home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาต่อยา|ขนาดยา
สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry)

สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) เป็นพืชในสกุลกุหลาบ ผลสามารถรับประทานได้ มีหลากหลายสายพันธุ์ รสชาติมีตั้งแต่หวานไปจนเปรี้ยว

ข้อบ่งใช้

สตรอว์เบอร์รี่ ใช้สำหรับ

สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) เป็นพืชในสกุลกุหลาบ ผลนิยมนำมารับประทานและใช้ทำเป็นยา นอกจากนี้ ใบของสตรอว์เบอร์รี่ก็สามารถนำมาเป็นยาได้เช่นกัน

สตรอว์เบอร์รี่นิยมใช้ในการรักษาสภาวะทางการแพทย์ต่อไปนี้

 • ท้องเสีย
 • ลำไส้ทำงานช้า
 • โรคตับ
 • ดีซ่าน
 • อาการปวดและบวมบริเวณทางเดินหายใจ
 • เกาต์
 • โรคปวดข้อ
 • อาการตึงของเส้นประสาท
 • อาการคั่งน้ำ
 • โรคไตต่าง ๆ รวมถึงก้อนกรวดและนิ่ว
 • ไข้
 • เหงื่อออกกลางคืน
 • โลหิตจาง

นอกจากนี้ สตรอว์เบอร์รี่ยังถูกนำมาใช้เพื่อการล้างเลือด กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญ ป้องกันการมีประจำเดือน และช่วยการลดน้ำหนักตามธรรมชาติด้วย

บางรายเอาสตรอว์เบอร์รี่ใส่ไว้ในเสื้อผ้า ให้สัมผัสผิวหนัง เพื่อเป็นการประคบรักษาผื่น

สตรอว์เบอร์รี่อาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของสตรอว์เบอร์รี่

ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสตรอว์เบอร์รี่ที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า สตรอว์เบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระและอาจป้องกันการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้

นอกจากนี้ สารเคมีอื่นๆในสตรอว์เบอร์รี่อาจชะลอการเสื่อมของระบบประสาท ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยบางรายจึงสนใจในการศึกษาว่าสตรอว์เบอร์รี่สามารถป้องกัน หรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมของระบบประสาทอย่างช้า ๆ ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้สตรอว์เบอร์รี่

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากสตรอว์เบอร์รี่ หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ภาวะเลือดออกผิดปกติ เนื่องจากการใช้สตรอว์เบอร์รี่ในปริมาณมากอาจทำให้เลือดออกนานขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในการช้ำเลือดหรือตกเลือดในผู้ป่วยภาวะเลือดออกผิดปกติ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์
 • การใช้สตรอว์เบอร์รี่ในปริมาณมากอาจทำให้เลือดเป็นลิ่มช้าลง และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการตกเลือดะหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจึงควรหยุดใช้สตรอว์เบอร์รี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนกำหนดการผ่าตัด

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมสตรอว์เบอร์รี่ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

โดยทั่วไปแล้ว การรับประทานสตรอว์เบอร์รี่ในปริมาณเทียบเท่าอาหารค่อนข้างปลอดภัย แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัย จากการใช้สตรอว์เบอร์รี่เป็นยาระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้สตรอว์เบอร์รี่

การรับประทานสตรอว์เบอร์รี่มาก ๆ โดยเฉพาะผลที่ยังไม่สุก อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก และทำให้เกิดจุดสีขาวบนลิ้น การระคายเคืองนี้อาจทำให้เจ็บปวดและต้องใช้เวลาสักพักถึงจะทุเลา

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

สตรอว์เบอร์รี่อาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของสตรอว์เบอร์รี่

ขนาดยาอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนตัดสินใจใช้

รูปแบบของสตรอว์เบอร์รี่

สตรอว์เบอร์รี่ อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • ผลสด
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น ผงเวย์โปรตีน สตรอว์เบอร์รี่เม็ดไร้น้ำตาลแบบเคี้ยวได้ ครีม

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 28/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ