backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ตำแย (Nettle)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ตำแย (Nettle)

การใช้ประโยชน์ ตำแย

ตำแย ใช้สำหรับทำอะไร

ตำแย (Nettle) นิยมใช้ส่วนของรากเป็นหลัก เพื่อรักษาเรื่องของการขับปัสสาวะที่เกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโต (BPH) รวมถึงการปัสสาวะบ่อยในช่วงเวลากลางคืน ความเจ็บปวดขณะปัสสาวะ นิ่วในไต ในส่วนของที่เหนือพื้นดินขึ้นไป ผู้คนใหญ่มักนำมาปรุงเป็นยาเพื่อรักษาอาการ ดังต่อไปนี้

การทำงานของตำแย

การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของตำแยยังไม่เพียงพอมากนัก โปรดปรึกษานักสมุนไพร หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าตำแย อาจช่วยเรื่องการลดความอักเสบ และเพิ่มปริมาณน้ำปัสสาวะได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ตำแย

ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถึงอาการหรือลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรจะได้รับยาหรือสมุนไพรบำรุง ที่จัดจำหน่ายโดยแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารที่มีส่วนประกอบของตำแยหรือยาและสมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีโรคอื่นๆ แทรกซ้อน
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแยมีความปลอดภัยแค่ไหน

สำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร : สมุนไพรชนิดนี้ค่อนข้างอันตรายสำหรับสตรีตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อการหดรัดตัวมดลูกและสาเหตุของการแท้งโดยธรรมชาติ ทางที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตำแยระหว่างตั้งครรภ์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ตำแย

ตำแยอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังต่อไปนี้:

ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ตำแยอาจเกิดปฏิกิริยากับตัวยาอื่นที่คุณใช้ร่วมด้วย เช่น ยาต้านเกร็ดเลือดและยากันเลือดเป็นลิ่ม เพราะอาจส่งผลกับการแข็งตัวของเลือด และอาจทำให้ประสิทธิภาพของยาเจือจาง

ยาสำหรับความดันโลหิตสูง : อาจทำให้ความดันโลหิตลดลง ดังนั้นตำแยอาจมีผลกระทบกับยาเหล่านี้

 • เอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors): แคปโตพริล (Captopril), อีลาโรพริล (Elaropril), ลิซิโนพริล (lisinopril), โฟซิโนพริล (fosinopril)
 • เบต้า บล็อกเกอร์ (Beta-blockers): อะทีโนลอล (Atenolol), เมโทโพรลอล (metoprolol), โพรพราโนลอล (propranolol)
 • แคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium channel blockers): ไนเฟดิปีน (Nifedipine), แอมโลดิปีน (amlodipine), เวอราปามิล (verapamil)

ยาขับปัสสาวะ : เมื่อใช้ร่วมกับตำแยอาจเพิ่มผลกระทบของยาจำพวกนี้ และเพิ่มความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำ เช่น ฟูโรซีไมด์ (Furosemide เช่น Lasix), ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrocholorothiazide)

ยาสำหรับโรคเบาหวาน : ตำแยอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดมีน้ำตาลน้อย

ตำแยอาจเกิดปฏิกิริยากับตัวยาอื่นนอกเหนือจากข้างต้น หรืออาจมีผลข้างเคียงต่อการรักษาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ หรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้สมุนไพรเสมอ

ขนาดการใช้

ข้อมูลที่นำเสนอนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือแพทย์ของท่าน ก่อนการนำยาตัวนี้ไปใช้เสมอ

ปริมาณการใช้ตำแย อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ และโรคอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับขนาดยาที่เหมาะสมกับคุณ

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

สมุนไพรดังกล่าวอาจมีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ชา
 • สารละลายแอลกอฮอล์
 • สารสกัดเหลว
 • ครีม
 • ใบตำแยแห้ง
 • แคปซูล และยาเม็ด

Hello Health Groupไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา