backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ซิลเวอร์คอลลอยด์ (Colloidal Silver)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ซิลเวอร์คอลลอยด์ (Colloidal Silver)

การใช้ประโยชน์ ซิลเวอร์คอลลอยด์

ซิลเวอร์คอลลอยด์ ใช้ทำอะไร ?

ซิลเวอร์คอลลอยด์ (Colloidal-silver) คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่ง สามารถรักษาภาวะต่าง ๆอย่างภาวะติดเชื้อ, มะเร็ง , เบาหวาน, ข้ออักเสบ และอื่น ๆ แต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องยืนยันว่า การใช้ซิลเวอร์คอลลอยด์นั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษา

สภาวะโรคหรืออาการต่างๆ เหล่านี้ ที่ยังคงขาดการชี้ชัดว่าซิลเวอร์คอลลอยด์สามารถรักษาได้

 • การติดเชื้อที่ตา
 • การติดเชื้อที่หู
 • อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอด
 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • การติดเชื้อรา
 • โรคโรซาเชีย
 • ไซนัสอักเสบ
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • การติดเชื้อยีสต์
 • โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง
 • เอชไอวี (HIV) / เอดส์
 • วัณโรค
 • โรคอาหารเป็นพิษ
 • โรคเหงือก
 • การย่อยอาหาร
 • ป้องกันไข้หวัดใหญ่และโรคหวัด

การทำงานของซิลเวอร์คอลลอยด์

มีการศึกษาไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของซิลเวอร์คอลลอยด์ กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่าซิลเวอร์คอลลอยด์สามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้โดยการจับและยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน

 

ข้อควรระวังและคำเตือน

ควรรู้อะไรก่อนที่จะใช้ ซิลเวอร์คอลลอยด์

ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถ้ามีอาการหรือลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารที่มีส่วนประกอบของซิบารูมา หรือยาและสมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีโรคอื่นๆ แทรกซ้อน
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ซิลเวอร์คอลลอยด์มีความปลอดภัยแค่ไหน

ซิลเวอร์คอลลอยด์อาจไม่ปลอดภัยเมื่อนำมารับประทาน ทาที่ผิวหนัง หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (IV) โดยไม่รับการอนุญาตจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร

ระดับซิลเวอร์คอลลอยด์ที่เพิ่มขึ้นของสตรีตั้งครรภ์อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ผิดปกติของอวัยวะแก่ทารก เช่น หู ใบหน้า และลำคอ

นอกจากนี้สารประกอบของซิลเวอร์คอลลอยด์ยังสามารถสะสมในร่างกายซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนสีผิวเป็นสีฟ้าซึ่งไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ เป็นที่รู้จักกันในโรคอาร์จีเรีย (Argyria)

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ซิลเวอร์คอลลอยด์มีอะไรบ้าง

ซิลเวอร์คอลลอยด์จะสะสมอยู่ในอวัยวะที่สำคัญ เช่น ผิวหนัง, ตับ, ม้าม, ไต กล้ามเนื้อ และสมอง สามารถนำไปสู่เปลี่ยนสีผิวเป็นสีฟ้า และจะปรากฏที่แรกบริเวณเหงือก นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการผลิตเมลานินในผิวหนังและบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดจะเปลี่ยนสีมากขึ้น

ผลข้างเคียงที่กล่าวข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน อย่างไรก็ตามอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดปรึกษาแพทย์ถึงวิธีรักษาและป้องกันของผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับซิลเวอร์คอลลอยด์มีอะไรบ้าง

ซิลเวอร์คอลลอยด์อาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้ควบคู่กันในปัจจุบัน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับซิลเวอร์คอลลอยด์ ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะ ซิลเวอร์คอลลอยด์อาจลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น ยาไซโปรฟลอกซาซิน ciprofloxacin (Cipro) ยานอร์ฟลอกซาซิน (norfloxacin) (Chibroxin, Noroxin), และอื่นๆ
 • กลุ่มยาเตตราไซคลีนบางชนิดไปรวมถึง ยาเดเมโคลไซคลีน demeclocycline (declomycin) ยามิโนไซคลีน minocycline (minocin) และเตตราไซคลีน tetracycline (achromycin)
 • ยาเลโวไทรอกซีน (levothyroxine)
 • ยาเพนิซิลลามีน Penicillamine (Cuprimine, Depen) ยาเพนิซิลลามีน ใช้สำหรับรักษาโรควิลสัน และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซิลเวอร์คอลลอยด์อาจลดปริมาณยาเพนิซิลลามีนที่ร่างกายดูดซึมและลดประสิทธิผลของยานี้ได้

ขนาดการใช้

ขนาดปกติของการใช้ซิลเวอร์คอลลอยด์อยู่ที่เท่าไร?

ขนาดและปริมาณการใช้ซิลเวอร์คอลลอยด์ อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ  อาจไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อทราบในปริมาณที่เหมาะสม

ซิลเวอร์คอลลอยด์มีรูปแบบใดบ้าง?

ซิลเวอร์คอลลอยด์อาจมีรูปแบบต่อไปนี้

 • ซิลเวอร์คอลลอยด์ในรูปของเหลว

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา