ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะแบบอื่น

นอกจาก ปัญหากระเพาะปัสสาวะ ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ยังมี ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะแบบอื่น อีก ซึ่งคุณสามารถอ่านข้อมูลต่าง ๆ ได้จากบทความที่เรารวบรวมมาให้

เรื่องเด่นประจำหมวด

ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะแบบอื่น

ฉี่เป็นฟอง อันตรายหรือไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร

ฉี่เป็นฟอง หมายถึง ลักษณะของปัสสาวะที่ผุดขึ้นเป็นฟอง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะ หรือปัสสาวะแรงจนกระแทกกับผิวน้ำเกิดเป็นฟองขึ้นมา อย่างไรก็ตาม หากฉี่เป็นฟองติดต่อกันหลายครั้ง อาจหมายถึงความผิดปกติของไตและอาการของโรคเบาหวาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ควรเข้าพบคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป คำจำกัดความฉี่เป็นฟอง คืออะไร ฉี่เป็นฟอง มักเกิดจากการขับปัสสาวะอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากกระเพาะปัสสาวะเต็ม หรือกลั้นปัสสาวะไว้นาน ทำให้เวลาปัสสาวะอาจเกิดฟองขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ฉี่เป็นฟองอาจเป็นอาการของภาวะโปรตีนรั่วสู่ปัสสาวะ (Proteinuria) ซึ่งเกิดจากการทำงานของไตที่ผิดปกติ อันเกี่ยวเนื่องกับโรคไตและโรคเบาหวาน อาการอาการเมื่อ ฉี่เป็นฟอง อาการฉี่เป็นฟอง คือ ปัสสาวะเป็นฟองขาว โดยฟองจะเกิดขึ้นไม่นานแล้วค่อย ๆ หายไป ซึ่งเกิดขึ้นได้ในคนที่กลั้นปัสสาวะไว้จนเต็มกระเพาะปัสสาวะ แล้วขับปัสสาวะแรงจนเกิดฟองได้ รวมไปถึงสาเหตุจากการมีโปรตีนรั่วเข้ามาอยู่ในปัสสาวะก็อาจทำให้ฉี่เป็นฟองได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากฉี่เป็นฟองเกิดขึ้นจากโปรตีนที่รั่วเข้ามาในปัสสาวะอันเป็นผลจากความผิดปกติของไต อาจพบร่วมกับอาการต่อไปนี้ ปัสสาวะบ่อย หายใจลำบาก เหนื่อยล้า ไม่อยากอาหาร ใบหน้า ท้อง หรือเท้าบวม คลื่นไส้ อาเจียน สาเหตุสาเหตุของ ฉี่เป็นฟอง นอกจากการขับปัสสาวะอย่างรุนแรง การฉี่เป็นฟองมักเกิดจากการปะปนของโปรตีนในปัสสาวะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจากสาเหตุที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน อย่าง ร่างกายขาดน้ำ มีความเครียดสะสม ออกกำลังกายอย่างหนัก หรืออาจเกิดอย่างต่อเนื่องเพราะการทำงานของไตที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากโรคเรื้อรังที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ โรคไต หรือภาวะไตเสื่อมหรือทำงานได้ลดลง ส่งผลให้ไตกำจัดของเสียหรือจัดการกับสารเคมีในร่างกายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเป็นเหตุให้โปรตีนรั่วออกมาปะปนกับปัสสาวะ แทนที่จะถูกกรองและดูดซึมกลับเข้าไปในกระแสเลือด โรคเบาหวาน เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคไต เนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดของไตซึ่งทำหน้าที่กรองของเสียเกิดความเสียหายจนทำให้ไตทำงานผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้หลอดเลือดของไตหดตัว และเลือดไหลผ่านไตได้น้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไตทำงานผิดปกติ และขับของเสียได้ไม่ดีนัก จนเกิดการรั่วซึมของโปรตีนสู่ปัสสาวะนำไปสู่การฉี่เป็นฟอง ทั้งนี้ ภาวะสุขภาพอื่น […]

ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะแบบอื่น

อาการที่บอกได้ว่าคุณกำลังมี โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างอันได้แก่ กระเพาะปัสสาวะลงมาจนถึงท่อปัสสาวะนั้น การเกิด โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมาก อย่างเช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคต่อมลูกหมากโต โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง มีอาการอย่างไร  โรคของอวัยวะของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนั้น มักจะเกิดอาการที่เรียกว่า ลุทส์ (LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms) ซึ่งประกอบด้วยอาการดังต่อไปนี้ คือ ปัสสาวะกลางวันบ่อยกว่า 5 ครั้ง ทั้งที่ดื่มน้ำในปริมาณปกติ ปัสสาวะกลางคืน หมายถึงหลับสนิทไปแล้ว ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยกว่า 2 ครั้ง หากเกิน 5 ครั้ง ถือว่าผิดปกติมาก รู้สึกกลั้นปัสสาวะได้ยาก หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หากปัสสาวะขึ้นมา อาจมีบางครั้งที่ปัสสาวะราด โดยไม่สามารถกลั้นได้ มีความรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยกว่า 5 ครั้ง หรือปวดปัสสาวะตลอดเวลา หากรู้สึกปวดปัสสาวะต้องไปทันที แต่ก็ไม่มีปัสสาวะ หรือปัสสาวะน้อยมาก ปัสสาวะต้องรอ ไม่สามารถปัสสาวะได้เลย ทั้งที่อยู่ที่โถแล้ว ปัสสาวะแต่ละครั้งต้องเบ่งอย่างมาก หรือบางคนต้องกดหน้าท้องแทบทุกครั้ง เพื่อให้ปัสสาวะออกมา ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือพุ่งไม่แรงตามปกติ ปัสสาวะไม่ไหลต่อเนื่อง ปัสสาวะเป็นขยัก มีปัสสาวะหยดลงมากกว่าปกติ เมื่อปัสสาวะสุดแล้ว รู้สึกปัสสาวะคงค้าง ทั้งที่ปัสสาวะสุดแล้ว การรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง อาการทั้งหมดนี้ อาจเกิดจากพฤติกรรมการดื่มน้ำ พฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะ ซึ่งอาการเหล่านี้ก็สามารถแก้ไขได้ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่หากอาการดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มน้ำ […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะแบบอื่น ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon