มะเร็งโลหิตวิทยา หรือ มะเร็งเม็ดเลือด (Blood Cancers)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการทำงานของเซลล์ในเลือด มะเร็งในเลือดส่วนมาก เริ่มต้นในไขกระดูก ที่ซึ่งผลิตเลือด เซลล์มะเร็งขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดปกติ

คำจำกัดความ

มะเร็งโลหิตวิทยา คืออะไร

มะเร็งโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการทำงานของเซลล์ในเลือด มะเร็งในเลือดส่วนมาก เริ่มต้นในไขกระดูก ที่ซึ่งผลิตเลือด เซลล์มะเร็งขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดปกติ

ประเภทของมะเร็งในเลือด มี 3 ประเภท

 • ลูคิเมีย (Leukemia) มันคือเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดขาว ที่หยุดพวกมันจากการต่อสู้กับการติดเชื้อ เมื่อมีมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไขกระดูกของบุคคลนั้นไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรังเป็นอันตรายมากกว่า และยากต่อการรักษา มันเป็นประเภทของมะเร็งในเลือดที่พบมากที่สุด
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) พัฒนาในเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทหนึ่งที่ต่อสู้การติดเชื้อ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอ ลดการต้านทานต่อปัจจัยภายนอกที่เป็นอันตราย
 • มัยอีโลมา (Myeloma) เป็นมะเร็งของพลาสม่าเซลล์ โรคมะเร็งมัยอีโลมาขัดขวางการผลิตแอนติบอดี้ตามปกติ ซึ่งมีผลให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายจากการติดเชื้ออ่อนแอ

มะเร็งในเลือดอาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วยวัยใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถถูกจัดการโดยลดปัจจัยเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งโลหิตวิทยา

บางอาการทั่วไปต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณอาจเป็นมะเร็งโลหิตวิทยา ดังนั้นกรุณาตรวจเช็ก อย่างระมัดระวัง

อาจมีบางอาการไม่อยู่ในรายการข้างต้น หากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

เมื่อไรควรพบคุณหมอ

หากคุณพบสัญญาณหรืออาการข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ปกครองหรือญาติของคุณพบมะเร็งโลหิตวิทยา กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา ร่างกายแต่ละคนแสดงอาการต่างกัน มันเป็นการดีที่สุดเสมอที่ปรึกษาแพทย์ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาการของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคมะเร็งโลหิตวิทยา

มะเร็งโลหิตวิทยา มีสาเหตุจากการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์ปกติในร่างกาย มีเส้นทางของการเติบโต ประเภท และการตายอย่างเป็นลำดับ แต่เซลล์เม็ดเลือดที่เป็นมะเร็งไม่เป็นเช่นนั้น พวกมันไม่ตายโดยทันที ร้ายแรงมากกว่านั้นคือ เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อาจแพร่กระจายไปส่วนอื่น บีบเซลล์เม็ดเลือดปกติ และขัดขวางการทำหน้าที่ของพวกมัน

มะเร็งโลหิตวิทยามีแนวโน้มทางพันธุกรรม เกิดจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่นการสัมผัสกับรังสี การสัมผัสกับสารเคมีอันตราย และการติดเชื้อไวรัสลูคิเมียต่อมนุษย์ในระดับ Tcell

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโลหิตวิทยา

ขึ้นอยู่กับประเภทที่แตกต่างของมะเร็งในเลือด ปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันในแต่ละประเภท ความเข้าใจต่อปัจจัยเสี่ยงสามารถช่วยคุณพบทางแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อขัดขวางการพัฒนาของโรค

ปัจจัยเสี่ยงของลูคิเมีย เช่น

 • สัมผัสรังสีเป็นเวลานาน
 • สัมผัสกับสารเคมีซ้ำๆ
 • ยาเคมีบำบัด
 • ดาวน์ซินโดรม
 • ครอบครัวมีประวัติ

และปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เช่น

 • อายุมากขึ้น
 • เพศชาย
 • เป็นโรคภูมิต้านทานตนเอง
 • เชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์
 • อาการที่มีเนื้อสัตว์ และไขมันสูง
 • สัมผัสกับยาฆ่าแมลง

สุดท้าย ปัจจัยเสี่ยงของมัยอิโลมา

 • อายุเกิน 50 ปี
 • เพศชาย
 • โรคอ้วน
 • สัมผัสกับรังสี
 • ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งโลหิตวิทยา

หากคุณถูกสงสัยว่าเป็นมะเร็งในเลือด แพทย์ผู้ทำการรักษาอาจแนะนำให้ทำการตรวจเลือดหามะเร็ง หรือทดสอบในห้องแล๊บอื่น การทดสอบเหล่านี้โดยทั่วไปใช้เพื่อตรวจจับมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าคุณเป็นมะเร็งในเลือดหรือไม่ การทดสอบสามารถแสดงข้อมูลของมะเร็งในเลือดเท่านั้น หากตรวจจับพบความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมาก มันจะแจ้งความเป็นไปได้ของมะเร็งในเลือด

การทดสอบมะเร็งในเลือดทั่วไป

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Complete blood count หรือ CBC)
 • การทดสอบโปรตีนในเลือด (Blood protein testing)
 • การทดสอบสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor market tests)
 • การตรวจหา Circulating tumor cell

การรักษามะเร็งในเลือดโลหิตวิทยา

การรักษามะเร็งในเลือดขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็ง อายุ ความเร็วในการเติบโตของมะเร็ง อวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจาย และปัจจัยอื่น การรักษามะเร็งในเลือดโดยทั่วไป เช่น

 • การปลูกถ่ายสเตมเซลล์ สเตมเซลล์ปลูกใส่สเตมเซลล์ที่แข็งแรงเข้าในร่างกาย สเตมเซลล์ถูกสะสมจากไขกระดูก การหมุนเวียนของเลือด และเลือดจากสายสะดือ
 • การทำเคมีบำบัด คือใช้ยาต้านมะเร็งที่ถูกออกแบบเพื่อแทรก และยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกาย การทำเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งในเลือดบางครั้งประกอบด้วยการให้ยาหลายตัวด้วยกันในหนึ่งชุด มันอาจถูกให้ก่อนการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ด้วย
 • รังสีบำบัด อาจถูกใช้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง หรือเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด หรือไม่สบาย มันอาจถูกให้ก่อนการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ด้วย

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อช่วยรับมือกับมะเร็งโลหิตวิทยา

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • มีวินัย และไลฟ์สไตล์ที่ทำให้มีสุขภาพดี
 • ห่างจากยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสี
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำมากๆ
 • หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยตนเอง และอยู่ในความดูแลทางการแพทย์สำหรับเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพ
 • ปรึกษาแม้ว่าอาการคลุมเครือเกี่ยวกับมะเร็งในเลือด หากเคยเป็น

หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุด

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

มะเร็งสมอง (Brain Cancer)

มะเร็งสมอง (Brain cancer) หมายถึง การที่ภายในสมองมีเซลล์ที่เจริญเติบโตมากผิดปกติ จนกลายกลายเป็นเนื้องอก และส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง

เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กรกฎาคม 13, 2020 . เวลาในการอ่าน

วิตามินดี ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ได้จริงเหรอ

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมานำเสนอเกี่ยวกับ วิตามินดีและโรคมะเร็ง ว่ามีความสัมพันธ์กับอย่างไร และสามารถใช้ วิตามินดีป้องกันมะเร็ง ได้จริงหรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กรกฎาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

โรคพังผืดในไขกระดูก (Myelofibrosis) เป็นแล้วควรดูแลอาหารการกินยังไงดี

โรคพังผืดในไขกระดูก เป็นโรคมะเร็งเลือดชนิดหายาก ว่าแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะต้องกินอย่างไรถึงจะช่วยลดอาการและการลุกลามของโรคได้ เราไปดูกันเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี กรกฎาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) เกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวในเนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ มิถุนายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

มะเร็งลิ้น-tongue-cancer

มะเร็งลิ้น (Tongue cancer)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง-lymphoma

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
ทำความรู้จักกับ-ระบบน้ำเหลือง

ทำความรู้จักกับ ระบบน้ำเหลือง อีกหนึ่งระบบสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 17, 2020 . เวลาในการอ่าน
พังผืดในไขกระดูก-myelofibrosis

พังผืดในไขกระดูก (Myelofibrosis)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน