรคอร์ติโซนชนิดทาผิวหนัง (Topical Hydrocortisone) คือ คอร์ติคอยด์ (corticoid) ซึ่งโดยทั่วไปใช้สำหรับรักษาอาการอักเสบทางผิวหนังต่างๆ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ สิงหาคม 28, 2018 . เวลาในการอ่าน

โลทริมิน® (Lotrimin®)

โลทริมิน® (Lotrimin®) ใช้เพื่อรักษาผิวหนังที่ติดเชื้อรา ห้ามทายาบ่อยมากเกินกว่าที่แพทย์สั่ง โรคจะไม่ได้หายไวขึ้น แต่อาจมีผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นได้

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล
เขียนบทความโดย จิดาภา ติยะสิริทานนท์
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ กรกฎาคม 23, 2018 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ป้องกันลูกน้อยจากยุง-วิธีป้องกัน

ป้องกันลูกน้อยจากยุง ตัวร้ายแสนกวนใจ มีวิธีไหนบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคกลากน้ำนม-ความผิดปกติทางผิวหนัง-สาเหตุ-วิธีการรักษา

กลากน้ำนม โรคผิวหนังพบบ่อยในเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จัก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ เมษายน 9, 2020 . เวลาในการอ่าน
เบตาดีน® (Betadine®)

เบตาดีน® (Betadine®)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 19, 2019 . เวลาในการอ่าน
แบคซิทราซิน (Bacitracin)

แบคซิทราซิน (Bacitracin)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มกราคม 25, 2019 . เวลาในการอ่าน