ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ โรคอี ดี (Erectile Dysfunction : ED) เป็นอาการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยส่วนใหญ่อาการเหล่านี้มักเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายควรศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ ซึ่งทาง Hello คุณหมอ ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มเติม

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สำหรับคุณผู้ชาย ระดับเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ของคุณ จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพทางเพศ ดังนั้นอาจดูสมเหตุผสมผล ที่จะบอกว่าเทสโทสเตอโรนส่งผลต่อการ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจไม่ได้เกี่ยวกับระดับเทสโทสเตอโรนต่ำเลยก็เป็นได้ ถ้าอย่างนั้นบทบาทของเทสโทสเตอโรนในเรื่องสุขภาพทางเพศของผู้ชายคืออะไร และมันส่งผลต่อสมรรถทางเพศของคุณอย่างไร? Hello คุณหมอ จะพาไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเทสโทสเตอโรนและสมรรถภาพทางเพศกัน สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเทสโทสเตอโรน เทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในกลุ่มฮอร์โมน ที่เรียกว่าแอนโดรเจน ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัณฑะ แต่ต่อมอะดรีนาลีนก็สร้างฮอร์โมนนี้ขึ้นมาด้วยในปริมาณเล็กน้อย เทสโทสเตอโรนมีส่วนในการสร้างอสุจิ และแรงขับทางเพศ ปัญหาเรื่องเทสทอสเทอโรนต่ำ เป็นสิ่งที่พบได้บ่อย จากข้อมูลของ American Urological Association ของสหรัฐฯ ชายชาวอเมริกันหนึ่งในห้า ที่อายุมากกว่า 60 มีระดับ เทสโทสเตอโรนต่ำ แต่ปัญหานี้ก็เกิดกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าด้วยเช่นกัน ที่จริงแล้วเมื่อคุณอายุแตะสามสิบ ระดับเทสโทสเตอโรนของคุณก็อาจจะเริ่มลดลงแล้วก็เป็นได้ เนื่องจากเทสโทสเตอโรน มีบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวกับการทางเพศ และอาการของการมีเทสโทสเตอโรนต่ำ นอกจากการสร้างอสุจิที่ลดลง มวลกล้ามเนื้อลดลง แรงขับทางเพศลดลง และขนาดหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นแล้ว ก็ยังอาจมีอาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศรวมอยู่ด้วย หากนั่นก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่า ระดับเทสโทสเตอโรนต่ำเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คืออะไร ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือด ไม่ใช่เรื่องของฮอร์โมน ในการรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศเอาไว้ได้ คุณต้องการการสูบฉีดโลหิตที่มากพอเข้าไปสู่อวัยวะเพศ ซึ่งต้องการหัวใจที่แข็งแรงและการสูบฉีดโลหิตที่ดี ซึ่งไม่เกี่ยวกับระดับเทสโทสเตอโรน นักวิจัยอาจยังไม่เข้าใจเต็มที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทสโทสเตอโรนและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ที่พวกเขารู้แน่นอนสองเรื่องก็คือ ระดับเทสโทสเตอโรนปกติ […]

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

เราอาจคิดว่า ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction: ED) ในผู้ชาย เป็นปัญหาในชายสูงอายุ หากในความเป็นจริงแล้ว การ เสื่อมสมรรถภาพเพศชาย นี้สามารถเกิดได้กับผู้ชายแทบจะทุกวัย โดยสถาบัน National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปี ผู้ชายมากกว่า 30 ล้านคนมีโอกาสเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยผู้ชายวัยหนุ่มมักจะเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชั่วคราว แต่จะมีอาการเพิ่มขึ้นตามอายุ ผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4% และผู้ชายที่อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 17% ไม่สามารถที่จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ แต่อย่างไรก็ตามภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้น และไม่ได้จำเป็นต้องทำลายชีวิตทางเพศของคุณ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคืออะไร ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัว หรือไม่สามารถแข็งตัวได้นานพอเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชั่วคราวเป็นเรื่องปกติ ผู้ชายหลายคนมีอาการเมื่อพวกเขาเครียด และการเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชั่วคราวบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกปัญหาสุขภาพที่ต้องการการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณของปัญหาทางอารมณ์ หรือมาจากความสัมพันธ์ ซึ่งอาจให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหา ปัญหาเรื่องทางเพศของผู้ชาย อาจไม่ได้เกิดจากภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกติในเรื่องทางเพศของเพศชาย  ได้แก่ การหลั่งเร็ว การหลั่งช้า หรือไม่มีการหลั่งอสุจิ ขาดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์ อาการของภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คุณอาจเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ หากคุณมีอาการเหล่านี้เป็นประจำ มีปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ไม่สามารถรักษาการแข็งตัวระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติในเรื่องทางเพศที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ การหลั่งเร็ว การหลั่งช้า และการไม่บรรลุจุดสุดยอดทางเพศ […]