home

โรคริดสีดวงทวาร

โรคริดสีดวงทวาร แม้ว่าฟังดูอาจจะเป็นโรคที่น่าอาย แต่ก็อาจเป็นอันตรายมากกว่าที่คิด เพราะเป็นภาวะที่เกิดจากการที่หลอดเลือดในบริเวณทวารหนักเกิดการปูดบวม จนมาบดบังหรือปิดช่องทางทวารหนัก และอาจทำให้เกิดปัญหากับการขับถ่าย และอาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้

x