บรูเซลโลซิส (Brucellosis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ตุลาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

หากคุณลองสังเกตตนเองแล้วพบว่า รู้สึกมีอาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ และหนาวสั่นจนผิดปกติ โปรดเข้ารับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะคุณอาจกำลังมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา ที่ก่อให้เกิดเป็นโรค บรูเซลโลซิส (Brucellosis) ได้

คำจำกัดความ

บรูเซลโลซิส (Brucellosis) คืออะไร

โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า บรูเซลลา (Brucella) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดที่สามารถกระจายติดต่อได้ทั้งคนและสัตว์ โดยทั่วไปเชื้อบรูเซลลาจะปะปนอยู่ภายในเนื้อสัตว์ และนมที่ไม่ผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อ  อีกทั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ยังสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศที่อาจส่งถึงความเสี่ยงต่อการสัมผัส และแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้อย่างมากเลยทีเดียว

โรคบรูเซลโลซิส สามารถพบบ่อยได้เพียงใด

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ประกอบอาชีพที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์อาจเป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถได้รับเชื้อบรูเซลลามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น สัตวแพทย์ เกษตรกร ฟาร์มปศุสัตว์ นักล่าสัตว์ นักจุลชีวิทยา รวมไปถึงคนงานในโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของโรคบรูเซลโลซิส

อาการของโรคบรูเซลโลซิสโดยทั่วไปมักคล้ายไข้หวัดธรรมดา และอาจเป็น ๆ หาย ๆ จนคุณอาจเกิดความสับสนได้ว่าตนเองกำลังประสบอยู่กับปัญหาทางสุขภาพแบบใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสังเกตได้ง่ายขึ้น คุณจึงควรมองหาสัญญาณของอาการเบื้องต้นไว้ ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามหากมีอาการดังกล่าวขึ้น โปรดรีบเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะหากคุณปล่อยเป็นระยะเวลานาน และไม่เร่งรีบรักษาตั้งแต่เบื้องต้น ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคข้ออักเสบ โรคกระดูกสันหลังอักเสบ รวมไปถึงภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบได้อีกด้วย

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิด บรูเซลโลซิส

 • การรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น นม ชีส เนื้อสัตว์ ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก และไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • การสัมผัสกับของเหลวโดยตรงของสัตว์ที่ติดเชื้อ เนื่องจากแบคทีเรียในเลือดของสัตว์ที่ติดเชื้ออาจสามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคุณได้ผ่านบาดแผลสด หรือผิวหนังที่มีการถลอก
 • สูดอากาศที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพเกษตรกร ห้องปฏิบัติการในโรงงานที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับสัตว์

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคบรูเซลโลซิส

โรคบรูเซลโลซิสสามารถส่งผลกระทบได้เกือบทุกส่วนของร่างกายที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นไปได้ ดังต่อไปนี้

 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ

ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดมาจากการที่คุณมีการสะสมเชื้อไว้ในตนเองเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา หรือรับการตรวจอย่างละเอียดเมื่อมีอาการ จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปทำลายลิ้นหัวใจ และอาจสามารถนำพาไปสู่การเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

 • การติดเชื้อบริเวณอัณฑะ

เพราะแบคทีเรียบรูเซลลาที่เข้ามายังภายใน อาจทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณท่อนำอสุจิที่เชื่อมระหว่างหลอดเลือดดำ และลูกอัณฑะ จนในที่สุดเกิดการแพร่กระจายไปยังอัณฑะโดยตรงที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบ ปวด บวมขึ้น

 • โรคข้ออักเสบ

หากคุณมีการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาจส่งผลให้บางครั้งคุณมีอาการปวดตึงและบวมที่ข้อต่อขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหัวเข่า สะโพก ข้อเท้า ข้อมือ และกระดูกสันหลังซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาการที่อาจรักษาได้ยาก และส่งผลให้เกิดความเสียหายของกระดูกในระยะยาวได้อีกด้วย

 • ระบบประสาทส่วนกลางเกิดการติดเชื้อ

แบคทีเรียเหล่านี้อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อเข้าไประบบประสาทส่วนกลาง เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การอักเสบของสมองและไขสันหลัง จนเกิดความเจ็บปวด และทรมานขึ้น

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย บรูเซลโลซิส

แพทย์อาจจำเป็นต้องมีการวิจิฉัยโรคบรูเซลโลซิสด้วยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียที่อาจแทรกซึมอยู่ภายใน หรืออาจใช้เทคนิคอื่น ๆ เข้ามาเสริมตามแต่ละอาการของแต่ละบุคคล ดังนี้

 • การถ่ายภาพรังสีเอกซ์เรย์ (X-ray) เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อและกระดูก
 • การถ่ายภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Computerized tomography หรือ CT Scan) หรืออาจเป็น (Magnetic resonance imaging หรือ MRK) สาเหตุที่แพทย์ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นเพราะจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ป่วยทราบได้ว่า ส่วนใดในอวันวะภายในที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อบรูเซลลาหรือไม่ เช่น เนื้องอก เนื้อเยื่ออักเสบ เป็นต้น
 • การตรวจของเหลวบริเวณไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid culture) วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจสอบของเหลวรอบ ๆ ไขสันหลัง และสมอง เพื่อหาการติดเชื้อที่อาจตามมาได้ เช่น ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไข้สมองอักเสบ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) การทดสอบนี้ใช้เพื่อวัดคลื่นเสียงหัวใจของคุณ เพื่อตรวจหาสัญญาณของการติดเชื้อหรือบริเวณรอบ ๆ หัวใจที่อาจได้รับความเสียหายจากแบคทีเรีย บรูเซลลา

การรักษา บรูเซลโลซิส

การรักษานั้นอาจเป็นไปตามอาการของแต่ละผู้ป่วยที่ประสบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์อาจทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น ไรแฟมพิน (Rifampin) ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline) ซึ่งคุณต้องรับประทานยานี้อย่างน้อย 6 สัปดาห์หรือตามระยะเวลาแพทย์กำหนด

ไม่ควรขาดการทานยาอย่างเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอาการดื้อยา หรือกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ในอนาคต

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อป้องกันและรักษาโรคบรูเซลโลซิส

เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากโรคบรูเซลโลซิส หรือเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา คุณควรเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้ด้วยวิธีเหล่านี้

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจากสัตว์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • ควรปรุงเนื้อสัตว์ เนื้อดิบให้สุกทุกครั้ง ด้วยอุณหภูมิอย่างน้อยตั้งแต่ 63 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 74 องศาเซลเซียส
 • สวมถุงมือ แว่นตา หน้ากาก หรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในฟาร์มสัตว์
 • ฉีดวัคซีน หรือหมั่นมีการตรวจสุขภาพสัตว์บ่อยครั้ง
 • หากกรณีที่มีแผลสด คุณควรหาผ้าปิดแผลมาพันไว้โดยรอบให้สนิท เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ระวัง! เชื้อบรูเซลลา แบคทีเรียตัวใหม่ที่รั่วไหล จากห้องปฏิบัติการในจีน

ล่าสุดมีการรายงานว่า เชื้อบรูเซลลา ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในประเทศจีนเกิดการรั่วไหล ซึ่งอาจถือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ค่อนข้างส่งผลต่อสุขภาพได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
ข่าวสารสุขภาพ, ข่าวสารสุขภาพทั่วโลก ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน

สลัดผักในถุง กับอันตรายแฝงจากเชื้อโรค ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คุณรู้หรือไม่คะว่า สลัดผักในถุง เหล่านี้ อาจจะแฝงมาพร้อมกับอันตราย ที่หลายคนมักจะมองข้าม อันตรายที่ว่านั้นคืออะไร มาหาคำตอบร่วมกันกับ Hello คุณหมอเลยค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 31, 2020 . เวลาในการอ่าน

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic Plague)

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic Plague) เป็นโรคติดเชื้อชนิดร้ายแรง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า เยอร์ซีเนีย เพสติส แพร่กระจายเชื้อโรคผ่านสัตว์ที่ติดเชื้อ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กรกฎาคม 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

ความแตกต่างและข้อควรรู้เกี่ยวกับ การติดเชื้อไวรัส กับ การติดเชื้อแบคทีเรีย

แม้เชื้อไวรัสกับเชื้อแบคทีเรียจะเป็นจุลินทรีย์เหมือนกัน แต่ การติดเชื้อไวรัส กับการติดเชื้อแบคทีเรียก็มีสิ่งที่แตกต่างกัน และเหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤษภาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

คันหัวนม-สาเหตุ-การรักษา

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคบรูเซลโลซิส-แบคทีเรียบรูเซลลา

โรคบรูเซลโลซิส โรคจากแบคทีเรียใหม่ในสัตว์ ที่อาจแพร่สู่คนได้จากการสัมผัส

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 7, 2020 . เวลาในการอ่าน
ป้อนน้ำผึ้งให้เด็กทารก-อันตราย

อันตรายอาจถึงตาย! สาเหตุที่ว่าทำไมคุณถึงไม่ควร ป้อนน้ำผึ้งให้เด็กทารก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคไข้อีดำอีแดง-scarlet-fever

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน