มะเร็งโลหิตวิทยา หรือ มะเร็งเม็ดเลือด (Blood Cancers)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการทำงานของเซลล์ในเลือด มะเร็งในเลือดส่วนมาก เริ่มต้นในไขกระดูก ที่ซึ่งผลิตเลือด เซลล์มะเร็งขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดปกติ

คำจำกัดความ

มะเร็งโลหิตวิทยา คืออะไร

มะเร็งโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการทำงานของเซลล์ในเลือด มะเร็งในเลือดส่วนมาก เริ่มต้นในไขกระดูก ที่ซึ่งผลิตเลือด เซลล์มะเร็งขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดปกติ

ประเภทของมะเร็งในเลือด มี 3 ประเภท

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
 • ลูคิเมีย (Leukemia) มันคือเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดขาว ที่หยุดพวกมันจากการต่อสู้กับการติดเชื้อ เมื่อมีมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไขกระดูกของบุคคลนั้นไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรังเป็นอันตรายมากกว่า และยากต่อการรักษา มันเป็นประเภทของมะเร็งในเลือดที่พบมากที่สุด
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) พัฒนาในเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทหนึ่งที่ต่อสู้การติดเชื้อ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอ ลดการต้านทานต่อปัจจัยภายนอกที่เป็นอันตราย
 • มัยอีโลมา (Myeloma) เป็นมะเร็งของพลาสม่าเซลล์ โรคมะเร็งมัยอีโลมาขัดขวางการผลิตแอนติบอดี้ตามปกติ ซึ่งมีผลให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายจากการติดเชื้ออ่อนแอ

มะเร็งในเลือดอาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วยวัยใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถถูกจัดการโดยลดปัจจัยเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งโลหิตวิทยา

บางอาการทั่วไปต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณอาจเป็นมะเร็งโลหิตวิทยา ดังนั้นกรุณาตรวจเช็ก อย่างระมัดระวัง

อาจมีบางอาการไม่อยู่ในรายการข้างต้น หากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

เมื่อไรควรพบคุณหมอ

หากคุณพบสัญญาณหรืออาการข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ปกครองหรือญาติของคุณพบมะเร็งโลหิตวิทยา กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา ร่างกายแต่ละคนแสดงอาการต่างกัน มันเป็นการดีที่สุดเสมอที่ปรึกษาแพทย์ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาการของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคมะเร็งโลหิตวิทยา

มะเร็งโลหิตวิทยา มีสาเหตุจากการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์ปกติในร่างกาย มีเส้นทางของการเติบโต ประเภท และการตายอย่างเป็นลำดับ แต่เซลล์เม็ดเลือดที่เป็นมะเร็งไม่เป็นเช่นนั้น พวกมันไม่ตายโดยทันที ร้ายแรงมากกว่านั้นคือ เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อาจแพร่กระจายไปส่วนอื่น บีบเซลล์เม็ดเลือดปกติ และขัดขวางการทำหน้าที่ของพวกมัน

มะเร็งโลหิตวิทยามีแนวโน้มทางพันธุกรรม เกิดจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่นการสัมผัสกับรังสี การสัมผัสกับสารเคมีอันตราย และการติดเชื้อไวรัสลูคิเมียต่อมนุษย์ในระดับ Tcell

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโลหิตวิทยา

ขึ้นอยู่กับประเภทที่แตกต่างของมะเร็งในเลือด ปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันในแต่ละประเภท ความเข้าใจต่อปัจจัยเสี่ยงสามารถช่วยคุณพบทางแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อขัดขวางการพัฒนาของโรค

ปัจจัยเสี่ยงของลูคิเมีย เช่น

 • สัมผัสรังสีเป็นเวลานาน
 • สัมผัสกับสารเคมีซ้ำๆ
 • ยาเคมีบำบัด
 • ดาวน์ซินโดรม
 • ครอบครัวมีประวัติ

และปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เช่น

 • อายุมากขึ้น
 • เพศชาย
 • เป็นโรคภูมิต้านทานตนเอง
 • เชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์
 • อาการที่มีเนื้อสัตว์ และไขมันสูง
 • สัมผัสกับยาฆ่าแมลง

สุดท้าย ปัจจัยเสี่ยงของมัยอิโลมา

 • อายุเกิน 50 ปี
 • เพศชาย
 • โรคอ้วน
 • สัมผัสกับรังสี
 • ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งโลหิตวิทยา

หากคุณถูกสงสัยว่าเป็นมะเร็งในเลือด แพทย์ผู้ทำการรักษาอาจแนะนำให้ทำการตรวจเลือดหามะเร็ง หรือทดสอบในห้องแล๊บอื่น การทดสอบเหล่านี้โดยทั่วไปใช้เพื่อตรวจจับมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าคุณเป็นมะเร็งในเลือดหรือไม่ การทดสอบสามารถแสดงข้อมูลของมะเร็งในเลือดเท่านั้น หากตรวจจับพบความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมาก มันจะแจ้งความเป็นไปได้ของมะเร็งในเลือด

การทดสอบมะเร็งในเลือดทั่วไป

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Complete blood count หรือ CBC)
 • การทดสอบโปรตีนในเลือด (Blood protein testing)
 • การทดสอบสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor market tests)
 • การตรวจหา Circulating tumor cell

การรักษามะเร็งในเลือดโลหิตวิทยา

การรักษามะเร็งในเลือดขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็ง อายุ ความเร็วในการเติบโตของมะเร็ง อวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจาย และปัจจัยอื่น การรักษามะเร็งในเลือดโดยทั่วไป เช่น

 • การปลูกถ่ายสเตมเซลล์ สเตมเซลล์ปลูกใส่สเตมเซลล์ที่แข็งแรงเข้าในร่างกาย สเตมเซลล์ถูกสะสมจากไขกระดูก การหมุนเวียนของเลือด และเลือดจากสายสะดือ
 • การทำเคมีบำบัด คือใช้ยาต้านมะเร็งที่ถูกออกแบบเพื่อแทรก และยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกาย การทำเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งในเลือดบางครั้งประกอบด้วยการให้ยาหลายตัวด้วยกันในหนึ่งชุด มันอาจถูกให้ก่อนการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ด้วย
 • รังสีบำบัด อาจถูกใช้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง หรือเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด หรือไม่สบาย มันอาจถูกให้ก่อนการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ด้วย

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อช่วยรับมือกับมะเร็งโลหิตวิทยา

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • มีวินัย และไลฟ์สไตล์ที่ทำให้มีสุขภาพดี
 • ห่างจากยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสี
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำมากๆ
 • หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยตนเอง และอยู่ในความดูแลทางการแพทย์สำหรับเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพ
 • ปรึกษาแม้ว่าอาการคลุมเครือเกี่ยวกับมะเร็งในเลือด หากเคยเป็น

หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุด

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สูตรยำขนุนอ่อน

เมนูยำขนุนอ่อน เป็นเมนูที่นอกจากจะทำง่าย รสชาติอร่อยแล้ว ยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกด้วย วันนี้ Hello คุณหมอ เลยจะมาแนะนำ สูตรยำขนุนอ่อน เพื่อสุขภาพ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล

ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction)

ลำไส้อุดตัน (Intestinal obstruction) คือการที่มีบางอย่างอุดตันอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็ก ซึ่งอาจมีได้ทั้งการอุดตันบางส่วน และการอุดตันทั้งหมด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กันยายน 22, 2020 . เวลาในการอ่าน

ประโยชน์ของแสงแดด ออกแดดวันละนิด จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง!

แสงแดดแรงๆ ทำร้ายผิวหนังของคุณ แต่รู้หรือไม่ว่า ประโยชน์ของแสงแดด นั้น มีอยู่มากมาย ทั้งยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง และยังอาจมีส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma)

มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตาเรตินา (Retina) ซึ่งเป็นเยื่อบุบาง ๆ ที่อยู่ด้านในดวงตา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กันยายน 15, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

คันหัวนม-สาเหตุ-การรักษา

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
น้ำดื่มอัลคาไลน์-ประโยชน์ต่อสุขภาพ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง-ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง กับเคล็ดลับการใช้ชีวิตร่วมกับโรคได้อย่างเป็นสุข

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาหารต้านมะเร็งลำไส้

อาหารต้านมะเร็งลำไส้ ถ้าอยากลดความเสี่ยงโรคนี้ ควรกินอะไร เลี่ยงอะไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน