ภาวะขาดออกซิเจน ในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date กรกฎาคม 10, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ภาวะขาดออกซิเจน มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เนื่องจากโรคนี้จะทำที่ทำให้หายใจลำบาก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบด้วยอาการของหลอดลมอักเสบ และถุงลมโป่งพองเรื้อรัง โดยอาการทั้งสองประการนี้จะจำกัดการไหลเวียนของอากาศ และทำให้ปอดไม่สามารถรับออกซิเจนได้เพียงพอ โดยสามารถทำให้คุณมีความเสี่ยงในการเกิด ภาวะขาดออกซิเจนที่เป็นการให้ออกซิเจนไม่เพียงพอกับเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงโดยในบางครั้งอาจที่จะคุกคามต่อชีวิตได้

อาการของ ภาวะขาดออกซิเจน

คลีฟแลนด์คลินิกได้กำหนดถึงภาวะขาดออกซิเจนว่าเป็น “อาการได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอต่อเนื้อเยื่อ โดยถึงแม้ว่าการไหลเวียนของโลหิตจะเพียงพอก็ตาม” ออกซิเจนมีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษาร่างกาย แต่วิธีเดียวที่จะได้รับคือการได้รับผ่านปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้นทำให้เกิดการกีดขวางหรือจำกัดการไหลของออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจเป็นผลจากการอักเสบและบวมของทางเดินหายใจในหลอดลมอักเสบที่เรื้อรัง นอกจากนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการทำลายเนื้อเยื่อในปอด (alveoli)  ในถุงลมที่โป่งพอง

อาการและอาการของภาวะขาดออกซิเจนอาจรวมถึง

 • อาการหายใจถี่ขณะพักผ่อน
 • อาการหายใจไม่ออกขณะตื่น
 • อาการหายใจถี่อย่างรุนแรงหลังจากการออกกำลังกาย
 • รู้สึกอึดอัด
 • หายใจเสียงดัง
 • ไอที่บ่อยครั้ง
 • ผิวมีสีน้ำเงินอมม่วง

ภาวะการขาดออกซิเจนนี้ยังสามารถนำไปสู่ภาวะอื่นที่เกี่ยวข้องกันอย่าง ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยภาวะนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภายในปอดนั้นเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป โดยอาจจะเนื่องจากการหายใจลำบาก เมื่อคุณไม่สามารถหายใจได้ออกตามปกติหรือคุณอาจไม่สามารถหายใจออกได้ตามเท่าที่ควร โดยอาการนี้อาจเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณที่เป็นอาการที่ร้ายแรงได้ หากคุณมีปัญหาในการหายใจและภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน คุณจะต้องหายใจให้ออกมากขึ้นกว่าปกติ

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะขาดออกซิเจน

แม้ว่าการขาดออกซิเจนในปอดอุดกั้นเรื้อรังทำให้หายใจลำบาก แต่ในอาการนี้ก็มีผลต่ออวัยวะอื่นๆมากกว่าปอด เมื่อคุณหายใจเข้าออกซิเจนไม่เพียงพอเลือดของคุณจะขาดส่วนประกอบที่สำคัญ ออกซิเจนมีความสำคัญต่อการทำหน้าที่พื้นฐานของร่างกาย ตัวอย่างเช่นการขาดออกซิเจนสามารถส่งผลร้ายต่อหัวใจและสมองของคุณได้

การขาดออกซิเจนในปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะขาดออกซิเจนในสมอง (cerebral hypoxia) การขาดออกซิเจนชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อสมองขาดออกซิเจนแม้ว่าจะมีเลือดเพียงพอต่อร่างกาย ตามที่สถาบันแห่งชาติทางด้านความผิดปกติทางระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมองกล่าวว่า หากคุณพบภาวะขาดออกซิเจนในสมองเซลล์สมองของคุณสามารถเสียชีวิตได้ภายในห้านาที

การขาดออกซิเจนในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังอาจนำไปสู่

 • ภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์อื่น ๆ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ความดันในปอดสูง
 • อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
 • หัวใจล้มเหลว
 • ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันล้มเหลว
 • ภาวะเลือดข้น (จำนวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นผิดปกติ)
 • การรักษาด้วยออกซิเจนและการรักษาภาวะขาดออกซิเจน

การรักษา ภาวะขาดออกซิเจน

วิธีการทั่วไปในการให้ออกซิเจนเสริมคือการบำบัดด้วยออกซิเจน (Oxygen Therapy) การบำบัดด้วยออกซิเจนเรียกว่าออกซิเจนเสริม หรือการกำหนดปริมาณของออกซิเจน ประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์ทางกลที่ให้ออกซิเจนแก่ปอดของคุณ ออกซิเจนเสริมสามารถลดการหายใจถี่เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดของคุณและลดปริมาณงานที่หัวใจของคุณต้องทำ นอกจากนี้ยังสามารถลดภาวะที่ระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ก่อนที่จะสั่งให้ออกซิเจนแพทย์ของคุณจะทำการทดสอบเพื่อวัดระดับออกซิเจนในเลือดของคุณ

การบำบัดด้วยออกซิเจนส่วนใหญ่จะใช้ออกซิเจนที่ถูกบีบอัดภายในโดยในประเภทนี้มาเป็นก๊าซในถังสำหรับจัดเก็บ เมตรจะช่วยตรวจสอบปริมาณออกซิเจนที่คุณหายใจเข้าออกซิเจนเคลื่อนผ่านท่อจากอุปกรณ์และเข้าสู่ร่างกายของคุณผ่านทางท่อจมูกหน้ากากหรือท่อแทรกเข้าไปในหลอดลม

การบำบัดด้วยออกซิเจนยังมีอยู่ในรูปแบบหัวฉีด โดยหัวฉีดออกซิเจนจะใช้อากาศจากสิ่งแวดล้อมโดยกรองก๊าซอื่นๆ และจัดเก็บอากาศออกซิเจนไว้ใช้ แตกต่างจากที่อัดออกซิเจนคุณไม่จำเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุที่เติมออกซิเจนล่วงหน้า คอนเดนเซอร์มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการการบำบัดด้วยออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามรูปแบบหัวฉีดต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานดังนั้นจึงอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่น การบีบอัดออกซิเจน

อีกทางเลือกหนึ่งคือออกซิเจนเหลว ออกซิเจนเหลวกลายเป็นแก๊สเมื่อออกจากภาชนะบรรจุ แม้ว่าระบบของเหลวออกซิเจนอาจใช้พื้นที่น้อยกว่าการบีบอัดออกซิเจน แต่โดยทั่วไปมีราคาแพงมากขึ้นตามที่ สถาบันหัวใจ ปอดและเลือดแห่งชาติ นอกจากนี้ยังสามารถระเหยได้อีกด้วย ดังนั้นการจัดหาอาจไม่นานเท่ารูปแบบอื่นๆ

นอกจากการรักษาด้วยออกซิเจนแล้วในการรักษาภาวะขาดออกซิเจนคุณอาจต้องใช้

 • ยาความดันโลหิต
 • ยารักษาโรคหัวใจ
 • ยาพ่น
 • ยาขยายหลอดลมเพื่อขยายทางเดินหายใจ
 • สเตียรอยด์สำหรับการอักเสบทางเดินลมหายใจ

นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลแล้วสิ่งสำคัญคือควรหลีกเลี่ยงจากสาเหตุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่สามารถหายขาดได้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรักษาสภาพอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้คือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้มากที่สุด

การรักษาออกซิเจนต่ำจะช่วยให้คุณหายใจได้ง่ายขึ้นและช่วยให้คุณสามารถทำงานประจำวันได้ การบำบัดด้วยออกซิเจนอาจช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นในเวลากลางคืน ถ้าคุณเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือรัการกษาโรคแต่อย่างใด 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ยาสูดพ่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใช้ยังไงให้ถูกวิธี

เมื่อเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คุณอาจจะคุ้นเคยกับ ยาสูดพ่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แต่คุณเคยสังเกตประสิทธิภาพของมันหรือไม่ อาจเป็นไปได้ว่าคุณใช้มันผิดวิธี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
ศูนย์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 29, 2017 . เวลาในการอ่าน

พยาธิวิทยาของโรคปอดอุดกั้น เรื้อรังคืออะไร

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือโรคปอดที่มีผลต่อการหายใจและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า พยาธิวิทยาของโรคปอดอุดกั้น เรื้อรังจะมีอะไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
ศูนย์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 28, 2017 . เวลาในการอ่าน

ปวดหัวจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ควรรับมืออาการนี้อย่างไร

ปวดหัวจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจจะเป็นหนึ่งในอาการที่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องพบเจอ อาการนี้อาจเกี่ยวข้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
ศูนย์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 28, 2017 . เวลาในการอ่าน

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ เกิดจากอะไร ป้องกันได้อย่างไรบ้าง

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ นั้น มีที่มาจากหลายปัจจัย เช่น ควันบุหรี่ มลภาวะ สารเคมี ฝุ่นละออง รวมถึงปัจจัยทางสุขภาพในปัจจุบันที่เป็นอยู่ด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
ศูนย์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 28, 2017 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

น้ำแข็งแห้ง-อันตราย

น้ำแข็งแห้ง อันตรายใกล้ตัว ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
การวิ่งมาราธอน-โรคหลอดลมอุดกั้น

การวิ่งมาราธอน กับ โรคหลอดลมอุดกั้น เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 22, 2019 . เวลาในการอ่าน
ออกกำลังกาย-โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ออกกำลังกาย อย่างไร…เมื่อเป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2017 . เวลาในการอ่าน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง-อาหารที่ควรเลี่ยง

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อะไรที่ไม่ควรกิน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2017 . เวลาในการอ่าน