backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ต้นพวงทอง (Goldenrod)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ต้นพวงทอง (Goldenrod)

การใช้ประโยชน์ ต้นพวงทอง

ต้นพวงทอง ใช้สำหรับทำอะไร

ต้นพวงทอง (Goldenrod) มีถิ่นกำเนิดมาจากทางทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ มักพบได้ตามข้างท้องถนน แม่น้ำ มีลักษณะเป็นดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ นอกจากความสวยงามแลัว ยังช่วยในการรักษาอาการ และโรคต่างๆ ได้ดังนี้

 • โรคข้ออักเสบ
 • โรคเกาต์
 • อาการแพ้
 • ไข้หวัด
 • การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ และทางเดินปัสสาวะ
 • นิ่วในไต
 • ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (รักษาโดยการทาผิว)
 • บาดแผลเล็กน้อย (รักษาโดยการทาผิว)

ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชชนิดนี้ทาลงบนแผลเปิด แผลสด เพราะอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้

การทำงานของต้นพวงทอง

การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของต้นพวงทองยังไม่เพียงพอมากนัก โปรดปรึกษานักสมุนไพร หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม มีบางการศึกษาที่ได้รายงานว่าพืชชนิดนี้ มีสารเคมีที่เพิ่มยูรีน (Urine) และสารต้านการบวม (แก้อักเสบ) ที่นำไปสู่การรักษาโรคข้ออักเสบได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

อะไรที่คุณควรรู้บ้างก่อนใช้ต้นพวงทอง

ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถึงอาการหรือลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรจะได้รับยาหรือสมุนไพรบำรุง ที่จัดจำหน่ายโดยแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารที่มีส่วนประกอบของต้นพวงทองหรือยาและสมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีโรคอื่นๆ แทรกซ้อน
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ต้นพวงทองมีความปลอดภัยแค่ไหน

สำหรับเด็ก : ไม่ควรใช้อาหารเสริมที่มีสารสกัดของต้นพวงทองโดยไม่ได้รับการอนุญาติจากแพทย์

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร : ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้สมุนไพรนี้ระหว่างการสตรีตั้งครรภ์ และช่วงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ หรือปรึกษาแพทย์ และนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนการใช้เสมอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้ต้นพวงทอง

ผลข้างเคียงการพืชชนิดนี้ อาจทำให้คุณมีอาการเสียดท้อง และอาการแพ้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับต้นพวงทอง มีดังนี้

 • ยาขับน้ำ (ยาขับปัสสาวะ) : ยาโคลโรไธอะไซด์ (Chlorothiazide) , ยาโคลธาลิโดน (Chlorthalidone), ฟูโรซีไมด์ (furosemide), ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (hydrochlorothiazide) และอื่นๆ เพราะการรับประทานควบคู่กับยาขับน้ำอาจทำให้ร่างกายเสียน้ำมาก ซึ่งทำให้เกิดอาการวิงเวียน และความดันโลหิตต่ำ
 • ลิเทียม (Lithium) : อาจก่อให้เกิดการเพิ่มของระดับลิเทียมในเลือด

การรักษาอื่นๆ เช่น :

 • ภาวะคั่งน้ำ (อาการบวมน้ำ) จากภาวะของโรคไต หรือโรคหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง : ต้นพวงทองอาจทำให้ร่างกายเก็บสะสมโซเดียมในปริมาณมาก และทำให้ภาวะความดันโลหิตสูง
 • การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (UTIs)

การใช้ยาดังกล่าวนี้อาจเกิดปฏิกริยากับยาหรือการรักษาอื่นๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้

ขนาดการใช้

ข้อมูลที่นำเสนอนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือแพทย์ของท่าน ก่อนการนำยาตัวนี้ไปใช้เสมอ

ปกแล้วควรใช้ต้นพวงทองในปริมาณเท่าใด

ปริมาณการใช้ต้นพวงทอง อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ และโรคอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับขนาดยาที่เหมาะสมกับคุณ

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใดบ้าง

สมุนไพรดังกล่าวอาจมีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • สมุนไพรตากแห้ง (รูปแบบใบชาหรือแคปซูล)
 • แอลกอฮอลล์ หรือน้ำสกัด

Hello Health Groupไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา