ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . 3 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาไดอะเซอรีนใช้สำหรับ

ยา ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพ (degenerative diseases) ที่กระดูกและข้อต่อ ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการบวมที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ยานี้ออกฤทธิ์ช้าและใช้เป็นทางเลือกในการรักษาระยะยาวสำหรับโรคข้อเสื่อม

วิธีการใช้ยาไดอะเซอรีน

โดยทั่วไป คือ รับประทานยาพร้อมกับอาหาร วันละสองครั้งเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ เมื่อรับประทานพร้อมกับอาหาร อัตราการดูดซึมยาจะเพิ่มขึ้นเกือบ 25%

การเก็บรักษายาไดอะเซอรีน

ยา ไดอะเซอรีน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง

ยาไดอะเซอรีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยา ไดอะเซอรีน ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไดอะเซอรีน

ก่อนใช้ยา ไดอะเซอรีน แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อเอง (เช่น วิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร และอื่นๆ) โรคภูมิแพ้ โรคที่เคยเป็น และสภาวะสุขภาพในปัจจุบัน (เช่น การตั้งครรภ์ กำลังจะผ่าตัด และอื่นๆ) สภาวะบางอย่างอาจมีปฏิกิริยาไวต่อผลข้างเคียงของยาได้

ควรใช้ยาตามที่แพทย์กำหนดหรือทำตามแนวทางการใช้ยาในแผ่นพับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะของคุณ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการไม่หายไปหรือแย่ลง เรื่องสำคัญที่ควรปรึกษาแพทย์มีดังต่อไปนี้

 • ควรระมัดระวังหากคุณมีภาวะไตบกพร่อง
 • ระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • ยาจะแสดงผลทางการแพทย์สูงสุดหลังจากผ่านไปประมาณ 3 เดือน
 • เฝ้าระวังความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด สมรรถภาพของตับ และตรวจปัสสาวะเป็นประจำระหว่างการใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยที่มีเคยเป็นโรคตับหรือโรคไต

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยา ไดอะเซอรีน จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไดอะเซอรีน

 • ท้องร่วง
 • รู้สึกไม่สบาย หรือปวดที่กระเพาะอาหาร
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ผิวหนังหรือดวงตาเป็นสีเหลือง Intense yellow urine
 • ระดับของเอ็นไซม์ตับเพิ่มขึ้น
 • มีอาการแพ้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไดอะเซอรีน อาจมีปฏิกิริยากับยาและผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

 • อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide)
 • ออกไซด์ (Oxide)
 • ไซเลียม ฮัสค์ (Psyllium husk)

ยาไดอะเซอรีน อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไดอะเซอรีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไดอะเซอรีน อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไดอะเซอรีนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

รับประทาน: 50 มก. วันละสองครั้ง

ขนาดยาไดอะเซอรีนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปรับประทานยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อาการของโรคข้อเสื่อม ปัจจัยเสี่ยง และการรักษา

อาการของโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) เป็นอาการที่กระดูกอ่อนในข้อต่อเสื่อมสภาพลงและเกิดการเสียดสีจนเกิดแรงกด ซึ่งจะนำไปสู่การอักเสบของข้อต่อ และอาการปวดข้อ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

อะโพไพร็อกซิแคม® (Apo piroxicam®)

อะโพไพร็อกซิแคม® (Apo piroxicam®) ใช้บรรเทาอาการของโรคข้อรูมาตอยด์ ข้อเสื่อม อาการอักเสบในข้อต่อของกระดูกสันหลัง บรรเทาอาการปวด ลดอาการบวม อาการอักเสบ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ สิงหาคม 9, 2018 . 5 mins read

ซิลิคอน (Silicon)

ซิลิคอน (Silicon) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ทางการแพทย์เลือกใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเกี่ยวกับกระดูก โดยเฉพาะในช่วงวัยหมดประจำเดือน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . 2 mins read

หญ้าแพะหงี่ (Horny Goat Weed)

หญ้าแพะหงี่ เป็นพืชสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะสรรพคุณที่โดดเด่น คือ มีส่วนช่วยในเรื่อของสมรรถภาพทางเพศชาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . 4 mins read

บทความแนะนำ

ปวดข้อศอก-สาเหตุ-วิธีรักษา-วิธีป้องกัน

อาการปวดข้อศอก เรื่องเล็กๆ แต่มาพร้อมกับอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 24, 2020 . 2 mins read
อาหารที่เหมาะสำหรับโรคข้อเสื่อม-อาหารที่ควรเลี่ยง

ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมควรรู้ อาหารแบบไหนเหมาะสำหรับโรคข้อเสื่อม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 18, 2020 . 2 mins read
ป้องกันข้อเสื่อม

5 วิธีลดความเสี่ยงและ ป้องกันข้อเสื่อม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 22, 2019 . 3 mins read
ท่าออกกำลังกาย-รักษา-ข้อเข่าเสื่อม

ท่าออกกำลังกาย ที่สามารถช่วยโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 21, 2018 . 3 mins read