home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สไปนี่ เรสธาโรว์ (Spiny Restharrow)

สรรพคุณ|กลไกการออกฤทธิ์|ข้อควรระวังและคำเตือน|ความปลอดภัย|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างยา|ขนาดยา|ขนาดการใช้ปกติ|รูปแบบของสไปนี่เรสธาโรว์มี
สไปนี่ เรสธาโรว์ (Spiny Restharrow)

สรรพคุณ

สไปนี่ เรสธาโรว์ (Spiny Restharrow) เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเพศส่วนรากและน้ำมันสามารถนำมาทำเป็นยาได้

สไปนี่ เรสธาโรว์ใช้สำหรับ

กลไกการออกฤทธิ์

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสไปนี่ เรสธาโรว์ยังมีไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหากท่านมีสภาวะหรืออยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเนื่องจากในขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • กำลังอยู่ในระหว่างใช้ยาอื่น รวมไปถึงยาที่กำลังใช้ที่สามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา
  • มีอาการแพ้สารใด ๆในสสไปนี่เรสธาโรว์ หรือยาอื่น หรือสมุนไพรอื่นๆ
  • มีโรค ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่นๆ
  • มีอาการแพ้อื่นๆ เช่น แพ้อาหาร สีย้อมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อกำหนดยาอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัย

สไปนี่เรสธาโรว์น่าจะปลอดภัยและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีการรายงานเกี่ยวผลข้างเคียงที่อันตราย

การใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับการใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตรจึงควรหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย

ภาวะข้างน้ำคั่ง (บวม) ห้ามใช้หากท่านมีภาวะของเหลวคั่งเนื่องจากโรคไตหรือโรคหัวใจ

ผลข้างเคียง

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของสไปนี่เรสธาโรว์ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

สไปนี่เรสธาโรว์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ท่านกำลังใช้อยู่หรือพยาธิสภาพต่างๆ จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับสไปนี่เรสธาโรว์เมื่อไทยร่วมกัน ได้แก่

  • ลิเทียม

สไปนี่เรสธาโรว์อาจมีผลคล้ายยาขับน้ำหรือ “ยาขับปัสสาวะ” การใช้สไปนี่เรสธาโรว์ร่วมกับลิเทียมอาจทำให้ร่างกายกำจัดลิเทียมได้น้อยลงซึ่งจะทำให้ผลของลิเทียมในร่างกายเพิ่มขึ้นและทนำไปสู่การเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่างๆได้

ขนาดยา

คำแนะนำนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ของท่านก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดการใช้ปกติ

ขนาดปกติสำหรับการใช้สไปนี่เรสธาโรว์อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และพยาธิสภาพอื่น ๆ การใช้สมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับขนาดยาที่เหมาะสม

รูปแบบของสไปนี่เรสธาโรว์มี

สไปนี่เรสธาโรว์อาจมีจำหน่ายในรูปแบบดังต่อไปนี้

  • เรสธาร์โรว์ชนิดแคปซูลขนาด 450 มิลลิกรัม
  • สไปนี่เรสธาโรว์สกัดชนิดน้ำ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 13/08/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ