แพทย์หญิงเบ็ญจาพร นิมิตรวานิช

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงเบ็ญจาพร นิมิตรวานิช สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย และวุฒิบัตรศัลยแพทย์ ทั่วไป

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็น ศัลยแพทย์ประจำ รพ. กรุงเทพพัทยา เชี่ยวชาญด้านโรคศัลยกรรม เช่น เส้นเลือดขอด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ภาวะขาขาดเลือด ภาวะหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และภาวะกลืนลำบาก เป็นต้น

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด