คาลาไมน์ (Calamine)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 25/09/2020 . 3 mins read
Share now

คาลาไมน์ (Calamine) เป็นยาที่ใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวด คัน และความไม่สบายอื่นๆ จากอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแบบเล็กน้อย และผื่นแพ้ที่เกิดจากพืชที่มีพิษบางชนิด

ข้อบ่งใช้

คาลาไมน์ ใช้สำหรับ

โดยทั่วไปแล้วคาลาไมน์ (Calamine) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด คัน และความไม่สบายอื่นๆ จากอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแบบเล็กน้อย ผื่นแพ้ที่เกิดจากพืชที่มีพิษบางชนิด และยังช่วยทำให้สารคัดหลั่งและน้ำเหลืองเยิ้มที่เกิดจากการระคายเคืองแห้งลงอีกด้วย

วิธีใช้คาลาไมน์

 • ใช้ยานี้กับผิวหนังเท่านั้น ควรทำตามคำแนะนำที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เขย่าขวดก่อนใช้งาน ใช้แผ่นสำลีเพื่อทายาแล้วปล่อยให้ยาแห้งสนิทบนผิวหนัง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาสามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้ยานี้สัมผัสกับดวงตา ปาก จมูก และบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หากยานี้สัมผัสกับบริเวณดังกล่าว ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
 • หากอาการของคุณแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

การเก็บรักษา คาลาไมน์

คาลาไมน์ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง คาลาไมน์บางยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งคาลาไมน์ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ คาลาไมน์

 • ก่อนใช้คาลาไมน์ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการแพ้ยานี้ หรือหากคุณมีอาการแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณตั้งครรภ์ก่อนใช้ยาตัวนี้
 • ยานี้อาจส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้คาลาไมน์ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาความเสี่ยงของการใช้ยานี้

คาลาไมน์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจจะมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ยาต้องห้าม
 • N = ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ คาลาไมน์

 • แจ้งแพทย์ทันที หากคุณมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างหายาก ได้แก่ อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง
 • การแพ้ยาที่รุนแรงนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรง ได้แก่ เวียนศีรษะขั้นรุนแรง หายใจติดขัด ผดผื่น คัน หรือบวม โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

 • ก่อนใช้ยานี้ โปรดแจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณกำลังใช้ยาทาผิวชนิดอื่นๆ ทาบริเวณที่มีอาการ
 • คาลาไมน์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

คาลาไมน์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

คาลาไมน์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดคาลาไมน์สำหรับผู้ใหญ่

ใช้งานตามที่กำหนดไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด หรือตามที่แพทย์กำหนด อย่าใช้ในปริมาณที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่แนะนำ

ขนาดคาลาไมน์สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการจัดขนาดยาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้น การใช้ยากับเด็กจึงอาจยังไม่ปลอดภัย ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อทำความเข้าใจกับตัวยาก่อนการใช้งาน

รูปแบบของยา

จุดเด่นและรูปแบบการใช้งานมีดังนี้

 • โลชั่น

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ยา ดีกัวดิน® เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ และการติดเชื้อได้ทันที ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการลดการติดเชื้อที่ช่องปากและลำคอ เช่น เชื้อราในช่องปาก ลิ้นอักเสบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

อัลปราโซแลม (Alprazolam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล และแพนิค เป็นยาซึ่งส่งผลต่อสมองและประสาท ทำงานโดยกระตุ้นสารสื่อประสาท

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

อัลเบนดาโซล (Albendazole) ใช้เพื่อรักษาพยาธิบางชนิด เช่น ตัวอ่อนพยาธิที่พบในสมองและไขสันหลัง ยาอัลเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายพยาธิ (anthelmintic) 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล