นายแพทย์ณัฐพงศ์ เดชธิดา International Traveler Medicine Physician
บทความล่าสุด
เชื้อดื้อยา
รับมือกับ "เชื้อดื้อยา" ก่อนที่จะสายเกินไป
เนื่องในสัปดาห์ Antibiotic Awareness Week เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาของ เชื้อดื้อยา นพ.ณัฐพงศ์ เดชธิดา มีมุมมองและข้อมูลในเรื่องนี้มาฝาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อควบคุมอาการและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เป็นที่กระจ่างชัดแล้วว่า การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน มีประโยชน์มากมาย ในบทความนี้จะกล่าวถึงการออกกำลังกายแต่ละประเภท โดยแบ่งตามแนวทางเวชปฏิบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การออกกำลังกายจะมีประโยชน์หรือไม่ ในเมื่อเป็นโรคเบาหวาน บทความนี้จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ และความสำคัญของการออกกำลังกายใน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ให้ชัดเจนมากขึ้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...
คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและปรับปรุงดูแลสุขภาพทุกวัน