ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ (Tiotropium Bromide)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ ใช้สำหรับ

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ (Tiotropium Bromide) ใช้ในการรักษาโรคปอด เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบ หรือถุงลมโป่งพอง จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาการหายใจติดขัด ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจทำให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ จัดอยู่ในกลุ่มของยาแอนติโคลิเนอร์จิก (anticholinergics) หากได้รับการแก้ไขปัญหาทางเดินหายใจได้อย่างถูกขั้นตอนก็จะสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้

ผลของการใช้ไทโอโทรเปียม โบรไมด์จะยังไม่ออกฤทธิ์ในทันทีไม่ทำงานในทันทีและไม่ควรใช้เพื่อบรรเทาการหายใจแบบฉับพลัน หากเกิดอาการหายใจติดขัด ให้ใช้ยาพ่นบรรเทาอาการฉับพลัน เช่น ยาอัลบูเทอรอล (albuterol) หรือที่เรียกว่ายาซัลบูทามอล (salbutamol) ในบางประเทศ ตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำหนด

วิธีการใช้ไทโอโทรเปียม โบรไมด์

 • หันขวดสเปรย์ออกจากใบหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ละอองเข้าสู่ดวงตา พ่นเข้าทางปากตามที่แพทย์แนะนำ โดยปกติคือ พ่นสเปรย์ 2 ครั้ง ต่อวัน ไม่ควรพ่นยาเกิน 2 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
 • พ่นยาอย่างระมัดระวังป้องกันไม่ให้เข้าสู่ดวงตา เพราะอาจทำให้มีอาการปวดหรือระคายเคืองที่ดวงตา มองเห็นไม่ชัดชั่วคราว
 • บ้วนปากทันทีหลักจากพ่นยาเพื่อป้องกันอาการปากแห้งและระคายเคืองในลำคอ
 • หากมีการใช้ยาพ่นอื่นร่วมด้วย ควรรออย่างน้อย 1 นาที จากนั้นค่อยใช้ยาตัวถัดไป
 • ควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ไม่ควรเพิ่มขนาดยา หรือใช้ยาบ่อยกว่ากำหนด นอกจากอาการจะไม่หายเร็วขึ้นแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจะเพิ่มขึ้น
 • ทำความสะอาดที่เป่าปากของเครื่องพ่นยาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งตามที่กำหนด
 • เรียนรู้ว่าเครื่องพ่นยาแบบไหนที่ควรใช้ทุกวัน และยาชนิดไหนที่ควรใช้เมื่อการหายใจของคุณรุนแรงแบบฉับพลัน

สอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้าอย่างละเอียด เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาด้วยตัวเองในเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการหายใจผิดปกติ แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง

การเก็บรักษาไทโอโทรเปียม โบรไมด์

 • ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามแพทย์ที่ทำการจ่ายยาให้เสมอ เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ไทโอโทรเปียม โบรไมด์

 • แจ้งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงโรคประจำตัวและยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายโดยเฉพาะประวัติคนในครอบครัวที่มีการรักษาโรคต้อหิน ปัสสาวะติดขัด ต่อมลูกหมากโต และโรคไต
 • เกิดอาการวิงเวียนศรีษะหรือมองเห็นไม่ชัด
 • งดใช้ยานพาหนะและกิจกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ จนกว่าจะสามารถได้รับการอนุญาตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • จำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการปัสสาวะติดขัดขณะใช้ ไทโอโทรเปียม โบรไมด์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีมีครรภ์ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยานี้

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ไทโอโทรเปียม โบรไมด์

 • อาจเกิดอาการปากแห้งและวิงเวียนศรีษะ
 • ปัสสาวะติดขัด
 • การหายใจอาจแย่ลงอย่างรุนแรง และฉับพลัน หากคุณมีอาการหายใจแย่ลง ควรใช้ยาพ่นบรรเทาอาการฉับพลันและรับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทันที
 • ดวงตามีอาการปวด บวม หรือแดง การมองเห็นเปลี่ยนแปลง (เช่น มองเห็นรุ้งรอบๆ แสงในตอนกลางคืน มองเห็นไม่ชัด)
 • ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ)

หากมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นจนถึงขั้นรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญทันทีเพื่อได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่มีการใช้ร่วมด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับไทโอโทรเปียม โบรไมด์ ได้แก่ ยาแอนติโคลิเนอร์จิกอื่นๆ (anticholinergics) เช่น ยาไอปราโทรเปียม (ipratropium) หรือยาอะโทรปีน (atropine) ควรแจ้งรายละเอียดให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกรที่จำหน่ายทราบเพิ่มเติม ถึงยาที่กำลังใช้ร่วมด้วย เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าหยุดหรือเริ่มการใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา ที่จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงรุนแรง โปรดปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ไทโอโทรเปียม โบรไมด์อาจส่งผลให้โรคที่คุณเป็นอยู่แย่ลง หรือทำให้การออกฤทธิ์ของยาเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบถึงสภาวะโรคประจำตัวของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไทโอโทรเปียม โบรไมด์สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

ยาผงสำหรับพ่นไทโอโทรเปียม โบรไมด์รูปแบบแคปซูลแข็ง

 • 18 ไมโครกรัม (พ่นยา 2 ครั้ง) พ่นยาเข้าปากวันละครั้ง โดยใช้เครื่องพ่นยาแฮนด์ดิเฮเลอร์ (HandiHaler)

ยาสารละลายสำหรับพ่นไทโอโทรเปียม โบรไมด์

 • 5 ไมโครกรัม (พ่นยา 2 ครั้ง) พ่นยาเข้าปากวันละครั้ง

การใช้งาน

เพื่อการควบคุมอาการในระยะยาวสำหรับหลอดลมหดตัว (bronchospasm) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคถุงลมโป่งพอง เพื่อลดอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคหอบหืด (Asthma) – ควบคุมอาการ (Maintenance)

 • 2.5 ไมโครกรัม (พ่นยา 1.25 ไมโครกรัม 2 ครั้ง) พ่นยาเข้าปากวันละครั้ง

คำแนะนำ:

 • อาจต้องใช้เวลานานกว่า 4 ถึง 8 สัปดาห์ ในการเห็นประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยา
 • การใช้งาน : เพื่อการควบคุมอาการในระยะยาวสำหรับโรคหอบหืด

การปรับขนาดยาสำหรับไต

 • ไตบกพร่องระดับต่ำ (ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ [CrCl] 60 มล./นาที หรือมากกว่านั้น): ไม่มีการปรับปริมาณยาที่แนะนำควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน
 • ไตบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง (ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์น้อยกว่า 60 มล./นาที): ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การปรับขนาดยาสำหรับตับ

ไม่มีการปรับขนาดยาที่แนะนำ

คำแนะนำอื่นๆ

คำแนะนำในการใช้งาน

 • ยาพ่นเสปรย์ไทโอโทรเปียม โบรไมด์ควรใช้กับเครื่องพ่นยาเรสพิแมต (Respimat inhaler) เท่านั้นและไม่ควรใช้ยาอื่นกับเครื่องพ่นยานี้
 • แคปซูลไทโอโทรเปียม โบรไมด์ใช้สำหรับพ่นภายในปากไม่ควรกลืนยา ควรใช้ยาแคปซูลกับเครื่องพ่นยาแฮนด์ดิเฮเลอร์เท่านั้น
 • จำเป็นต้องพ่นยานำก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ขนาดยาที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง
 • ควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ยาอย่างสมบูรณ์
 • ไม่ควรใช้ยานี้เพื่อเริ่มต้นรักษาหลอดลมหดเกร็งฉับพลัน

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยควรแจ้งหากมีสัญญาณหรืออาการของโรคต้อหิน เช่น มีอาการปวดหรือไม่สบายที่ดวงตา มองเห็นไม่ชัด มองเห็นวงกลมหรือภาพสีที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการตาแดงจากเพราะเลือดคลั่ง กระจกตาบวมน้ำ และอาการปัสสาวะไม่ออก เช่น ปัสสาวะติดขัด
 • ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ยาเข้าสู่ดวงตาเพราะอาจทำให้มองเห็นไม่ชัดและทำให้ม่านตาขยายตัวได้
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ ง่วงซึม และมองเห็นไม่ชัด ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้ยานพาหนะ

ขนาดยาไทโอโทรเปียม โบรไมด์สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคหอบหืด (Asthma) – ควบคุมอาการ (Maintenance)

อายุ 12 ปีขึ้นไป:

 • 2.5 ไมโครกรัม (พ่นยา 1.25 ไมโครกรัม 2 ครั้ง) พ่นยาเข้าปากวันละครั้ง

คำแนะนำ:

 • อาจต้องใช้เวลานานกว่า 4 ถึง 8 สัปดาห์ ยาถึงออกฤทธิ์และส่งผลเต็มที่กับการทำงานของปอด
 • การใช้งาน: เพื่อการรักษาในระยะยาวสำหรับโรคหอบหืด

ข้อควรระวัง

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : ยังไม่มีการพิสูจน์ได้ถึงความปลอดภัยในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 18 ปี
 • โรคหอบหืด: ยังไม่มีการพิสูจน์ความปลอดภัยในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 12 ปี

รูปแบบของยา

รูปแบบของยามี ดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรัยพ่นยา
 • ยาพ่นสำหรับพ่นยา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ชาบรรเทาอาการหอบหืด ดื่มแล้วช่วยให้หายใจโล่งขึ้น

ชาบางชนิดนสามารถช่วยบรรเทาการหอบหืด และทำให้หายใจได้โล่งขึ้นอีกด้วย แต่ ชาบรรเทาอาการหอบหืด จะมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกันใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

เชื้อราสีดำ ภัยจากสิ่งรอบข้าง ที่ควรหลีกเลี่ยง ก่อนเกิดโรคภูมิแพ้

เชื้อราสีดำ (Black mold) คือราชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสีดำ เกาะกลุ่มกันเป็นก้อน และมักเติบโตได้รวดเร็วในสภาวะอากาศที่อบชื้น เช่น ห้องน้ำ พรมเช็ดเท้า เป็นต้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

เป็นโรคหอบหืด ควรออกกำลังกายอย่างไรดี

คนที่ เป็นโรคหอบหืด ทำให้หายใจลำบาก อาจเป็นกังวลว่าตัวเองจะออกกำลังกายได้ไหม ถ้าได้ การออกกำลังกายแบบไหนถึงจะปลอดภัย วันนี้ เรามีคำตอบในเรื่องนี้มาให้แล้ว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทย ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่า แก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทย นั้น สามารถส่งผลต่อร่างกายได้ด้วย แต่จะส่งผลอย่างไรบ้าง ลองมาติดตามข้อมูลจาก Hello คุณหมอกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย