อีโพรซาร์แทน (Eprosartan)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ อีโพรซาร์แทน

อีโพรซาร์แทน (Eprosartan) ใช้สำหรับ

อีโพรซาร์แทน (Eprosartan) เป็นยาที่ใช้เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) การลดระดับความดันโลหิตที่เพิ่มสูงจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และปัญหาเกี่ยวกับไต ยานี้ทำงานโดยการคลายหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น ยาอีโพรซาร์แทนอยู่ในกลุ่มของยาแอนจีโอเทนซิน รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์ (Angiotensin Receptor Blockers)

วิธีการใช้ยาอีโพรซาร์แทน

 • รับประทานยานี้ โดยปกติคือวันละสองครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด สามารถรับประทานพร้อมกับอาหารหรือแยกต่างหากก็ได้ ควรใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา สำหรับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงนั้น อาจต้องใช้เวลานานถึง 2 ถึง 3 สัปดาห์กว่าที่คุณจะได้รับประโยชน์จากยาอย่างเต็มที่
 • คุณควรจะใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะรู้สึกเป็นปกติ คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนั้นจะไม่มีอาการ
 • โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณแย่ลง (เช่น ระดับความดันโลหิตของคุณเพิ่มขึ้น)

การเก็บรักษายาอีโพรซาร์แทน

ยาอีโพรซาร์แทน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอีโพรซาร์แทนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอีโพรซาร์แทนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอีโพรซาร์แทน

 • ก่อนใช้อีโพรซาร์แทน แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือยาในกลุ่มแอนจีโอเทนซิน รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์อื่นๆ เช่น ยาแคปโตพริล (captopril) หรือลิซิโนพริล (lisinopril) หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะโรคตับ ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง สูญเสียน้ำและแร่ธาตุอย่างโซเดียมในร่างกายอย่างมากหรือภาวะขาดน้ำ (dehydration)
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนหรือง่วงซึม อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวจนกว่าคุณจะสามารถทำได้อย่างปลอดภัย และควรจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการวิงเวียนและหน้ามืด ควรลุกขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอน
 • ยานี้อาจจะเพิ่มระดับของโพแทสเซียมได้ ก่อนใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมหรือสารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • ก่อนการผ่าตัด โปรดแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (อ่านเพิ่มเติมในส่วนของคำเตือน)
 • ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาอีโพรซาร์แทนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอีโพรซาร์แทน

 • คุณอาจจะมีอาการวิงเวียน หน้ามืด และมองเห็นไม่ชัดในขณะที่ร่างกายกำลังปรับตัวเข้ากับยานี้ หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้น โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที
 • โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่รุนแรงดังต่อไปนี้ หมดสติ สมรรถภาพทางเพศลดลง มีอาการของภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ)
 • แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่หายากแต่รุนแรงมากดังต่อไปนี้ ปวดกล้ามเนื้อ
 • แม้ว่ายาอีโพรซาร์แทนอาจจะช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับไตหรือรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตได้ ในนานๆ ครั้งยานี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับไตหรือทำให้อาการนี้รุนแรงขึ้นได้ แพทย์จะทำการตรวจสมรรถภาพของไตขณะที่คุณกำลังใช้ยาอีโพรซาร์แทน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีสัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง

การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ) วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ ทั้งยาตามใบสั่งยา ยาที่หาซื้อเอง และสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะ ยาอะลิสคิเรน (aliskiren) ยาลิเทียม (lithium) ยาที่อาจจะเพิ่มระดับของโพแทสเซียมในเลือด เช่น ยาในกลุ่มเอซีอีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors) อย่าง เบนาเซพริล (benazepril) หรือลิซิโนพริล (lisinopril) ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของดรอสไพรีโนน (drospirenone)
 • ยาบางชนิดอาจจะมีส่วนผสมที่เพิ่มความดันโลหิตหรือทำให้อาการหัวใจล้มเหลวแย่ลงได้ โปรดแจ้งให้เภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้และสอบถามวิธีการใช้ยาเหล่านั้นอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะยาแก้ไอและแก้หวัด ยาลดความอ้วน หรือยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือนาพรอกเซน (naproxen)

ยาอีโพรซาร์แทนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอีโพรซาร์แทนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอีโพรซาร์แทนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอีโพรซาร์แทนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

ขนาดยาเริ่มต้น 600 มก. รับประทานวันละครั้งเป็นยาเพียงชนิดเดียว โดยที่สันนิษฐานว่าระดับของเลือดในร่างกายเป็นปกติ (euvolemia)

ขนาดยาปกติ 400 ถึง 800 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 1 หรือ 2 ครั้ง

คำแนะนำ

 • ระดับความดันโลหิตอาจจะลดลงสูงสุดภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์
 • หากการใช้ยาต้านความดันโลหิตสูงวันละครั้งนั้นไม่เพียงพออาจพิจารณาใช้ยาวันละสองครั้งในขนาดเดิมหรือเพิ่มขนาดยา
 • การใช้ยาในขนาดที่มากกว่า 800 มก. ต่อวันนั้นมีอยู่อย่างจำกัด

การปรับขนาดยาสำหรับไต

 • ไตวายระดับเบา ไม่มีการปรับขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำ
 • ไตวายระดับปานกลางถึงรุนแรง ไม่มีการปรับขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำ ขนาดยาสูงสุดคือ 600 มก./วัน

การปรับขนาดยาสำหรับตับ

 • ไม่มีการปรับขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำ

คำแนะนำอื่นๆ

 • การเฝ้าระวัง ควรประเมินสมรรถภาพของไตก่อนเริ่มต้นการรักษาและเป็นระยะๆ หลังจากนั้น
 • คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับแจ้งถึงผลที่ตามมาจากการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ ผู้ป่วยควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากตั้งครรภ์

ขนาดยาอีโพรซาร์แทนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

มันเทศ หวานนุ่มลิ้น พร้อมประโยชน์ฟิน ๆ ที่ดีต่อสุขภาพ

มันเทศ เป็นพืชตระกูลหัวที่มีหลากสี ทั้งสีขาว สีเหลือง สีส้ม หรือสีม่วง มีรสสัมผัสที่หวาน นุ่ม อร่อย ทั้งยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

การลดระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในการรักษาโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ มี 3 วิธีใหญ่ ๆ ได้แก่ การควบคุมอาหาร การฉีดอินซูลิน และการรักษาโดยยาลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น กลุ่มยาสแตติน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ทีม Hello คุณหมอ

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease, CAD): โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคหลอดเลือดหัวใจ อีกหนึ่งโรคแทรกซ้อนที่อันตรายใน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้นการตรวจเช็คและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่ควรให้สำคัญ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ทีม Hello คุณหมอ

ชอบกินเค็มเป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่ดีต่อสุขภาพ จะมี วิธีลดกินเค็ม ยังไงได้บ้าง

การกินเค็มเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพย่ำแย่หลายประการ ทั้งโรคไต ความดันโลหิตสูง มะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ จึงควรปฏิบัติตนตาม วิธีลดกินเค็ม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

Recommended for you

การตรวจแอลโดสเตอโรน-ความดันโลหิตสูง

การตรวจแอลโดสเตอโรน ฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิตสูง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
Published on 29/01/2021 . 2 mins read
การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on 06/01/2021 . 3 mins read
5-ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์-ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

5 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 04/01/2021 . 3 mins read
เคล็ดลับชะลอวัย-อ่อนเยาว์-สุขภาพดี

เคล็ดลับชะลอวัย อ่อนเยาว์และสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยเคล็ดลับเหล่านี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on 17/12/2020 . 3 mins read