home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

โรคซิฟิลิส การรักษา และการป้องกัน

โรคซิฟิลิส การรักษา และการป้องกัน

โรคซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาโรคซิฟิลิสอาจทำให้โรคนี้หายขาดได้ ซึ่งประเภทของการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับระยะของโรค แต่หากไม่เข้ารับการรักษาโรคชนิดนี้อาจสร้างปัญหาร้ายแรงในอนาคต รวมถึงอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการสมองเสื่อม

การรักษาโรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสต้องได้รับการรักษาจึงจะหายขาดได้ และมักใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคซิฟิลิส โดยประเภทของการรักษาอาจขึ้นอยู่กับระยะของโรค ดังนี้

 • หากเป็นโรคซิฟิลิสน้อยกว่า 2 ปี มักได้รับการรักษาด้วยการฉีดเพนิซิลลิน (Penicillin) ที่ก้น หรือรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแบบเม็ด 10-14 วัน
 • หากเป็นโรคซิฟิลิสที่กินเวลานานเกิน 2 ปี มักรักษาด้วยการฉีดเพนิซิลลิน (Penicillin) 3 ครั้งที่ก้นทุกสัปดาห์ หรือรับประทานยาปฏิชีวนะแบบเม็ด 28 วัน
 • กรณีร้ายแรงที่ส่งผลต่อสมองอาจได้รับการรักษาด้วยการฉีดเพนิซิลลิน (Penicillin) ทุกวันโดยฉีดเข้าทางก้นหรือหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือให้ยาปฏิชีวนะ 28 วัน

ผลข้างเคียงของการรักษา

ในบางคนอาจมีผลข้างเคียงหลังการรักษา โดยอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ แต่อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นไม่นานและอาจรักษาได้ด้วยยาพาราเซตามอล สำหรับบางคนอาจเกิดอาการแพ้หลังจากฉีดเพนิซิลลิน คุณหมออาจเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างรักษา

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะถ้าหากมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยังรักษาอาจเพิ่มโอกาสการเกิดโรคซ้ำ และสามารถแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่นได้

การรักษาโรคซิฟิลิสระหว่างตั้งครรภ์

การรักษาโรคซิฟิลิสในผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและอายุครรภ์ ดังนี้

 • หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสน้อยกว่า 2 ปี และอยู่ในช่วยไตรมาสที่ 1 หรือ 2 มักได้รับการรักษาด้วยการฉีดเพนิซิลลิน (Penicillin) ที่ก้น แต่ถ้าอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะฉีด 2 ครั้งเว้นระยะห่างกัน 1 สัปดาห์
 • หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสมานานกว่า 2 ปี มักได้รับการรักษาด้วยการฉีดเพนิซิลลิน (Penicillin) 3 ครั้งทุกสัปดาห์

การป้องกันโรคซิฟิลิส

ซิฟิลิสเป็นโรคที่แพร่กระจายจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ช่องคลอด หรือทางปาก ดังนั้น วิธีที่จะช่วยป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคซิฟิลิส อาจได้แก่

 • การไม่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือปาก
 • รู้จักป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัย จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโรคซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
 • ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง

สำหรับผู้ที่กำลังเป็นโรคซิฟิลิส ควรป้องกันการแพร่กระจายโรคไปยังผู้อื่น ด้วยวิธีเหล่านี้

 • บอกคู่นอนว่าเคยมีประวัติเป็นโรคซิฟิลิส เพื่อที่จะได้เข้ารับการตรวจและรักษาได้
 • อย่ามีเพศสัมพันธ์กับใครจนกว่าการรักษาจะเสร็จสิ้น
 • เมื่อเสร็จสิ้นจากการรักษา ให้ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 2 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย