home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

อาจูก้า นิปโปเนนซิส (Ajuga Nipponensis)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาต่อยา|ขนาดยา
อาจูก้า นิปโปเนนซิส (Ajuga Nipponensis)

อาจูก้า นิปโปเนนซิส (Ajuga nipponensis) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ajuga nipponensi เป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะออกดอกเมื่อบานแล้วจะมีสีขาว สีม่วงอ่อนที่ปลายดอก

ข้อบ่งใช้

อาจูก้า นิปโปเนนซิสใช้สำหรับ

อาจูก้า นิปโปเนนซิสเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้ในทางการยา โดยมักจะใช้สำหรับบรรเทาอาการไอ และอาการอื่น ๆ ดังนี้

  • อาการบวมน้ำ
  • อาการปวดและบวมที่เิกิดจากการอักเสบ
  • เสริมสร้างและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • ป้องกันโรคตับ

อาจูก้า นิปโปเนนซิสอาจใช้กับอาการอื่น ๆ ได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร

การทำงานของ อาจูก้า นิปโปเนนซิส

จากงานวิจัย ที่ได้ทำการวิจิยอาจูนิก้า นิปโปเนนซิส ในเบื้องต้นพบว่าสารเคมีในพืชสมุนไพรชนิดนี้อาจจะมีส่วนช่วยในการต่อสู้กับโรคมะเร็งและช่วยปกป้องตับ

แต่อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของอาจูก้า นิปโปเนนซิสไม่มาก เพียงพอที่จะรู้ประสิทธิภาพของมัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา วิจัยสมุนไพรชนิดนี้เพิ่มเติมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้อาจูก้า นิปโปเนนซิส

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะให้นมบุตรนั้น ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • กำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
  • มีอาการแพ้สารในอาจูก้า นิปโปเนนซิส ยาอื่น ๆ หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
  • มีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
  • มีอาการแพ้อื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูดหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมคาโมมายล์ ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อาจูก้า นิปโปเนนซิสในช่วงการตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ดังนั้นโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพื่อประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้อาจูก้า นิปโปเนนซิส

ผลข้างเคียงจากการใช้อาจูก้า นิปโปเนนซิส เช่น

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

อาจูนิก้า นิปโปเนนซิสอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอาจูก้า นิปโปเนนซิส

ปริมาณในการใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้อาจูก้า นิปโปเนนซิสในรูปแบบอาหารเสริมอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของอาจูนิก้า นิปโปเนนซิส

อาจูนิก้า นิปโปเนนซิสมักจะมีการจำหน่ายในรูปแบบของ พืชแห้ง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ แก้ไขล่าสุด 04/08/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ