คาโมมายล์ (Chamomile)

คาโมมายล์ (Chamomile)

คาโมมายล์ (Chamomile) เป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย และนิยมนำมาใช้ในการรักษาโรคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ข้อบ่งใช้

คาโมมายล์ ใช้สำหรับ

คาโมมายล์ (Chamomile) เป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย และนิยมนำมาใช้ในการรักษาโรคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆ งานวิจัยบางชิ้นระบุว่า การใช้คาโมมายล์ร่วมกับพืชอื่นๆ อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่อาจยังระบุไม่ได้แน่ชัดว่า ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมาจากพืชชนิดใดกันแน่ หรือพืชชนิดใดให้ประโยชน์ด้านใดมากกว่ากัน

จากการวิจัย ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของคาโมมายล์และยาสมุนไพรอื่นๆ สามารถบรรเทาอาการท้องไส้ปั่นป่วน แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้ และอาเจียนได้ ส่วนอีกผลิตภัณฑ์ที่มีคาโมมายล์เป็นส่วนประกอบ อาจช่วยบรรเทาอาการโคลิกในเด็ก (Colicky Babies) ได้

การบ้วนปากด้วยชาคาโมมายล์อาจช่วยบรรเทาอาการแผลในปากที่เกิดจากการรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ นักวิจัยบางรายยังชี้ว่า คาโมมายล์สามารถช่วยรักษาภาวะและโรคอื่นๆ ได้ด้วย เช่น อาการท้องร่วงในเด็ก โรคริดสีดวงทวาร โรควิตกกังวล และอาการนอนไม่หลับ เมื่อใช้คาโมมายล์กับผิวอาจช่วยรักษาอาการระคายเคืองที่ผิวหนังและช่วยฟื้นฟูบาดแผล นักวิจัยบางรายมีหลักฐานว่า คาโมมายล์อาจมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาครีมไฮโดรคอร์ติโซน (Hydrocortisone) ที่ใช้รักษาโรคผื่นผิวหนังอักเสบ (Eczema)

การทำงานของคาโมมายล์

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากคาโมมายล์ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยบางฉบับที่แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในส่วนประกอบของสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ที่พบในคาโมมายล์ อย่างอะพิจีนีน (Apigenin) มีคุณสมบัติในการกล่อมประสาท โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ฟลาโวนอยด์สองชนิดที่พบในคาโมมายล์ ได้แก่ กลูโคไซด์ (Glucoside) และชามาเมโลไซด์ (Chamaemeloside) นั้นทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ คาโมมายล์

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากคาโมมายล์ หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

ควรเก็บคาโมมายล์ไว้ในที่เย็นและแห้ง ให้พ้นจากความร้อนและความชื้น

ควรหลีกเลี่ยงการใช้คาโมมายล์ร่วมกับยากล่อมประสาทอื่นๆ หรือแอลกออฮอล์ เพราะอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ได้

คาโมมายล์มีส่วนประกอบของคูมาริน (Coumarin) ในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้เลือดเจือจางในระดับเบามาก โปรดหยุดใช้คาโมมายล์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาสลบได้

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมคาโมมายล์ ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรใช้คาโมมายล์อย่างระมัดระวัง งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่า คาโมมายล์สามารถเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และอาจทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ แต่ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้คาโมมายล์

คาโมมายล์ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ดังนี้

 • อาการแสบร้อนบนใบหน้าหรือดวงตา
 • อาการง่วงซึม และอาการอาเจียน – หากใช้ในขนาดสูง
 • ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

คาโมมายล์อาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้

 • ยาคุมกำเนิด หรือยาเอสโตรเจน (Estrogen) – การใช้คาโมมายล์สายพันธุ์เยอรมันร่วมกับอาจลดประสิทธิภาพของยาได้
 • ยาบางชนิดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตับ – คาโมมายล์อาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงได้
 • ยากล่อมประสาท – คาโมมายล์อาจทำให้ยาออกฤทธิ์มากขึ้น
 • ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) – การใช้คาโมมายล์สายพันธุ์เยอรมันอาจชะลอการสร้างลิ่มเลือดมากเกินไป และอาจทำให้เกิดรอยช้ำและเลือดออกได้

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาคาโมมายล์

ปริมาณในการใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้คาโมมายล์ในรูปแบบอาหารเสริมอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของคาโมมายล์

คาโมมายล์อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • ยาแคปซูล
 • ยาครีม
 • ยาน้ำสารสกัด
 • ยาโลชั่น
 • ยาสระผมและครีมนวดผม
 • ชา
 • อาหารเสริม
 • ผงดอกคาโมมายล์
 • เครื่องสำอางและเวชสำอาง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Skidmore-Roth, Linda. Mosby’s Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 158.

Vitamins and Supplements Lifestyle Guide. http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/lifestyle-guide-11/supplement-guide-chamomile. Assessed August 6, 2016.

Chamomile. http://www.drugs.com/cdi/chamomile.html. Assessed August 6, 2016.

German chamomile. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-951-german%20chamomile.aspx?activeingredientid=951&activeingredientname=german%20chamomile. Assessed August 6, 2016.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ