แพทย์หญิงนันทิวดี มาเมือง

สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

พ.ญ.นันทิวดี มาเมือง
จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และจบแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชวิทยาจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง เคยทำงานเป็นสูตินรีแพทย์ที่รพ.ตำรวจ และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปัจจุบันทำงานที่รพ.สุขุมวิท แผนกศูนย์สุขภาพสตรี ซึ่งดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านนรีเวชและผู้ป่วยตั้งครรภ์

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์

  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • สูตินรีเวชวิทยา

  โรงพยาบาลศิริราช

ประสบการณ์

 • สูตินรีแพทย์

  โรงพยาบาลสุขุมวิท

 • สูตินรีแพทย์

  โรงพยาบาลตำรวจ

 • สูตินรีแพทย์

  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน