home

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ภาวะ ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นอาการอักเสบในช่องคลอด ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของแบคทีเรียภายในช่องคลอด ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคือง คัน และมีตกขาวผิดปกติ แล้วคุณผู้หญิงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะนี้ หรือเมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้นแล้วจะรักษาอย่างไร สามารถอ่านได้จากบทความของ Hello คุณหมอ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะในผู้หญิง หากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ เชื้อราในช่องคลอด ได้ บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมเบาหวานกับการติดเชื้อราในช่องคลอด มาฝากกันค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานกับ เชื้อราในช่องคลอด โดยปกติผู้หญิงจะติดเชื้อราในช่องคลอดอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต โดยเกิดจากการติดเชื้อราที่เรียกว่า “เชื้อราแคนดิดา” (Candida) หรือ “ยีสต์” ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอดได้มากกว่าคนทั่วไป ผลการวิจัยในปี 2556 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อราในช่องคลอดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้หญิงและเด็กที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีภาวะติดเชื้อราในช่องคลอดมากกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เสี่ยง “ติดเชื้อราในช่องคลอด” ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราในช่องคลอดได้มากกว่า เนื่องจากมีระดับไกลโคเจน (Glycogen) ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ที่ร่างกายใช้ในการเก็บน้ำตาลกลูโคสในช่องคลอดมากกว่าปกติ เมื่อน้ำตาลในเลือดสูง ความเป็นกรดในช่องคลอดก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เชื้อราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการติดเชื้อ นอกจากนี้ สาเหตุอื่น ๆ เหล่านี้ก็อาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอดได้เล่นกัน รับประทานปฏิชีวนะบางชนิด รับประทานยาคุมกำเนิด อยู่ระหว่างการบำบัดด้วยฮอร์โมน มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตั้งครรภ์ การติดเชื้อจากกิจกรรมทางเพศ แค่ปรับพฤติกรรม ก็ลดเสี่ยงเกิด เชื้อราในช่องคลอด  นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยเบาหวานยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเชื้อราในช่องคลอดได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้ารัดรูป สวมชุดชั้นในผ้าฝ้าย […]

หัวข้อ ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มเติม

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

สุขภาพผู้หญิงเรา มักมีหลากหลายปัญหาตามมามากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ อาการของ ช่องคลอดอักเสบ เช่นกัน ที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไป ไม่สะดวกสบายอย่างที่เคย เพราะต้องคอยระวังสารคัดหลั่งที่อาจไหลออกมา และทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนได้ระหว่างวัน วันนี้ Hello คุณหมอจึงมีข้อมูล และความรู้เกี่ยวให้กับสตรีที่กำลังตกอยู่ภาวะนี้ เพื่อเป็นการรู้เท่าทัน และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีมาฝากกันค่ะ สาเหตุที่ทำให้คุณเป็น ช่องคลอดอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ จากการติดเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) เป็นโรคทางนรีเวชที่มีสาเหตุมาจาก จุลินทรีย์ในช่องคลอดขาดความสมดุล มีสภาพเปลี่ยนแปลงเป็นกรดเล็กน้อย ซึ่งแอนนาโรบีส (Anaerobes) หรือแบคทีเรียที่ไม่ดีจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนมากกว่าแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ที่เป็นแบคทีเรียที่ดี จึงทำให้ช่องคลอดของคุณเต็มไปด้วยจุลินทรีย์จนเกิดการอักเสบตามมา พร้อมทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมของคุณเองที่สามารถพัฒนาให้ช่องคลอดของคุณอักเสบได้ ดังนี้ การมีคู่นอน หรือเปลี่ยนคู่นอนใหม่บ่อยๆ การมีกิจกรรมทางเพศในหลายครั้ง หรือกับคู่นอนคนใหม่ๆ ของคุณส่งผลให้เพิ่มการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีได้ จนช่องคลอดของคุณมีอาการอักเสบ และรู้สึกเจ็บปวด การทำความสะอาดแบบสวนล้าง การล้างช่องคลอดโดยการนำของเหลว เช่น น้ำ ที่ถูกฉีดอัดเข้าไปบริเวณช่องคลอดด้วยความแรง อาจทำให้ช่องเกิดการอักเสบนำไปส่การเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น สัญญาณ และอาการของช่องคลอดอักเสบ  หากคุณมีภาวะของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย คุณอาจได้รับสัญญาณเตือน หรืออาการบางอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ช่องคลอดมีของเหลวที่เหมือนน้ำ ไม่เข้มข้น มีสีเทาหรือขาว ไหลออกมา ช่องคลอดมีกลิ่นแรงอันไม่พึงประสงค์ และมีกลิ่นเหมือนคาวปลา คันรอบนอกช่องคลอด รู้สึกแสบร้อนขณะปัสสาวะ ภาวะแทรกซ้อน แบคทีเรียในช่องคลอดอาจไม่ได้ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเสมอไป แต่ในบางกรณี การมีแบคทีเรียในช่องคลอด อาจนำไปสู่โรครุนแรงที่คุณไม่ควรมองข้าม อย่างเช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด การคลอดก่อนกำหนดสิ่งนี้จะเกิดขึ้น เมื่อผู้หญิงติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แบคทีเรียในช่องคลอดเพิ่มความน่าจะเป็นของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ […]

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด (Bacterial vaginosis) เป็นการติดเชื้อในช่องคลอดที่ไม่รุนแรง เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียที่มีอยู่ในช่องคลอดเสียสมดุล แม้การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดจะไม่ใช่การติดเชื้อที่รุนแรง แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ก็อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อันตรายได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้จักสังเกตสัญญาณหรืออาการเบื้องต้นของการ ติดเชื้อ แบคทีเรียในช่องคลอด ก็จะช่วยให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เพื่อสุขอนามัยของคุณผู้หญิงทุกคนนะคะ โรคแทรกซ้อนจากการ ติดเชื้อ แบคทีเรียในช่องคลอด แม้การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดจะพบได้ทั่วไปในผู้หญิงวัย 18-44 ปี แต่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา ก็อาจนำไปสู่โรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงบางชนิดได้ เช่น มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นเพิ่มขึ้น เช่น โรคหนองในเทียม โรคหนองในแท้ หากเข้ารับการผ่าตัด เช่น การตัดมดลูก การทำแท้ง ก็จะเสี่ยงติดเชื้อหลังผ่าตัดมากขึ้น เสี่ยงเป็นโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น เช่น การคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย เสี่ยงเกิดภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่มดลูกและท่อนำไข่ ที่จะนำไปสู่การมีบุตรยาก การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด สังเกตได้อย่างไรบ้าง คุณควรดูแลช่องคลอดเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องคลอดติดเชื้อ หากคุณมีภาวะเหล่านี้ นั่นแปลว่าคุณมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด และควรรีบไปพบคุณหมอทันที ห้ามละเลยเด็ดขาด ตกขาวผิดปกติ อาการทั่วไปที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ ตกขาวมีกลิ่น แบคทีเรียในช่องคลอดมักมาพร้อมกับตกขาวสีเทาหรือสีเข้ม บางครั้งคุณอาจพบว่า ช่องคลอดของคุณมีกลิ่นคาวปลา ซึ่งกลิ่นอาจแย่กว่าเดิมหลังจากมีเพศสัมพันธ์ นอกจากตกขาวผิดปกติแล้ว บางครั้งการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดก็อาจทำให้คุณรู้สึกคันในช่องคลอดได้ด้วย รู้สึกแสบขณะปัสสาวะ ผู้หญิงบางคนรู้สึกแสบขณะปัสสาวะ ความรู้สึกเจ็บปวดอาจเริ่มตั้งแต่ขณะที่ปัสสาวะ หรือหลังปัสสาวะ หากความเจ็บปวดเกิดขึ้นภายนอกช่องคลอดอาจเป็นเพราะช่องคลอดอักเสบหรือระคายเคืองคันบริเวณด้านนอกช่องคลอด รู้สึกเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด อาจส่งผลให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ หากคุณรู้สึกเจ็บปวดจนทนไม่ไหว หรืออาการที่เป็นทำให้รู้สึกไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์ […]

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

สุขภาพทางเพศบนพื้นที่ส่วนตัวหรือจุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิงมักพบปัญหาต่างๆ มากมาย และ อาการ ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด วันนี้ Hello คุณหมอ ขอพาสาวๆ ทุกคนมาทำความรู้จักกับสาเหตุเบื้องต้นว่ามีอะไร ที่ควรต้องเป็นกังวลบ้าง พร้อมวิธีดูแลตนเอง เพื่อรักษาสุขภาพบนพื้นที่ส่วนตัวให้ดีอยู่เสมอ สาเหตุของการ ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด หากแบคทีเรียบางชนิดเติบโตขึ้นในช่องคลอดมากเกินไป จำนวนแบคทีเรียจะเสียสมดุล จนอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ อาการนี้เรียกว่าการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่แน่ชัดของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า คุณมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดมากกว่า หากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน หรือเพิ่งมีคู่นอนคนใหม่ หรือในกรณีที่คุณชอบสวนล้างช่องคลอดเป็นประจำ แต่ในทางกลับกันหากคุณมีคู่นอนเพียงคนเดียว และไม่ได้สวนล้างช่องคลอด หรือไม่สูบบุหรี่ คุณอาจมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด และแม้ว่าอาการนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจเป็นได้เช่นกัน จะรู้ได้อย่างไรหาก ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดไม่ได้แสดงอาการเสมอไป อาการที่พบบ่อยที่สุด ก็คือ ความผิดปกติของตกขาว คุณอาจสังเกตสีที่เปลี่ยนไป กลิ่นที่แย่ผิดปกติของตกขาว หรืออาจมีความรู้สึกแสบ คัน หรือเจ็บปวดในช่องคลอด หรือบริเวณใกล้ๆ ช่องคลอด การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดเป็นอันตรายหรือไม่ การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดมักจะไม่เป็นอันตราย อาการอาจจะหายได้เองหลังจากไม่กี่วัน แต่สามารถทำให้คุณมีปัญหาหากเกิดภาวะอื่นๆร่วมด้วย อย่างเช่น การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดระหว่างตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนดหรือการติดเชื้อที่มดลูกหลังคลอด การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด จะทำให้คุณเสี่ยงที่จะติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน ระหว่างการผ่าตัดอุ้งเชิงกราน เช่น การผ่าคลอด การทำแท้ง หรือการตัดมดลูกออก การติดแบคทีเรียในช่องคลอด จะทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวีมากกว่า หากคุณสัมผัสกับเชื้อนี้ การวินิจฉัยและการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด แบคทีเรียในช่องคลอด สามารถแพร่กระจายระหว่างคู่นอนที่เป็นหญิงรักหญิงได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดจากฝาชักโครก […]

x