backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ลามินาเรีย (Laminaria)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ลามินาเรีย (Laminaria)

การใช้ประโยชน์

ลามินาเรีย ใช้ทำอะไร

ลามินาเรีย (Laminaria) จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล นั้นใช้เพื่อเป็นสารลดน้ำหนัก ความดันโลหิตสูง ใช้เป็นยาแก้ท้องผูก บรรเทาอาการจากการฉายรังสี อีกทั้งยังสามารถใช้ป้องกันมะเร็งอีกด้วย

บางครั้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ใช้ลามินาเรียในการขยายปากมดลูก ก่อนที่จะรับการรักษาโดยการใช้แผ่นของลามินาเรียวางด้านในปากมดลูกหรือ “คอ” ของมดลูก แผ่นลามินาเรียนั้น บางครั้งเรียกว่า “เต็นท์” วัตถุประสงค์ในการใช้เต็นท์คือ ขยายปากมดลูกก่อน “D&C” หรือที่เรียกกันว่าการขยายตัวและการขูดมดลูก (ขูดบริเวณมดลูก) นำเอาอปุกรณ์การรักษาออกจากมดลูก ขั้นตอนการวินิจฉัย หาตำแหน่งของเรเดียมเพื่อรักษา และขั้นตอนทางนารีเวชอื่นๆ เต็นท์ลามินาเรียสามารถใช้กับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ เพื่อ “ขยาย” ปากมดลูกให้ง่ายต่อการคลอดและทำงานง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้แท้งในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

การทำงานของลามินาเรียเป็นอย่างไร

ลามินาเรีย สามารถสร้างเจลหนาและเหนียวเมื่อโดนน้ำ ซึ่งทำให้ลามินาเรียทำงานเป็นยาระบาย อีกทั้งให้ “เต็นท์” ลามินาเรียที่ใส่ไว้สามารถขยายปากมดลูกและเพิ่มความเร็วในการทำงาน เต็นท์ลามินาเรียเหล่านี้ เมื่อดูดซึมน้ำ จะค่อยๆ บวมขยายขึ้นถึงขนาด 1/2 นิ้ว ในประมาณ 4-6 ชั่วโมง การบวมขยายเช่นนี้ทำให้ปากมดลูกเปิดและคลอดง่าย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ ลามินาเรียที่ไม่เพียงพอนัก จึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลและนักสมุนไพรศาสตร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ลามินาเรีย

ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารจากลามินาเรีย หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพอื่นๆ
 • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อปฏิบัติในการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อน

ลามินาเรียนั้นมีความปลอดภัยแค่ไหน

ลามินาเรียนั้นอาจไม่ปลอดภัยสำหรับรับประทานโดยตรง ลามินาเรียมีไอโอดีนในปริมาณที่สูงพอที่จะเป็นอันตรายต่อมไทรอยด์ซึ่งเป็นต่อมที่เปลี่ยนไอโอดีนเป็นฮอร์โมน ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานเป็น ลามินาเรียอาจมีไอโอดีนมากถึง 1000 ไมโครกรัม การที่รับไอโอดีนมากกว่า 150 ไมโครกรัมต่อวัน อาจทำให้ไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรืออ่อนแอ ในบางครั้งอาจทำให้ไทรอยด์มีการทำงานแย่ลง ผลิตภัณท์จาก ลามินาเรียยังมีปริมาณของสารหนูซึ่งเป็นสารพิษอีกด้วย

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร : การใช้ลามินาเรียโดยตรงกับปากมดลูกระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอาจเกิดอันตรายต่อทารกและตัวของคุณแม่เองได้ เช่นการติดเชื้อ ปากมดลูกแตกออกและทารกเสียชีวิต การใช้ลามินาเรียอาจไม่ปลอดภัยเพราะมีผลต่อฮอร์โมน อีกทั้งเมื่อใช้ลามินาเรียระหว่างการให้นมบุตรอาจไม่ปลอดภัยเพราะมีสารพิษ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้

ปัญหาที่ไต : ลามินาเรียป็นสาเหตุของระดับโพแทสเซียมและไอโอดีนที่สูงอย่างอันตราย จึงไม่ควรใช้หากมีปัญหาเกี่ยวกับไต

ปัญหาไทรอยด์ : ลามินาเรียมีปริมาณของไอโอดีนซึ่งทำให้โรคเกี่ยวกับไทรอยด์แย่ลง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ลามินาเรียอะไรบ้าง

มีความเสี่ยงที่ลามินาเรียจะติดค้างและแตกเป็นส่วน

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียงดังกล่าว บางครั้งอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงซึ่งหากพบอาการข้างเคียงใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับลามินาเรียมีอะไรบ้าง

การใช้สารดังกล่าวนี้อาจเกิดปฏิกริยากับยาหรือการรักษาอื่นๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้ ผลิตภัณท์ที่อาจมีผล เช่น

ลามินาเรียมีปริมาณโพแทสเวียมมากซึ่งอาจเพิ่มผลข้างเคียงของ ไดจอกซิน (Digoxin) จึงไม่ควรใช้ร่วมกัน

 • ยารักษาความดันโลหิตสูง (ยับยั้ง ACE)
 • ลามินาเรียมีโพแทสเซียมมากซึ่งยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอาจเพิ่มปริมาณของโพแทสเซียม หากใช้ร่วมกันจะทำให้มีปริมาณโพแทสเซียมมากเกินไป

  • ผลิตภัณท์ที่มีโพแทสเซียม

  ลามินาเรียมีโพแทสเซียมมากจึงอาจทำให้ปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายมากเกินไป ไม่ควรใช้ลามินาเรียกับยาที่มีโพแทสเซียมมาก

  • ฮอร์โมนไทรอยด์

  โดยปกติร่างกายจะมีการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์อยู่แล้ว ลามินาเรียเข้าไปสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น

  • ยาขับน้ำ (ยาขับน้ำที่มีสารโพแทสเซียม)
  • ลามินาเรียมีปริมาณโพแทสเซียมมาก “ยาขับน้ำ” มักเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมในร่างกายซึ่งหากใช้ร่วมกันอาจเกิดโพแทสเซียมมากเกินไป

   ปริมาณการใช้

   ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ก่อนการใช้ยาเสมอ

   ปกติแล้วควรใช้ลามินาเรียในปริมาณเท่าใด

   ปริมาณในการใช้ลามินาเรียอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้ยาสมุนไพรนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

    

   ลามินาเรียที่ใช้อยู่ในรูปแบบใด

   ลามินาเรียอาจอยู่ในรูปแบบสารสกัด

   Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด

   หมายเหตุ

   Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

   ทีม Hello คุณหมอ


   เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

   ad iconโฆษณา

   คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

   ad iconโฆษณา
   ad iconโฆษณา