ไซโคลสปอริน (Cyclosporine)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาหยอดตา ไซโคลสปอริน ใช้สำหรับ

ยา ไซโคลสปอริน (Cyclosporine) ใช้สำหรับอาการตาแห้ง เนื่องจากอาการของโรคตาชนิดหนึ่ง เรียกว่าเยื่อตาขาวอักเสบจากภาวะตาแห้ง (keratoconjunctivitis sicca) ทำงานโดยเพิ่มปริมาณน้ำตา ยาชนิดนี้จัดเป็นยาใช้กดภูมิคุ้มกัน

ยาไซโคลสปอรินสำหรับโรคตาอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ได้

วิธีใช้ยาไซโคลสปอริน

ยาไซโคลสปอรินใช้หยอดที่ตาโดยตรงวันละ 2 ครั้ง ห่างกัน 12 ชั่วโมงหรือตามแพทย์สั่ง

ก่อนใช้ยา ควรล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ควรไม่ให้จับปลายของขวดยา หรือไม่ให้ปลายของขวดถูกบริเวณตา ก่อนเปิดขวด ต้องแน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดี โดยการคว่ำขวดลงไปมาก่อนใช้ เปิดขวดและหยอดยาที่มีลักษณะขาวขุ่นคล้ายน้ำนม

เงยศีรษะขึ้น มองด้านบนและดึงเปลือกตาให้กว้างออก หยอดยา 1 หยดที่ตา หลับตาประมาณ 1-2 นาที อย่ากะพริบและขยี้ตา

ทิ้งส่วนที่เหลือทั้งหมดหลังจากการใช้ ไม่ควรเก็บยาที่เปิดใช้แล้ว เพื่อใช้ครั้งต่อไป

หากคุณใส่คอนแทคเลนส์ ถอดคอนแทกเลนส์ออกก่อนหยอดตา และทิ้งไว้ 15 นาทีหลังหยอดยา แล้วจึงใส่คอนแทคเลนส์

หากคุณหยอดน้ำตาเทียม ควรเว้นช่วงรอประมาณ 15 นาที ระหว่างการใช้ยาทั้ง 2 ชนิด

การเก็บรักษายาไซโคลสปอริน

ควรเก็บรักษายาไซโคลสปอรินในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา คุณไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไซโคลสปอรินแต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกรเพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไซโคลสปอรินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่คุณได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนการใช้ยาหยอดตาไซโคลสปอริน

ก่อนการใช้ยาไซโคลสปอริน

 • แจ้งแพทย์และเภสัชกร หากคุณมีอาการแพ้ยาไซโคลสปอริน อย่าง นีโอรอล (Neoral) แซนดิมมูน (Sandimmune) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • แจ้งแพทย์และเภสัชกร ถึงยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อได้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพรที่คุณใช้อยู่ รวมถึงแจ้งชื่อยาหยอดตาอื่นที่คุณใช้อยู่ด้วย
 • หากคุณใช้น้ำตาเทียม ควรใช้ก่อนหรือหลังการหยอดตาด้วยยาไซโคลสปอรินอย่างน้อย 15 นาที
 • แจ้งแพทย์หากตาติดเชื้อ หากคุณใส่อุปกรณ์อุดท่อน้ำตา (อุปกรณ์ที่ใส่โดยแพทย์) หรือคุณเป็นเริมที่ตา
 • แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือมีแผนตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร หากคุณใช้ยาไซโคลสปอรินขณะตั้งครรภ์ ควรรีบพบหมอ
 • ไม่ควรหยอดยาไซโคลสปอรินขณะที่ใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนแล้วจึงหยอดตา และทิ้งไว้ 15 นาที จึงใส่คอนแทคเลนส์ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใส่คอนแทคเลนส์ หากคุณเป็นโรคตาแห้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยาไซโคลสปอริน ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง เพื่อประเมินข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนใช้ยาไซโคลสปอริน อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยานี้จัดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสำหรับสตรีมีครรภ์ประเภท C

โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดประเภทความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ดังต่อไปนี้

 • A = ไม่เสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงจากงานวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจมีความเสี่ยงบางอย่าง
 • D = พบหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของยาหยอดตาไซโคลสปอริน

การใช้ยานี้มักไม่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่ในบางกรณีอาจเกิดอาการแสบร้อนที่ตา น้ำตาไหล อาการเจ็บ ปวดหรือคัน หรือตาพร่าได้

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

Know the interactions

ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น

ยาไซโคลสปอรินอาจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่น ที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทาน ออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา และสมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มหรือหยุดรับประทาน รวมถึงเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

 • ยาแก้อักเสบใช้เฉพาะที่ เช่น ยาเคโตโรแลค (ketorolac) เนื่องจากทำให้ประสิทธิภาพของยาไซโคลสเปอรินลดลง

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไซโคลสปอรินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงให้ที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อถามถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ ก่อนใช้ยา

ปฏิกิริยาต่ออาการโรคอื่น

ยาไซโคลสปอรินอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาของยาที่มีต่อร่างกายอาจทำให้สุขภาพของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อฤทธิ์ของยา
โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะดังนี้

 • ติดเชื้อที่ตา
 • อาการแพ้ยาหรือส่วนผสมที่อยู่ในยาไซโคลสปอริน ไม่ควรใช้ยาชนิดนี้
 • ประวัติการติดเชื้อเริมที่กระจกตา ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้ยาหากมีภาวะนี้

หากคุณใส่คอนแทคเลนส์ ผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้ง ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์

ขนาดยา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยา

ขนาดยาไซโคลสปอรินสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะตาแห้ง

หยอดตาข้างละ 1 หยด วันละ 2 ครั้ง ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ขนาดยาไซโคลสปอรินสำหรับผู้เด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กยังไม่ได้รับการระบุที่แน่ชัด การใช้ยานี้ในเด็กอาจะเกิดอันตราย จึงควรทำความเข้าใจความปลอดภัยในการใช้ยาก่อนการใช้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยาไซโคลสปอริน

ยาไซโคลสปอรินแยู่ในรูปแบบดังนี้

 • อีมัลชั่น ใช้หยอดตา ความเข้มข้น 0.05%

กรณีฉุกเฉินหรือการใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

หากลืมรับประทานควรทำอย่างไร

หากคุณลืมใช้ยา ควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

วิธีหยอดตา ที่ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมเทคนิคแก้ปัญหาหยอดตาแล้วขมคอ

หากคุณต้องใช้ยาหยอดตา หรือมีปัญหาหยอดตาแล้วขมคอ วันนี้เรามี วิธีหยอดตา ที่ถูกต้อง ปลอดภัย มาฝาก พร้อมเคล็ดลับหยอดตาแล้วไม่ขมคอด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

อาการตากลัวแสง (Photophobia)

อาการตากลัวแสง (Photophobia) เป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากดวงตามีความไวต่อแสงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลในเรื่องของการมองเห็น นอกจากนั้นมันยังสามารถส่งผลไปยังสมอง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ยา ดีกัวดิน® เป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ และการติดเชื้อได้ทันที ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการลดการติดเชื้อที่ช่องปากและลำคอ เช่น เชื้อราในช่องปาก ลิ้นอักเสบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช