home

ปัญหากระเพาะปัสสาวะ

ปัญหากระเพาะปัสสาวะ เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ นอกจากนั้นยังสามารถเกิดได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีแต่ความเร่งรีบ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะจึงไม่ใช่เรื่องที่นิ่งนอนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ความรู้ทั่วไป

บทความ ปัญหากระเพาะปัสสาวะ

ปัญหากระเพาะปัสสาวะ

ท่อไตอุดตัน เกิดขึ้นเมื่อท่อไตนั้นอุดตัน การอุดตันนั้นอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิด หรืออาจจะเกิดจากรอยแผลเป็นเพราะนิ่วในไต หรือการผ่าตัดครั้งก่อน คำจำกัดความ ท่อไตอุดตันคืออะไร ระบบการปัสสาวะนั้นประกอบด้วยไต ท่อสองท่อที่นำพาปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ ที่เรียกว่าท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ ท่อไตอุดตัน (Ureteral Obstruction) เกิดขึ้นเมื่อท่อไตนั้นอุดตัน การอุดตันนั้นอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิด หรืออาจจะเกิดจากรอยแผลเป็นเพราะนิ่วในไตหรือการผ่าตัดครั้งก่อน ในกรณีที่ไม่บ่อยนักรอยแผลเป็นนั้นอาจเกิดจากโรคมะเร็งหรือการรักษาโรคมะเร็ง เช่น การทำเคมีบำบัด (radiation) นิ่วในไต การผ่าตัดครั้งก่อน การผ่าตัดครั้งก่อน หรือสภาวะบางอย่างที่เป็นตั้งแต่กำเนิด เมื่อท่อไตอุดตัน ปัสสาวะก็จะไม่สามารถระบายออกจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง หรืออาจจะไหลย้อนกลับเข้าสู่ไตทำให้เกิดการติดเชื้อและความเสียหายในระยะยาว ท่อไตอุดตันพบได้บ่อยได้แค่ไหน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับแพทย์ อาการ อาการของท่อไตอุดตันเป็นอย่างไร ท่อไตอุดตันนั้นไม่มีทั้งสัญญาณและอาการ สัญญาณกับอาการจะขึ้นอยู่กับว่าการอุดตันนั้นเกิดขึ้นที่ใด อุดตันเป็นบางส่วนหรืออุดตันทั้งหมด เกิดขึ้นเร็วแค่ไหน และส่งผลกระทบกับไตหนึ่งหรือสองข้าง สัญญาณและอาการทั่วไปมีดังนี้ อาการปวด ปริมาณของการผลิตปัสสาวะลดลง ปัสสาวะติดขัด มีเลือดในปัสสาวะ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำๆ ความดันโลหิตสูง อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับแพทย์ ควรไปพบหมอเมื่อไร ถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษากับคุณหมอ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับหมอเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เข้ารับการรักษาในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้ มีอาการปวดหนักมากจนไม่สามารถนั่งนิ่งๆ หรือหาท่าที่สบายได้ มีอาการปวดร่วมกับอาการคลื่นไส้และอาเจียน มีอาการปวดร่วมกับเป็นไข้และหนาวสั่น มีเลือดในปัสสาวะ ปัสสาวะติดขัด สาเหตุ สาเหตุของท่อไตอุดตัน ท่อไตอุดตันแต่ละประเภท มีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน สาเหตุบางประการอาจเป็นตั้งแต่กำเนิด ท่อไตอุดตันมีสาเหตุมาจาก ท่อไตเกิน (Duplication of the ureter) อาการนี้เป็นอาการปกติที่มีตั้งแต่กำเนิด ทำให้มีท่อไตสองท่อเกิดขึ้นที่ไตเดียวกัน […]

ปัญหากระเพาะปัสสาวะ

กรวยไตอักเสบ เป็นอาการติดเชื้อที่ไต ซึ่งอาจเริ่มต้นขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ แล้วเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการติดเชื้อที่ไต นำไปสู่อาการกรวยไตอักเสบ คำจำกัดความ กรวยไตอักเสบ คืออะไร กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) หรือที่รู้จักกันว่า อาการติดเชื้อที่ไต คือการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะแบบเฉพาะ ที่อาจเริ่มต้นขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ โดยกรวยไตอักเสบมักจะเกิดขึ้นจากการที่เชื้อแบคทีเรียเข้าไปในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยปกติแล้วปัสสาวะของคุณจะเก็บสะสมไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ ก่อนปล่อยออกจากร่างกาย เชื้อแบคทีเรียสามารถเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมต่อระหว่างกระเพาะปัสสาวะและภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ และระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ไต และนำไปสู่กรวยไตอักเสบ การติดเชื้อที่ไตพบได้น้อยกว่าการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ แต่ก็มีความรุนแรงมากกว่า หากการติดเชื้อกำเริบอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่ไต และทำให้ไตเสียหายได้ เรียกว่ากรวยไตอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจนำไปสู่อาการไตวาย กรวยไตอักเสบ พบได้บ่อยแค่ไหน การติดเชื้อที่ไตนั้นมักจะเกิดในผู้หญิงและผู้สูงอายุ ผู้ที่ใช้ท่อสายสวน (catheter) ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ระบบทางเดินปัสสาวะอุดตัน เนื่องจากนิ่วหรือต่อมลูกหมากบวม ก็สามารถติดเชื้อที่ไตได้เช่นกัน อาการ อาการกรวยไตอักเสบเป็นอย่างไร กรวยไตอักเสบในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใดๆ อาการทั่วไปคือเป็นไข้และปวดหลัง อาการอื่นๆ มีดังนี้คือ หนาวสั่น ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้ ปัสสาวะแล้วปวด ปวดที่ซี่โครงหรือสีข้าง รู้สึกอยากปัสสาวะและอาเจียนฉับพลัน สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจจะมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบหมอเมื่อใด หากคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีอาการผิดปกติที่บริเวณหน้าท้องส่วนล่าง ปวดท้องอย่างรุนแรง และปัสสาวะเป็นเลือด หรือแสบร้อนขณะปัสสาวะ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับคุณหมอ เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สาเหตุ สาเหตุของ กรวยไตอักเสบ กรวยไตอักเสบมักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินปัสสาวะ และขึ้นไปถึงไตผ่านทางท่อไต หรือกระแสเลือด ซึ่งเป็นส่วนที่เชื้อแบคทีเรียจะแบ่งตัว […]

ปัญหากระเพาะปัสสาวะ

ปัสสาวะมีสี คืออะไร สีของปัสสาวะ (urine color) โดยปกติมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองอำพัน ซึ่งเป็นผลของเซลล์สร้างสีที่เรียกว่ายูโรโครม (urochrome) และความเจือจางหรือความเข้มข้นของปัสสาวะ เซลล์สร้างสี และสารประกอบอื่นในอาหาร หรือยาบางชนิด อาจเปลี่ยนสีของปัสสาวะได้ หัวบีท (Beet) เบอร์รี และถั่วปากอ้า เป็นอาหารที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อสีของปัสสาวะที่สุด ยาที่จำหน่ายโดยมีใบสั่งยา และไม่มีใบสั่งยาหลายชนิด ทำให้ปัสสาวะมีสีเข้มได้ เช่น สีแดง เหลืองหรือฟ้าแกมเขียว ปัสสาวะที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรค เช่น ปัสสาวะสีแดงเข้มถึงน้ำตาล เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคโพรพีเรีย (porphyria) ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่พบได้ยาก พบได้บ่อยเพียงใด โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

x