นายแพทย์ณัฐพงศ์ เดชธิดา
นายแพทย์ณัฐพงศ์ เดชธิดา International Traveler Medicine Physician

นายแพทย์ณัฐพงศ์ เดชธิดา จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก กับภาควิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology) เป็นเวลา 3 เดือน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตจวิทยา (โรคผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลา 1 เดือน

และล่าสุดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง(HMX) จาก Harvard Medical School (Online Learning Course)

  • ปัจจุบัน เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชปฏิบัติการท่องเที่ยวและเดินทาง (International Traveler Medicine Physician) สังกัด แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดีบุก และโรงพยาบาลในเครือ นอกจากนี้ยังเป็นแพทย์สังกัดแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
  • ปัจจุบัน กำลังศึกษาด้านงานวิจัยสุขภาพ (Global Clinical Scholar Research Training Program) จาก วิทยาลัยการศึกษา Harvard Medical School (หลักสูตร 1 ปี) และ กำลังอบรมด้านพันธุกรรมทางการแพทย์ (Gene-Editing, Harvard CPISPR, หลักสูตร 1 ปี)
  • นายแพทย์ณัฐพงศ์ มีความสนใจพิเศษในเรื่อง มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ (Urological Cancer) โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคทางเมตาโบลิค ( Cardiovascular and Metabolic) และ เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทาง-โรคเขตร้อน (Tropical Disease)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
ประโยชน์ของวิตามินซี
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี
เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์ของวิตามินซี
ประโยชน์ของวิตามินซี ต่อร่างกาย เป็นสิ่งที่ค้นพบกันมาแล้วเป็นเวลานาน แต่การจะใช้วิตามินซี ก็มีข้อควรรู้และควรระวังหลายอย่าง และนี่คือข้อมูลจากแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี
อาการที่บอกได้ว่าคุณกำลังมี โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
การเกิด โรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมาก อย่างเช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคต่อมลูกหมากโต โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
วิธีรับมือ-เชื้อดื้อยา
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี
รับมือกับ เชื้อดื้อยา ก่อนที่จะสายเกินไป
เนื่องในสัปดาห์ Antibiotic Awareness Week เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาของ เชื้อดื้อยา นพ.ณัฐพงศ์ เดชธิดา มีมุมมองและข้อมูลในเรื่องนี้มาฝาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ประเภทของการออกกำลังกาย-เบาหวาน
ศูนย์โรคเบาหวาน, ศูนย์สุขภาพ
การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อควบคุมอาการและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เป็นที่กระจ่างชัดแล้วว่า การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน มีประโยชน์มากมาย ในบทความนี้จะกล่าวถึง ประเภทของการออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วย เบาหวาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ออกกำลังกาย-ผู้ป่วยเบาหวาน
ศูนย์โรคเบาหวาน, ศูนย์สุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การ ออกกำลังกาย จะมีประโยชน์หรือไม่ เมื่อเป็นโรคเบาหวาน บทความนี้จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ และความสำคัญของการออกกำลังกายใน ผู้ป่วยเบาหวาน ให้ชัดเจนมากขึ้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...