home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome)

คำจำกัดความ|อาการ|สาเหตุ|ปัจจัยเสี่ยง|การวินิจฉัยและการรักษา|การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง
เนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome)

เนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome) เป็นลักษณะกลุ่มอาการของโรคไตที่ทำให้ร่างกายขับโปรตีนออกมาในปัสสาวะมากเกินไป โดยภาวะนี้มักส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการบวมน้ำ โดยเฉพาะ บริเวณเท้า ข้อเท้า

คำจำกัดความ

เนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome) คืออะไร

กลุ่มอาการเนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome) เป็นลักษณะกลุ่มอาการของโรคไตที่ทำให้ร่างกายขับโปรตีนออกมาในปัสสาวะมากเกินไป โดยภาวะนี้มักส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการบวมน้ำ โดยเฉพาะ บริเวณเท้า ข้อเท้า

พบได้บ่อยเพียงใด

ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการเนโฟรติก ซินโดรม มักเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยเด็ก

อาการ

อาการของ เนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome)

ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอาการของโรคเนโฟรติก ซินโดรม มีลักษณะดังต่อไปนี

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของเนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome)

ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเนโฟรติก ซินโดรม ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากโรคที่ส่งผลกระทบต่อโรคไต ดังต่อไปนี้

  • โรคไตจากเบาหวาน โรคเบาหวานอาจเพิ่มความเสี่ยงให้ไตถูกทำลายเลย
  • กรวยไตมีลักษณะเป็นแผล กรวยไตมีลักษณะเป็นแผล อาจเป็นผลมาจากโรคความบกพร่องทางพันธุกรรม หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด
  • โรคลูปัส โรคอักเสบเรื้อรังที่อาจนำไปสู่การทำลายไตอย่างรุนแรง
  • อะไมลอยโดซิส เกิดจากความผิดปกติเมื่อโปรตีน อะไมลอยโดซิ ที่อาจส่งผลต่อการทำลายระบบกรองของไต

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของเนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome)

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยเนโฟรติก ซินโดรม (Nephrotic Syndrome)

ในเบื้องต้นแพทย์จะทำการวินิจฉัยผํู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเนโฟรติก ซินโดรม ด้วยการสอบถามประวัติและอาการของผู้ป่วย และตรวจปัสสาวะเพื่อหาระดับโปรตีนในน้ำปัสสาวะ

ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจต้องตรวจชื้นเนื้อไต เพื่อนำตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจเพื่อทำการวินิจฉัย

การรักษาเนโฟรติก ซินโดรม

วิธีการรักษาเนโฟรติก ซินโดรม จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของผู้ป่วย โดยแพทย์จะรักษาตามลักษณะอาการ ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง เพื่อป้องกันเนโฟรติก ซินโดรม

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง เพื่อป้องกันเนโฟรติก ซินโดรมมีดังต่อไปนี้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Nephrotic syndrome. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nephrotic-syndrome/symptoms-causes/syc-20375608.  Accessed February 16, 2020.

Nephrotic Syndrome. https://emedicine.medscape.com/article/244631-overview. Accessed February 16, 2020.

What Is Nephrotic Syndrome?. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-is-nephrotic-syndrome#1.  Accessed February 16, 2020.

Diagnosis and Management of Nephrotic Syndrome in Adults. https://www.aafp.org/afp/2016/0315/p479.html. Accessed February 16, 2020.

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 01/03/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ