โรคปอดบวม หรือนิวมอเนีย โรคร้ายแรงถึงชีวิตที่คุณยังเข้าใจผิดอีกหลายอย่าง

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

โรคปอดบวม หรือนิวมอเนีย (Pneumonia) เป็นสาเหตุประการต้นๆ ของการเสียชีวิตในเด็กทั่วโลก แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะเพิ่มความสนใจในเรื่องนี้ และศึกษาเกี่ยวกับโรคปอดบวมมากขึ้น แต่ผู้คนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจชนิดนี้เป็นอย่างมาก บทความนี้จะนำเสนออันตรายของความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคปอดบวม เพื่อให้ผู้อ่านตื่นตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโรคนี้มากขึ้น

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคปอดบวม

ปอดบวมเป็นเพียงหนึ่งในอาการทั่วไปของอาการหวัด

แท้จริงแล้ว โรคปอดบวมเป็นการติดเชื้อที่ปอด ซึ่งอาการเริ่มต้นมีลักษณะคล้ายกับอาการหวัดธรรมดา เช่น น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ และจาม ซึ่งหากเป็นหวัด อาการเหล่านี้จะหายไปเองใน 1-2 สัปดาห์ โรคปอดบวมในระยะแรก ก็ทำให้เกิดอาการเหล่านี้เช่นเดียวกับโรคหวัด แต่หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา สามารถทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ ผลจากการศึกษาระบุว่า ในแต่ละปีทั่วโลก โรคปอดบวมคร่าชีวิตประชากรวัยผู้ใหญ่มากกว่าห้าหมื่นคน และเด็กมากกว่า 1 ล้านคน

คนที่อยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นที่จะเป็นโรคปอดบวม

ยังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่า คนที่อยู่ในเขตร้อนชื้น จะมีความเสี่ยงการเกิดโรคปอดบวมน้อยกว่า เนื่องจากความเป็นไปได้ในการเป็นโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศน้อยมาก จริงอยู่ที่ว่า ในประเทศเมืองหนาว ผู้คนมักจะอยู่ในบ้านมากกว่าออกไปข้างนอนในช่วงฤดูหนาว และการที่ผู้คนจำนวนมากรวมกันอยู่ภายในห้องเดียวกัน ก็ถือเป็นสภาพแวดล้อมชั้นดี ที่ช่วยให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมเจริญเติบโต และส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สิ่งนี้จึงอธิบายว่า เหตุใดอัตราการเกิดโรคปอดบวมในช่วงฤดูหนาวจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ความจริงแล้ว สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น ถือเป็นสภาพแวดล้อมสุดโปรดปรานของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวม นอกจากนี้ ความหนาแน่นของประชากร มลภาวะในสิ่งแวดล้อม และโภชนาการที่ไม่ดีในเขตประเทศร้อนชื้น ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมเพิ่มขึ้นด้วย

คนที่สุขภาพแข็งแรงจะไม่เป็นปอดบวม

คนมักมีแนวคิดว่า ผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเท่านั้นถึงจะมีอาการปอดบวมขั้นรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต แต่แท้จริงแล้ว ทุกคนสามารถเป็นโรคปอดบวมได้ คนสุขภาพดีหรือนักกีฬาอาชีพหลายคนก็เป็นโรคปอดบวมมาแล้ว ดังนั้น แม้คุณจะคิดว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงอะไร แต่ก็ไม่ควรเพิกเฉยเด็ดขาด คุณควรเข้าคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคปอดบวมแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการที่รุนแรงได้

ไม่มีวิธีป้องกันโรคปอดบวม

ความเชื่อผิดๆ ที่พบกันบ่อยที่สุดเกี่ยวกับโรคปอดบวมก็คือ โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ แต่ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ความจริงแล้ว มีหลายวิธีที่สามารถป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจนี้ได้ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การใช้ยาปฏิชีวนะหลายชนิดร่วมกัน เพื่อรักษาอาการในระยะแรกของการเป็นโรค การให้บุตรได้ดื่มนมแม่จนครบ 6 เดือนแรก การกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การรักษาสุขอนามัย และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือควันจากเตาไฟ รวมถึงการเข้ารับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ก็สามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากสาเหตุหลักของโรคปอดบวม ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ได้

หากคุณอยากเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดบวมอย่างถูกต้องและครบถ้วน สิ่งที่สำคัญคือ การหาคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆ ของโรคอันตรายถึงชีวิตโรคนี้ Hello คุณหมอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคปอดบวมของคุณกระจ่างขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: ตุลาคม 1, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 24, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน