home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ควีน แอนส์ เลซ (Queen-Anne’s-Lace)

สรรพคุณควีน แอนส์ เลซ|กลไกการออกฤทธิ์|ข้อควรระวังและคำเตือน|ความปลอดภัยในการใช้ควีน แอนส์ เลซ|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา|ปริมาณการใช้ยา|ปริมาณทั่วไปของการใช้ควีน แอนส์ เลซ|รูปแบบของแอนส์ เลซมี

สรรพคุณควีน แอนส์ เลซ

ควีน แอนส์ เลซเป็นพืชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนที่เติบโตขึ้นมาเหนือพื้นดิน และน้ำมันจากเมล็ดนำมาทำเป็นยารักษาโรค โดยปกติควีน แอนส์ เลซใช้สำหรับ

 • ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต ปัญหากระเพาะปัสสาวะ ภาวะคั่งน้ำ และกรดยูริกมากเกินไปในน้ำปัสสาวะ
 • โรคเกาต์
 • ปัญหาความเจ็บปวดที่ข้อต่อมีสาเหตุจากกรดยูริกมากเกินไป
 • อาการท้องร่วงรุนแรง (โรคบิด)
 • อาหารไม่ย่อย
 • แก๊สในลำไส้
 • อาการปวดมดลูก
 • เริ่มมีประจำเดือน
 • โรคหัวใจ
 • โรคมะเร็ง
 • ปัญหาเกี่ยวกับไต
 • การติดเชื้อหนอนพยาธิ
 • เป็น “ยาบำรุงเส้นประสาท” และกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ (ยากระตุ้นกำหนัด)

ควีน แอนส์ เลซอาจจะใช้กับอย่างอื่น ควรสอบถามแพทย์ หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลไกการออกฤทธิ์

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมประเภทสมุนไพรนี้ยังมีไม่เพียงพอ ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หรือ แพทย์ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่าควีน แอนส์ เลซประกอบด้วยสารเคมีซึ่งอาจมีผลต่อหลอดเลือด กล้ามเนื้อ และหัวใจ

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ควีน แอนส์ เลซ

ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หากอยู่ในอาการตามลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะเป็นช่วงที่ควรรับยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น
 • ใช้ยาชนิดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงยาที่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารที่อยู่ในควีน แอนส์ เลซ หรือยารักษาโรคและสมุนไพรอื่น ๆ เช่น แพ้ผักคึ่นช่าย และพืชที่เกี่ยวข้อง ควีน แอนส์ เลซอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการแพ้ในคนที่แพ้ต้นเบิร์ช โกฐจุฬาลัมพาไทย (mugwort) เครื่องเทศ ผักคึ่นช่าย และพืชที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า “กลุ่มอาการผักคึ่นช่าย-แครอท-โกฐจุฬาลัมพาไทย-เครื่องเทศ”
 • มีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือ พยาธิสภาพอื่น ๆ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับไต
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือแพ้เนื้อสัตว์

ข้อกำหนดอาหารเสริมประเภทสมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าการใช้ยาทั่วไป ควรศึกษาเพิ่มเติมรับรองความปลอดภัยและมั่นใจว่ามีคุณประโยชน์มากกว่าอันตราย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในการใช้ควีน แอนส์ เลซ

เด็ก:

ยังไม่มีการพิสูจน์แล้วว่าควีน แอนส์ เลซมีประสิทธิภาพสำหรับเด็ก

สตรีหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร:

ไม่ควรใช้ควีน แอนส์ เลซ ในขณะตั้งครรภ์ เมล็ด น้ำมัน และส่วนที่เติบโตเหนือพื้นดินอาจ

ทำให้มดลูกหดรัดตัว และอาจเริ่มมีประจำเดือน สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการแท้งโดยธรรมชาติ

ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้เมล็ดและส่วนที่เติบโตเหนือพื้นดินในช่วงให้นมบุตร

ผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัด:

หยุดการใช้ควีน แอนส์ เลซอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ควีน แอนส์ เลซ

น้ำมันเมล็ดควีน แอนส์ เลซดูเหมือนจะปลอดภัยเสำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่ทานในปริมาณที่ใช้ในยา ขนาดยาที่มากของน้ำมันควีน แอนส์ เลซสามารถเป็นสาเหตุของไตถูกทำลาย และปัญหาเส้นประสาท ควีน แอนส์ เลซอาจเป็นสาเหตุให้เกิดผื่นคันและเพิ่มความเสี่ยงของผิวหนังที่ถูกแดดเผาเมื่อออกแดด อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน และอาจจะมีอาการของผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หรือ แพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

เกิดปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อใช้ควีน แอนส์ เลซ

อาหารเสริมประเภทสมุนไพรนี้อาจทำปฏิกิริยากับยาที่คุณรับประทานหรือมีผลกระทบกับการรักษาของคุณในปัจจุบัน ดังนั้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร หรือแพทย์ก่อนที่จะใช้

โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้ยารักษาโรค เช่น

 • เอสโตรเจน: การใช้ควีน แอนส์ เลซร่วมกับยาที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนสูงอาจลดผลกระทบของยาที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนสูง ยาที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนสูงบางชนิด เช่น คอนจูเกต อีไควน์ เอสโตรเจน (conjugated equine estrogens เช่น Premarin), เอททินิลเอสตราไดออล (ethinyl estradiol), เอสตราดิออล (estradiol) และอื่น ๆ
 • ลิเธียม: การใช้ควีน แอนส์ เลซอาจลดประสิทธิภาพที่ร่างกายกำจัดลิเธียม และอาจเพิ่มปริมาณลิเธียมในร่างกายทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง
 • ยาสำหรับความดันโลหิตสูง (ยาลดความดันโลหิต): ควีน แอนส์ เลซปริมาณมากดูเหมือนจะเพิ่มความดันโลหิต ดังนั้นควีน แอนส์ เลซอาจลดประสิทธิภาพของยาสำหรับความดันโลหิตสูง ยาสำหรับความดันโลหิตสูงบางชนิด เช่น แคปโตพริล (captopril เช่น Capoten), อีนาลาพริล (enalapril เช่น Vasotec), ลอซาร์แทน (losartan เช่น Cozaar), วาลซาร์แทน (valsartan เช่น Diovan), ดิลไทอะเซม ( diltiazem เช่น Cardizem), แอมโลดิปีน (amlodipine เช่น Norvasc), ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (hydrochlorothiazide เช่น HydroDiuril), ฟูโรซีไมด์ (furosemide เช่น Lasix) และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ยาที่เพิ่มความไวต่อแสงแดด: การใช้ควีน แอนส์ เลซร่วมกับยาที่เพิ่มความไวต่อแสงแดดอาจจะเพิ่มโอกาสให้ผิวหนังถูกแดดเผา เม็ดพุพอง หรือผื่นคันบนผิวที่สัมผัสกับแสงแดด ยานี้ประกอบด้วย อะมิทริปไทลีน (amitriptyline เช่น Elavil), ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin เช่น Cipro), นอร์ฟลอกซาซิน (norfloxacin เช่น Noroxin), โลมีฟล็อกซาซิน (lomefloxacin เช่น Maxaquin), ออฟลอกซาซิน (ofloxacin เช่น Floxin), ลีโวฟลอกซาซิน (levofloxacin เช่น Levaquin), สปาร์ฟลอกซาซิน (sparfloxacin เช่น Zagam), กาติฟลอกซาซิน (gatifloxacin เช่น Tequin), มอกซิฟลอกซาซิน (moxifloxacin เช่น Avelox), ไตรเมโทพริม/ซัลฟาเมทอกซาโซน (trimethoprim/sulfamethoxazole เช่น Septra), เตตราไซคลีน (tetracycline), เมทอกซาเลน (methoxsalen เช่น 8-methoxypsoralen, 8-MOP, Oxsoralen) และ ไตรอ็อกซาเลน (Trioxsalen เช่น Trisoralen).

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้ยานี้ทุกครั้ง

ปริมาณทั่วไปของการใช้ควีน แอนส์ เลซ

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจใช้ควีน แอนส์ เลซ ในปริมาณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ และเงื่อนไขอื่น ๆ สมุนไพรไม่ได้รับรองความปลอดภัยเสมอไป ควรสอบถามแพทย์สำหรับปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับตนเอง

รูปแบบของแอนส์ เลซมี

แอนส์ เชซอาจพบได้ในรูปแบบต่อไปนี้

 • สารสกัดของเหลว
 • ชา หรือใช้ในสารละลายแอลกอฮอล์

*** Hello Health Group ***

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 08/12/2017
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ