คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia)

คำจำกัดความ|อาการ|สาเหตุ|ปัจจัยเสี่ยง|การวินิจฉัยและการรักษาโรค|การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง
หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia)

หากคุณลองสังเกตตนเองแล้วพบว่า มีอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจลำบาก และเจ็บหน้าอก อยู่บ่อยครั้ง ก็อาจเป็นไปได้ว่า คุณกำลังมีสัญญาณแรกเริ่มของภาวะ หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ อยู่ก็เป็นได้

คำจำกัดความ

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ คืออะไร

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) คือ การที่อัตราการเต้นของหัวใจ อยู่ในระดับต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที จนทำให้มีการสูบฉีดเลือดน้อยลง และส่งผลกระทบต่อการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงยังบริเวณต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อเซลล์ในร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง ก็อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้ เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจวายเฉียบพลัน

หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ พบได้บ่อยเพียงใด

ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ สามารถเกิดขึ้นกับทุกคน ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กไปจนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

อาการ

อาการของภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

อาการที่สามารถพบได้ทั่วของ ภาวะหัวใจเต้นช้าปกติ มีดังนี้

 • รู้สึกอ่อนเพลียง่าย
 • เป็นลมบ่อยครั้ง
 • วิงเวียนศีรษะ
 • หายใจถี่
 • รู้สึกหายใจลำบากขณะออกกำลังกาย หรือมีการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

นอกจากนี้ หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอก สีผิวเปลี่ยนสี ปวดหัวอย่างรุนแรง พร้อมกับอาการหัวใจผิดปกติ ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ในทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย หรือนำไปสู่อาการหัวใจหยุดเต้นได้

สาเหตุ

สาเหตุของภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

สาตุเหตุที่อาจทำให้อัตราการเต้นหัวใจลดลง จนเกิดเป็น ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ได้แก่

 • ผลข้างเคียงของยาบางชนิด
 • ความไม่สมดุลสารเคมีในเลือด
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • อาการจากโรคหลอดเลือดสมอง
 • ความเสียหายของโครงสร้างหัวใจตั้งแต่กำเนิด
 • เนื้อเยื่อรอบหัวใจได้รับความเสียหาย
 • ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของ ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ อาจมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังต่อไปนี้

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจทำการซักประวัติทางการแพทย์ และตรวจร่างกายเพื่อดูอาการเบื้องต้น ก่อนจะเริ่มดำเนินการตรวจเช็กคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจ นอกจากนี้ แพทย์อาจต้องขอให้คุณมีการเคลื่อนไหว หรือการออกกำลังกายร่วมด้วย เพราะการเคลื่อนไหวจะเข้าไปช่วยกระตุ้นอัตราการการเต้นของหัวใจให้มีการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้สามารถมองเห็นอัตราการเต้นหัวใจที่ชัดเจนว่ามีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่

การรักษาภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

การรักษา ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยว่าผลลัพธ์ของอัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะออกมาอยู่ในเกณฑ์ใด อีกทั้งยังพิจารณาการรักษาตามอาการที่คุณกำลังเป็น ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนยาบางชนิดที่คุณใช้อยู่ โดยคุณจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังกินยาตัวใดอยู่บ้าง
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง เป็นวิธีการนำเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขนาดพอเหมาะ ไปฝังอยู่บริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นเลือดเข้าไปกระตุ้นหัวใจ

หากคุณมีอาการอื่น ๆ แทรกซ้อนที่ส่งผลให้เกิดอาการรุนแรง แพทย์อาจจำเป็นต้องทำการวินิจฉัยถึงสาเหตุอีกครั้ง และอาจต้องมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวใจอย่างเร่งด่วน เพราะมิเช่นนั้น อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อป้องกันและรักษา ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ

เพื่อช่วยรักษาให้อัตราการเต้นหัวใจอยู่ในระดับคงที่ คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มหันมาดูแลตนเอง และงดทำพฤติกรรมที่เสี่ยงทำลายสุขภาพหัวใจ ดังนี้

 • ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • รักษาสมดุลของน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • งดสูบบุหรี่
 • ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • จัดการกับความเครียดด้วยเทคนิคที่สร้างประโยชน์ทางสุขภาพควบคู่ไปด้วย เช่น ฟังเพลง ออกกำลังกาย

โปรดเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนสายเกินกว่าแก้ไข

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องมือคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย

ค้นหาว่าอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักในช่วงปกติและสูงสุดสำหรับอายุของคุณคือเท่าไหร่ และดูว่าความเข้มข้นของการออกกำลังกายและปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลอย่างไรกับคุณบ้าง

เพศชาย

เพศหญิง

คุณคำนวณให้กับใคร

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของคุณคือเท่าไหร่ (bpm)

60

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

All About Heart Rate (Pulse) https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse . Accessed April 30, 2021

What is Bradycardia? https://www.webmd.com/heart-disease/atrial-fibrillation/bradycardia . Accessed April 30, 2021

Bradycardia https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bradycardia/symptoms-causes/syc-20355474 . Accessed April 30, 2021

Bradycardia https://www.health.harvard.edu/a_to_z/bradycardia-a-to-z . Accessed April 30, 2021

What to know about a slow heart rate https://www.medicalnewstoday.com/articles/324264 . Accessed April 30, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน แก้ไขล่าสุด 21/06/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ