ภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding Disorders)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ภาวะเลือดออกผิดปกติคืออะไร

ภาวะเลือดออกผิดปกติ คือ อาการที่มีผลกระทบต่อวิธีที่เลือดแข็งตัวตามปกติ ขั้นตอนของการแข็งตัวเป็นที่รู้จักเรียกว่า “การแข็งตัว” เป็นการเปลี่ยนเลือดจากของเหลวไปเป็นของแข็ง เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บ โดยปกติเลือดจะเริ่มแข็งตัวเพื่อป้องกันการเสียเลือดมาก บางครั้งการป้องกันเลือดแข็งตัวอย่างเหมาะสม อาจมีผลให้เลือดออกมาก หรือนาน

บางครั้งอาจทำให้เลือดออกผิดปกติทั้งภายนอก และภายในร่างกาย บางอาการผิดปกติอาจค่อยๆ เพิ่มจำนวนของเลือดที่ออกจากร่างกาย อาจทำให้เกิดเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือในอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง

ภาวะเลือดออกผิดปกติมีความแตกต่างมากมาย แต่ส่วนมากโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 • ฮีโมฟีเลีย ประเภท A และ B เป็นอาการที่เกิดเมื่อมีปัจจัยเลือดแข็งตัวในระดับต่ำ ทำให้ เกิดเลือดออกผิดปกติ ในข้อต่อ แม้ว่าฮีโมฟีเลียจะพบได้ยาก แต่หากมีภาวะแทรกซ้อนก็สามารถคุกคามชีวิตได้
 • ปัจจัยที่เป็นข้อบกพร่องที่ 2 5 7 10 หรือ 12 เป็น ภาวะเลือดออกผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือปัญหาเลือดออกผิดปกติ
 • โรควอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand’s Disease) เป็นภาวะเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบมากที่สุด มันพัฒนาเมื่อเลือดขาดปัจจัย วอนวิลลิแบรนด์ ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว

หากมีอาการเลือดออกผิดปกติกรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รู้อาการของ ภาวะเลือดออกผิดปกติ

อาการอาจมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของภาวะเลือดออกผิดปกติ อย่างไรก็ตามสัญญาณหลัก เช่น

 • อธิบายไม่ได้ และช้ำง่าย
 • ประจำเดือนมามาก
 • เลือดกำเดาออกบ่อย
 • เลือดออกมากเกินไป จากแผลมีดบาดเล็กๆ หรือการบาดเจ็บ
 • เลือดออกในข้อต่อ

อาจมีบางอาการไม่อยู่ในรายการข้างต้น ถ้าหากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการของภาวะเลือดออกผิดปกติ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

หากมีสัญญาณ หรืออาการข้างต้น หรือมีคำถามใดๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา ร่างกายแต่ละคนอาจมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาดีที่สุดว่าอะไรเหมาะที่สุดกับอาการของคุณ

รู้ทันสาเหตุของ ภาวะเลือดออกผิดปกติ

ตั้งแต่เลือดออกถึงเลือดหยุด ร่างกายต้องการเซลล์ที่เรียกว่าเกล็ดเลือดและโปรตีน ที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นปัจจัยหยุดเลือด หากคุณพบภาวะเลือดออกผิดปกติ ไม่มีเกล็ดเลือด มีปัจจัยหยุดเลือดเพียงพอ หรือใช้งานไม่ได้ตามวิธีที่ควรเป็น

โดยมากของภาวะเลือดออกผิดปกติเป็นกรรมพันธุ์ ที่หมายถึงส่งผ่านจากพ่อแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตาม บางอาการผิดปกติอาจพัฒนาจากผลของอาการทางการแพทย์อื่น เช่น โรคตับ

ภาวะเลือดออกผิดปกติอาจเกิดจาก

 • เม็ดเลือดแดงต่ำ
 • ขาดวิตามินเค
 • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด
 • ยาที่อาจเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ถูกเรียกว่า “สารกันเลือดแข็ง (Anticoagulants)”

เข้าใจการวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วินิจฉัยอย่างไรว่าเป็นภาวะเลือดออกผิดปกติ

การวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติแพทย์จะถามเกี่ยวกับอาการและประวัติทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ ระหว่างการนัดหมายควรแน่ใจข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สภาพทางการแพทย์ในปัจจุบัน
 • กำลังรับประทานยา หรืออาหารเสริมใด
 • การหกล้ม หรือบาดเจ็บใด เมื่อเร็วๆ นี้
 • เลือดออกบ่อยแค่ไหน
 • ครั้งล่าสุดเลือดออกนานเท่าไร
 • อะไรที่คุณกำลังทำก่อนเลือดออก

หลังจากได้รับข้อมูลนี้ แพทย์จะทดสอบการไหลของเลือดเพื่อวินิจฉัยที่เหมาะสม การทดสอบเหล่านี้ เช่น

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ที่วัดจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง และขาวในร่างกาย
 • ทดสอบผลรวมเกล็ดเม็ดเลือด ที่ตรวจเช็คว่าเกล็ดเม็ดเลือดรวมตัวกันดีเพียงใด
 • ระยะเวลาเลือดออก ที่คำนวณความไวของเลือดแข็งตัวเพื่อป้องกันเลือดออก

ภาวะเลือดออกผิดปกติ ได้รับการรักษาอย่างไร

ภาวะเลือดออกผิดปกติมีทางเลือกของการรักษาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของภาวะเลือดออกผิดปกติ และความรุนแรงของมัน แม้ว่าการรักษาไม่สามารถรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติได้ แต่อาจช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติบางอย่าง

 อาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก

แพทย์อาจสั่งอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กเพื่อเติมจำนวนธาตุเหล็กในร่างกาย หากมีการสูญเสียเลือดที่สำคัญ เพราะหากระดับธาตุเหล็กต่ำอาจมีผลต่อโรคโลหิตจาง อาการนี้อาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อย และวิงเวียน คุณอาจต้องการการถ่ายเลือดหากอาการไม่ดีขึ้นด้วยอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก

การถ่ายเลือด

การถ่ายเลือด เป็นการให้เลือดจากอีกคนไปสู่อีกคน ทดแทนเลือดที่สูญเสียไป โดยเลือดต้องเข้ากันได้กับประเภทเลือดของคุณเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้น

 การรักษาอื่น

ภาวะเลือดออกผิดปกติบางอย่างอาจถูกรักษาด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือยาพ่นจมูก ความผิดปกติอื่น เช่น ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) อาจถูกรักษาด้วยสารบำบัดทดแทน เกี่ยวข้องกับการฉีดสารที่ทำให้แข็งตัวเข้าในกระแสเลือด การฉีดเหล่านี้อาจป้องกัน หรือควบคุมเลือดที่ออกมากเกินไป

คุณอาจได้รับการเปลี่ยนถ่ายพลาสม่าสดแช่แข็ง หากขาดปัจจัยการแข็งตัวบางอย่าง พลาสม่าสดแช่แข็งประกอบด้วยปัจจัยที่ 5 และ 8 ซึ่งเป็นสองโปรตีนที่สำคัญที่ช่วยการแข็งตัวของเลือด การเปลี่ยนถ่ายเหล่านี้ต้องทำในโรงพยาบาล

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการรักษาตัวที่บ้าน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใช้ชีวิตและการรักษาตัวที่บ้านต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกับภาวะเลือดออกผิดปกติได้หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: สิงหาคม 8, 2019 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน