เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 18/08/2020 . 3 mins read
Share now

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®) เป็นยาที่ใช้ทาสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย และอาการปวดที่เกิดจากโรคข้ออักเสบ รวมถึงอาการปวดหลัง เคล็ด ขัด ยอก และรอยฟกช้ำต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แพทย์กำหนด ควรปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์และเภสัชกร

ข้อบ่งใช้ เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® ใช้สำหรับ

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®) เป็นยาที่ใช้ทาสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย และอาการปวดที่เกิดจากโรคข้ออักเสบ รวมถึงอาการปวดหลัง เคล็ด ขัด ยอก และรอยฟกช้ำต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แพทย์กำหนด ควรปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์และเภสัชกร

วิธีใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

 • ควรใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®ตามคำแนะนำของแพทย์
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากหรือน้อยจนเกินไป หรือใช้ยานานเกินกว่าที่แพทย์กำหนด
 • ควรแน่ใจว่าผิวของคุณสะอาดและแห้งก่อนทาเอ็กซ์ตราดีพฮีท®
 • ไม่ควรใช้ยานี้กับบาดแผลเปิด หรือผิวหนังที่ถูกแดดเผาจนผิวไหม้เกรียม แห้งแตก หรือมีอาการระคายเคือง
 • ใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท® ทาบางๆ ในบริเวณที่ต้องการ ถูเบาๆ จนยาถูกดูดซึมสู่ผิวหนังจนหมด

การเก็บรักษาเอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง เอ็กซ์ตราดีพฮีท®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งเอ็กซ์ตราดีพฮีท®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เนื่องจากเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่างอาจมีปฏิกิริยากับเอ็กซ์ตราดีพฮีท® ก่อนใช้ยาจึงควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือสารอื่น ๆ
 • ถ้าคุณมีอาการแพ้ยาแอสไพรินหรือยาในกลุ่มซาลิไซเลต (Salicylates) อื่น ๆ
 • หากคุณมีแผล มีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก บวมที่ใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น ผื่นแดง หรือระคายเคืองผิวหนัง

ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีปฏิกิริยากับยา เช่น

 • ยาแอนิซินไดโอน (Anisindione)
 • ยาคูมาดิน (Coumadin) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มวาร์ฟาริน (Warfarin)
 • ยาไดคูมารอล (Dicumarol)
 • ยาแจนโทเวน  (Jantoven) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มวาร์ฟาริน
 • ยาไมราดอน (Miradon) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มแอนิซินไดโอน(Anisindione)
 • วาร์ฟาริน (Warfarin)

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดเอ็กซ์ตราดีพฮีท®สำหรับผู้ใหญ่

ทายาบาง ๆ บริเวณที่เจ็บปวดตามคำแนะนำของแพทย์หรือฉลากยา

ขนาดเอ็กซ์ตราดีพฮีท®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

 • เอ็กซ์ตราดีพฮีท®ชนิด ครีม 30 g

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด:

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

รู้รึเปล่า นอนคว่ำ อันตรายต่อสุขภาพ มากกว่าที่คิด

ท่านอนคว่ำที่หลายๆ จริงๆ แล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่ทุกคนคิด วันนี้ Hello คุณหมอ จะมานำเสนอ อันตรายจากการ นอนคว่ำ ให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

สัญญาณเตือนของมะเร็งตับอ่อน ที่คุณอาจไม่ควรมองข้าม

เมื่อเป็นมะเร็งแล้วร่างกายอาจจะส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง ซึ่งมะเร็งตับอ่อนก็เช่นกัน แต่ สัญญาณเตือนของมะเร็งตับอ่อน จะมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

พาราฟิน แว็กซ์ สามารถช่วยบรรเทาอาการ โรคข้ออักเสบ ได้จริงหรือ

พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin Wax) คือ ขี้ผึ้งสีขาวที่ผ่านการละลายอยู่ในเครื่องละลายเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันถูกนิยมนำมาใช้เสริมความงาม และบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

กัดเล็บบ่อยๆ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

การ กัดเล็บบ่อยๆ ทำให้เสียบุคลิกภาพ และส่งผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากมือของเราต้องหยิบจับสิ่งของต่างๆ นานา ซึ่งของบางอย่างอาจจะมีเชื้อโรคแฝงตัวอยู่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย