โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ

โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อปรสิต ทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหารและลำไส้ และมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เหนื่อยล้า เป็นไข้อ่อน ๆ เป็นต้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ

ไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ (Viral Gastroenteritis)

คำจำกัดความไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ คืออะไร ไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ หรือไวรัสลงกระเพาะ (Viral Gastroenteritis) หรือที่เรียกว่า ไข้หว้ดลงกระเพาะ (stomach flu) เป็นการติดเชื้อในลำไส้ทำให้เกิดอาการถ่ายเหลว ปวดท้องอย่างรุนแรง คลื่นไส้หรืออาเจียน และในบางครั้งอาจมีไข้ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับทารก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะอาจถึงแก่ชีวิตได้ ไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ พบได้บ่อยได้แค่ไหน โรคไวรัสลงกระเพาะสามารถพบได้บ่อยมาก อย่างไรก็ดี โรคนี้สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดปรึกษากับแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการ อาการทั่วไปของโรคไข้หวัดลงกระเพาะ ได้แก่ ถ่ายเหลว ซึ่งมักไม่มีเลือดปน การถ่ายที่มีเลือดปนมักเกิดจากการติดเชื้อชนิดอื่นที่รุนแรงกว่า ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการทั้งสองอย่าง ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะในบางครั้ง มีไข้ต่ำ สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด ควรเข้าพบคุณหมอ หากมีอาการดังต่อไปนี้ ไม่สามาถหยุดถ่ายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อาเจียนติดต่อกันมากกว่า 2 วัน หรืออาเจียนเป็นเลือด มีภาวะขาดน้ำ คือเหงื่อออกมากกว่าปกติ ปากแห้ง ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม ปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก รวมทั้งอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ หรือมึนศีรษะอย่างรุนแรง มีเลือดปนในอุจจาระ มีไข้สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส สำหรับผู้ใหญ่ และ 39 องศาเซลเซียส สำหรับทารกและเด็ก หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ สาเหตุสาเหตุของ ไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ สาเหตุที่พบได้มากที่สุดของโรคไวรัสลงกระเพาะและลำไส้ คือ การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน […]

โฆษณา
โฆษณา