คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ฆ่าตัวตาย เกิดจากสาเหตุอะไร

ฆ่าตัวตาย เกิดจากสาเหตุอะไร

ฆ่าตัวตาย หรือผู้ที่มีความคิดอยากจบชีวิตตัวเอง อาจเกิดจากการทำร้ายตัวเองด้วยความเจตนา ทั้งยังอาจเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก การกลั่นแกล้ง ความรุนแรงทางเพศ ปัญหาในครอบครัว หากคนในครอบครัว คนใกล้ชิด รวมถึงตนเอง เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เช่น รู้สึกสิ้นหวังเริ่มมีภาวะซึมเศร้า ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อรับคำแนะนำในการรักษา

ฆ่าตัวตาย คืออะไร

การฆ่าตัวตาย คือ สถานการณ์ร้ายแรงที่นำอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จกว่า 6.59 ต่อแสนประชากร โดยสัญญาณเตือนของผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายอาจ มีดังนี้

 • แยกตัวออกจากสังคม ชอบอยู่คนเดียว
 • อารมณ์แปรปรวน
 • พูดเรื่องการฆ่าตัวตาย หมกมุ่นอยู่กับการตาย การใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง
 • หาวิธีฆ่าตัวตาย เช่น ซื้อยา หรืออุปกรณ์ของมีคม
 • รู้สึกสิ้นหวัง
 • ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพิ่มขึ้น
 • ทำร้ายตัวเองหรือทำในสิ่งที่เสี่ยงนำไปสู่ความตาย เช่น ขับรถเร็ว
 • ให้สิ่งของ หรือพูดสื่อสารเชิงอำลาแก่บุคคลสำคัญ ครอบครัว เพื่อน

หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งควรรีบขอความช่วยเหลือจากคุณหมอทันที เพื่อหาวิธีพูดคุยให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วย

สาเหตุที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย

สาเหตุที่อาจทำให้เกิดความคิดฆ่าตัวตายอาจมาจากการสะสมความเครียดจนหาทางแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่ไม่ได้ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน การงาน หรือปัญหาส่วนตัวจากสถานการณ์เลวร้ายจนฝังใจ โดยสาเหตุที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย อาจมีดังนี้

 • มีประวัติถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือโดนทำร้ายร่างกาย
 • ถูกกลั่นแกล้งรุนแรง
 • สูญเสียคนสำคัญหรือมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว เพื่อน
 • ถูกสังคมหรือคนรอบข้างเหยียดรสนิยมทางเพศ
 • ภาวะสุขภาพ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึมเศร้า
 • ปัญหาสังคม เช่น เศรษฐกิจ การตกงาน การหย่าร้าง การสูญเสียคนที่รัก การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกกลั่นแกล้งให้อับอาย
 • พูดถึงปัญหาที่อาจไม่มีทางแก้ ความสิ้นหวัง อยากฆ่าตัวตาย
 • พฤติกรรมการใช้สารเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็ก เช่น ทารุณกรรม ขาดความอบอุ่นในวัยเด็ก
 • ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
 • การใช้สารเสพติด
 • ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อที่ว่าการฆ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

วิธีที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323
 2. ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดควรมีส่วนร่วมการบำบัดหรือปลอบโยนจิตใจให้แก่ผู้ป่วย หรือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 3. ผู้ดูแลควรหากิจกรรมในครอบครัวทำร่วมกันเพื่อลดอาการซึมเศร้า เช่น การออกกำลังกายหรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนจิตใจ
 4. สอนทักษะการเผชิญกับปัญหา และการแก้ปัญหา รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคม อารมณ์ การเลี้ยงดู และความสัมพันธ์ในครอบครัว
 5. เก็บสารเคมี ยาอันตราย อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการฆ่าตัวตาย เช่น ปืน มีด ให้มิดชิดจากผู้ป่วย
 6. เข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอ โดยคุณหมออาจแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น
  • จิตบำบัด เป็นการพูดคุยระบายความรู้สึกของผู้ป่วยและปัญหาที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญเพื่อให้คุณหมอได้รับรู้และปรับความคิดแนะนำทักษะการจัดการอารมณ์
  • ยา คุณหมออาจให้ยารักษาความวิตกกังวล ยาต้านซึมเศร้า และยารักษาโรคทางจิตอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย
  • รักษาอาการติดยาเสพติด กรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการเสพยาเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก คุณหมออาจแนะนำให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมดังกล่าวและล้างสารพิษ พร้อมวางแผนบำบัดให้ลดอาการอยากยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

ตัวชี้วัดที่ 033.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ.http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1446&kpi_year=2563.Accessed.October 26, 2021

Alcohol and Suicide.https://www.alcoholrehabguide.org/resources/dual-diagnosis/alcohol-and-suicide/.Accessed.October 26, 2021

Suicide.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide.Accessed.October 26, 2021

Facts About Suicide.https://www.cdc.gov/suicide/facts/index.html.Accessed.October 26, 2021

Suicide.https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide.Accessed.October 26, 2021

Suicide and suicidal thoughts https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/suicide/symptoms-causes/syc-20378048.Accessed.October 26, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 27/10/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย