บรูเซลโลซิส (Brucellosis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ตุลาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

หากคุณลองสังเกตตนเองแล้วพบว่า รู้สึกมีอาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ และหนาวสั่นจนผิดปกติ โปรดเข้ารับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะคุณอาจกำลังมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา ที่ก่อให้เกิดเป็นโรค บรูเซลโลซิส (Brucellosis) ได้

คำจำกัดความ

บรูเซลโลซิส (Brucellosis) คืออะไร

โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า บรูเซลลา (Brucella) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดที่สามารถกระจายติดต่อได้ทั้งคนและสัตว์ โดยทั่วไปเชื้อบรูเซลลาจะปะปนอยู่ภายในเนื้อสัตว์ และนมที่ไม่ผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อ  อีกทั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ยังสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศที่อาจส่งถึงความเสี่ยงต่อการสัมผัส และแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้อย่างมากเลยทีเดียว

โรคบรูเซลโลซิส สามารถพบบ่อยได้เพียงใด

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ประกอบอาชีพที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์อาจเป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถได้รับเชื้อบรูเซลลามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น สัตวแพทย์ เกษตรกร ฟาร์มปศุสัตว์ นักล่าสัตว์ นักจุลชีวิทยา รวมไปถึงคนงานในโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของโรคบรูเซลโลซิส

อาการของโรคบรูเซลโลซิสโดยทั่วไปมักคล้ายไข้หวัดธรรมดา และอาจเป็น ๆ หาย ๆ จนคุณอาจเกิดความสับสนได้ว่าตนเองกำลังประสบอยู่กับปัญหาทางสุขภาพแบบใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสังเกตได้ง่ายขึ้น คุณจึงควรมองหาสัญญาณของอาการเบื้องต้นไว้ ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามหากมีอาการดังกล่าวขึ้น โปรดรีบเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะหากคุณปล่อยเป็นระยะเวลานาน และไม่เร่งรีบรักษาตั้งแต่เบื้องต้น ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคข้ออักเสบ โรคกระดูกสันหลังอักเสบ รวมไปถึงภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบได้อีกด้วย

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิด บรูเซลโลซิส

 • การรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น นม ชีส เนื้อสัตว์ ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก และไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • การสัมผัสกับของเหลวโดยตรงของสัตว์ที่ติดเชื้อ เนื่องจากแบคทีเรียในเลือดของสัตว์ที่ติดเชื้ออาจสามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคุณได้ผ่านบาดแผลสด หรือผิวหนังที่มีการถลอก
 • สูดอากาศที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพเกษตรกร ห้องปฏิบัติการในโรงงานที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับสัตว์

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคบรูเซลโลซิส

โรคบรูเซลโลซิสสามารถส่งผลกระทบได้เกือบทุกส่วนของร่างกายที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้

 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ

ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดมาจากการที่คุณมีการสะสมเชื้อไว้ในตนเองเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา หรือรับการตรวจอย่างละเอียดเมื่อมีอาการ จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปทำลายลิ้นหัวใจ และอาจสามารถนำพาไปสู่การเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

 • การติดเชื้อบริเวณอัณฑะ

เพราะแบคทีเรียบรูเซลลาที่เข้ามายังภายใน อาจทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณท่อนำอสุจิที่เชื่อมระหว่างหลอดเลือดดำ และลูกอัณฑะ จนในที่สุดเกิดการแพร่กระจายไปยังอัณฑะโดยตรงที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบ ปวด บวมขึ้น

 • โรคข้ออักเสบ

หากคุณมีการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาจส่งผลให้บางครั้งคุณมีอาการปวดตึงและบวมที่ข้อต่อขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหัวเข่า สะโพก ข้อเท้า ข้อมือ และกระดูกสันหลังซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาการที่อาจรักษาได้ยาก และส่งผลให้เกิดความเสียหายของกระดูกในระยะยาวได้อีกด้วย

 • ระบบประสาทส่วนกลางเกิดการติดเชื้อ

แบคทีเรียเหล่านี้อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเข้าไประบบประสาทส่วนกลาง เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การอักเสบของสมองและไขสันหลัง จนเกิดความเจ็บปวด และทรมานขึ้น

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย บรูเซลโลซิส

แพทย์อาจจำเป็นต้องมีการวิจิฉัยโรคบรูเซลโลซิสด้วยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียที่อาจแทรกซึมอยู่ภายใน หรืออาจใช้เทคนิคอื่น ๆ เข้ามาเสริมตามแต่ละอาการของแต่ละบุคคล ดังนี้

 • การถ่ายภาพรังสีเอกซ์เรย์ (X-ray) เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อและกระดูก
 • การถ่ายภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Computerized tomography หรือ CT Scan) หรืออาจเป็น (Magnetic resonance imaging หรือ MRK) สาเหตุที่แพทย์ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นเพราะจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ป่วยทราบได้ว่า ส่วนใดในอวันวะภายในที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อบรูเซลลาหรือไม่ เช่น เนื้องอก เนื้อเยื่ออักเสบ เป็นต้น
 • การตรวจของเหลวบริเวณไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid culture) วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจสอบของเหลวรอบ ๆ ไขสันหลัง และสมอง เพื่อหาการติดเชื้อที่อาจตามมาได้ เช่น ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไข้สมองอักเสบ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) การทดสอบนี้ใช้เพื่อวัดคลื่นเสียงหัวใจของคุณ เพื่อตรวจหาสัญญาณของการติดเชื้อหรือบริเวณรอบ ๆ หัวใจที่อาจได้รับความเสียหายจากแบคทีเรีย บรูเซลลา

การรักษา บรูเซลโลซิส

การรักษานั้นอาจเป็นไปตามอาการของแต่ละผู้ป่วยที่ประสบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์อาจทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น ไรแฟมพิน (Rifampin) ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline) ซึ่งคุณต้องรับประทานยานี้อย่างน้อย 6 สัปดาห์หรือตามระยะเวลาแพทย์กำหนด

ไม่ควรขาดการทานยาอย่างเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอาการดื้อยา หรือกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ในอนาคต

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อป้องกันและรักษาโรคบรูเซลโลซิส

เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากโรคบรูเซลโลซิส หรือเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา คุณควรเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้ด้วยวิธีเหล่านี้

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจากสัตว์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • ควรปรุงเนื้อสัตว์ เนื้อดิบให้สุกทุกครั้ง ด้วยอุณหภูมิอย่างน้อยตั้งแต่ 63 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 74 องศาเซลเซียส
 • สวมถุงมือ แว่นตา หน้ากาก หรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในฟาร์มสัตว์
 • ฉีดวัคซีน หรือหมั่นมีการตรวจสุขภาพสัตว์บ่อยครั้ง
 • หากกรณีที่มีแผลสด คุณควรหาผ้าปิดแผลมาพันไว้โดยรอบให้สนิท เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

โรคไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังมีภาวะคออักเสบ มีลักษณะเด่นคือ มีผื่นสีแดงสดเกิดขึ้นตามลำตัว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน

ระวัง! เชื้อบรูเซลลา แบคทีเรียตัวใหม่ที่รั่วไหล จากห้องปฏิบัติการในจีน

ล่าสุดมีการรายงานว่า เชื้อบรูเซลลา ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในประเทศจีนเกิดการรั่วไหล ซึ่งอาจถือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ค่อนข้างส่งผลต่อสุขภาพได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
ข่าวสารสุขภาพ, ข่าวสารสุขภาพทั่วโลก ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน

สลัดผักในถุง กับอันตรายแฝงจากเชื้อโรค ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คุณรู้หรือไม่คะว่า สลัดผักในถุง เหล่านี้ อาจจะแฝงมาพร้อมกับอันตราย ที่หลายคนมักจะมองข้าม อันตรายที่ว่านั้นคืออะไร มาหาคำตอบร่วมกันกับ Hello คุณหมอเลยค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 31, 2020 . เวลาในการอ่าน

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic Plague)

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic Plague) เป็นโรคติดเชื้อชนิดร้ายแรง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า เยอร์ซีเนีย เพสติส แพร่กระจายเชื้อโรคผ่านสัตว์ที่ติดเชื้อ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กรกฎาคม 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

กระชาย-ประโยชน์-ข้อควรระวัง

กระชาย คุณประโยชน์ดี ๆ ต่อสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความเผ็ดร้อน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
คันหัวนม-สาเหตุ-การรักษา

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคบรูเซลโลซิส-แบคทีเรียบรูเซลลา

โรคบรูเซลโลซิส โรคจากแบคทีเรียใหม่ในสัตว์ ที่อาจแพร่สู่คนได้จากการสัมผัส

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 7, 2020 . เวลาในการอ่าน
ป้อนน้ำผึ้งให้เด็กทารก-อันตราย

อันตรายอาจถึงตาย! สาเหตุที่ว่าทำไมคุณถึงไม่ควร ป้อนน้ำผึ้งให้เด็กทารก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน