backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

LGBTQIA+ หมายถึงใคร และความเชื่อเกี่ยวกับเพศทางเลือก

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 31/01/2023

LGBTQIA+ หมายถึงใคร และความเชื่อเกี่ยวกับเพศทางเลือก

LGBTQIA+ เป็นตัวย่อของกลุ่มความหลายทางเพศต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มรสนิยมหลัก ๆ อย่าง เลสเบี้ยน (Lesbian) เกย์ (Gay) บุคคลชอบสองเพศ (Bisexual) ไปจนถึงกลุ่มรสนิยมย่อยอย่าง เพศก้ำกึ่ง (Demisexual) ผู้ที่หลงรักคนฉลาดโดยไม่สนใจเพศ (Sapiosexual) ซึ่งคนส่วนมากอาจไม่ค่อยคุ้นหู หรือเป็นรสนิยมที่พบได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ทั้งนี้ แม้ LGBTQIA+ จะเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย รวมถึงในต่างประเทศ แต่ยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเพศทางเลือกต่าง ๆ เช่น เพศทางเลือกเป็นความผิดปกติ เพศทางเลือกเป็นพวกชอบลวนลามเด็ก เพศทางเลือกสามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ จึงควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

LGBTQIA+ ย่อมาจากคำว่าอะไร หมายถึงใครบ้าง

LGBTQIA+ คือ ตัวย่อของรสนิยมเพศทางเลือกในสังคม ดังนี้

 • L ย่อมาจาก เลสเบี้ยน (Lesbian) หรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน
 • G ย่อมาจาก เกย์ (Gay) หรือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน ทั้งนี้ เกย์ วูแมน (Gay Woman) ยังเป็นคำเรียกหนึ่งของเลสเบี้ยนด้วย
 • B ย่อมาจาก ไบเซ็กชวล (Bisexual) หมายถึง บุคคลสองเพศ ผู้ที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง
 • T ย่อมาจาก ทรานส์เจนเดอร์ (Transgender) หมายถึง บุคคลข้ามเพศ หรือผู้ที่มีเพศสภาพและเพศกำเนิดไม่สอดคล้องกัน ไม่ว่าชายหรือหญิง โดยผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าทรานส์วูแมน (Trans Woman) ส่วนผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายจะเรียกว่าทรานส์แมน (Trans Man) ทั้งนี้ ทรานส์เจนเดอร์ สามารถใช้เรียกได้ทั้งบุคคลที่แปลงเพศแล้วและยังไม่แปลงเพศ
 • Q ย่อมาจาก เควียร์ (Queer) และเควสชันนิง (Questioning) โดยเควียร์ หมายถึง ผู้ที่ไม่จำกัดเพศ ไม่นิยามตัวเองว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง ขณะที่เควสชันนิงเป็นชื่อเรียกของผู้ที่กำลังค้นหาเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ หรือหนทางแสดงออกเรื่องเพศในแบบของตัวเอง
 • I ย่อมาจาก อินเตอร์เซ็กซ์ (Intersex) หรือเพศกำกวม หมายถึง ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่เข้ากับนิยามผู้ชาย-ผู้หญิง รวมถึงผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากปกติ จนไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจน เช่น มีอวัยวะเพศชายและหญิงในตัวคนเดียว
 • A ย่อมาจาก เอเซ็กชวล (Asexual) หรือผู้ที่ไม่ฝักใฝ่เรื่องเพศใด ๆ

ส่วนเครื่องหมาย + ใน LGBTQIA+ นั้นหมายถึงกลุ่มรสนิยมทางเพศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น

 • เอเจนเดอร์ (Agender) หมายถึง ผู้ที่ไม่นิยามตัวเองภายใต้คำอธิบายของอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดแบบหนึ่ง
 • เดมิเซ็กชวล (Demisexual) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้สึกดึงดูดทางเพศหรือความต้องการทางเพศเมื่อเกิดความผูกพันทางอารมณ์กับฝ่ายตรงข้ามแล้วเท่านั้น
 • เจนเดอร์ฟลูอิด (Genderfluid) หมายถึง เพศลื่นไหล โดยเป็นผู้ที่นิยามตัวเองว่ามีเพศวิถีไม่ตายตัว เช่น บางวันนิยามว่าตนเองเป็นเพศชาย แต่บางช่วงเวลานิยามตนเองว่าเป็นเกย์หรือเพศหญิง
 • แพนเซ็กชวล (Pansexual) หมายถึง การมีความรักแบบไม่จำกัดเพศ
 • นอน-ไบนารี (Non-Binary) หมายถึง การมีสำนึกทางเพศที่มองว่าตัวเองไม่อยู่ในขั้วของความเป็นชายหรือหญิง
 • ซาพิโอเซ็กชวล (Sapiosexual) หมายถึง การรู้สึกดึงดูดกับบุคคลฉลาด มีสติปัญญา โดยไม่เกี่ยงว่าอีกฝ่ายจะมีเพศวิถีแบบไหน

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับบุคคลเพศทางเลือก

ปัจจุบัน แม้บุคคล LGBTQIA+ จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ทั้งในสังคมไทยและในต่างประเทศ แต่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุคคลเพศทางเลือกเหล่านี้อยู่ อย่างเช่น

 • บุคคลเพศทางเลือกชอบลวนลามเด็ก คนส่วนใหญ่เชื่อว่าบุคคลเพศทางเลือกเป็นสาเหตุของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก แต่จากการวิจัยต่าง ๆ ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า เหตุลวนลามเด็กเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากเพศชายที่ชอบเพศตรงข้าม ไม่ใช่เกย์ เลสเบี้ยน หรือไบเซ็กชวล
 • สามารถเลือกทจะเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนได้ การที่คนคนหนึ่งเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนนั้น มีที่มาจากหลายปัจจัย เช่น สิ่งแวดล้อม อารมณ์ ฮอร์โมน รวมถึงพันธุกรรม
 • ทรานส์เจนเดอร์ทุกคนต้องการแปลงเพศ ปัจจุบัน มีทรานส์เจนเดอร์จำนวนไม่น้อยที่เลือกรับประทานฮอร์โมนเพศตรงข้าม เพื่อให้มีลักษณะของเพศซึ่งตัวเองต้องการเป็น และตัดสินใจแปลงเพศในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ยังมีทรานส์เจนเดอร์อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศ และเลือกแสดงจุดยืนทางเพศของตน ผ่านการแต่งกายข้ามเพศ หรือการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • เอเซ็กชวลมีทัศนคติต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ เอเซ็กชวลอาจมีความสนใจต่อการมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าคนทั่วไป แต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้ต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ของผู้อื่น รวมถึงสามารถรับฟังบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น ความต้องการเป็นเพื่อนกับใครบางคน ความต้องการการกอด จับมือ ยิ่งกว่านั้น แนวคิดที่ว่าการเป็นเอเซ็กชวลเกิดจากการที่ยังหาคู่รักหรือคู่นอนไม่ได้นับเป็นความเข้าใจผิดเช่นกัน เอเซ็กชวลมีคติเกี่ยวกับเรื่องเพศค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกว่าคนอื่น ๆ และอาจรู้สึกมีความต้องการทางเพศเฉพาะบุคคลบางคนที่มีบุคลิกเฉพาะเจาะจงมาก ๆ
 • ไบเซ็กชวลและแพนเซ็กชวลนั้นเหมือนกัน ความจริงแล้ว ไบเซ็กชวลและแพนเซ็กชวลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไบเซ็กชวลหมายถึงผู้ที่ชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับเพศชายและเพศหญิง ขณะที่แพนเซ็กชวลรู้สึกดึงดูดได้กับทุกเพศ โดยไม่ระบุว่าต้องเป็นเพศเดียวกับตนเอง เพศตรงข้าม หรือเพศทางเลือก
 • เพศทางเลือกเป็นความผิดปกติทางจิตวิทยา ทางการแพทย์ยอมรับมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วว่า การรักเพศเดียวกันหรือไบเซ็กชวล เป็นเพียงรสนิยมทางเพศที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตวิทยา วารสาร WAS News ของสมาคมสุขภาพทางเพศแห่งโลก ฉบับปี พ.ศ. 2554 ระบุว่า รักร่วมเพศไม่ใช่โรค โดยมีหลักฐานอย่างเป็นทางการคือข้อความประกาศอย่างเป็นทางการในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต พ.ศ. 2516 และองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2533 ซึ่งระบุว่า รักร่วมเพศเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 31/01/2023

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา