มะเร็งโลหิตวิทยา หรือ มะเร็งเม็ดเลือด (Blood Cancers)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการทำงานของเซลล์ในเลือด มะเร็งในเลือดส่วนมาก เริ่มต้นในไขกระดูก ที่ซึ่งผลิตเลือด เซลล์มะเร็งขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดปกติ

คำจำกัดความ

มะเร็งโลหิตวิทยา คืออะไร

มะเร็งโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการทำงานของเซลล์ในเลือด มะเร็งในเลือดส่วนมาก เริ่มต้นในไขกระดูก ที่ซึ่งผลิตเลือด เซลล์มะเร็งขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดปกติ

ประเภทของมะเร็งในเลือด มี 3 ประเภท

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
 • ลูคิเมีย (Leukemia) มันคือเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดขาว ที่หยุดพวกมันจากการต่อสู้กับการติดเชื้อ เมื่อมีมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไขกระดูกของบุคคลนั้นไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรังเป็นอันตรายมากกว่า และยากต่อการรักษา มันเป็นประเภทของมะเร็งในเลือดที่พบมากที่สุด
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) พัฒนาในเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทหนึ่งที่ต่อสู้การติดเชื้อ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอ ลดการต้านทานต่อปัจจัยภายนอกที่เป็นอันตราย
 • มัยอีโลมา (Myeloma) เป็นมะเร็งของพลาสม่าเซลล์ โรคมะเร็งมัยอีโลมาขัดขวางการผลิตแอนติบอดี้ตามปกติ ซึ่งมีผลให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายจากการติดเชื้ออ่อนแอ

มะเร็งในเลือดอาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วยวัยใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถถูกจัดการโดยลดปัจจัยเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งโลหิตวิทยา

บางอาการทั่วไปต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณอาจเป็นมะเร็งโลหิตวิทยา ดังนั้นกรุณาตรวจเช็ก อย่างระมัดระวัง

อาจมีบางอาการไม่อยู่ในรายการข้างต้น หากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

เมื่อไรควรพบคุณหมอ

หากคุณพบสัญญาณหรืออาการข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ปกครองหรือญาติของคุณพบมะเร็งโลหิตวิทยา กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา ร่างกายแต่ละคนแสดงอาการต่างกัน มันเป็นการดีที่สุดเสมอที่ปรึกษาแพทย์ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอาการของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคมะเร็งโลหิตวิทยา

มะเร็งโลหิตวิทยา มีสาเหตุจากการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์ปกติในร่างกาย มีเส้นทางของการเติบโต ประเภท และการตายอย่างเป็นลำดับ แต่เซลล์เม็ดเลือดที่เป็นมะเร็งไม่เป็นเช่นนั้น พวกมันไม่ตายโดยทันที ร้ายแรงมากกว่านั้นคือ เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อาจแพร่กระจายไปส่วนอื่น บีบเซลล์เม็ดเลือดปกติ และขัดขวางการทำหน้าที่ของพวกมัน

มะเร็งโลหิตวิทยามีแนวโน้มทางพันธุกรรม เกิดจากปัจจัยภายนอกด้วย เช่นการสัมผัสกับรังสี การสัมผัสกับสารเคมีอันตราย และการติดเชื้อไวรัสลูคิเมียต่อมนุษย์ในระดับ Tcell

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโลหิตวิทยา

ขึ้นอยู่กับประเภทที่แตกต่างของมะเร็งในเลือด ปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันในแต่ละประเภท ความเข้าใจต่อปัจจัยเสี่ยงสามารถช่วยคุณพบทางแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อขัดขวางการพัฒนาของโรค

ปัจจัยเสี่ยงของลูคิเมีย เช่น

 • สัมผัสรังสีเป็นเวลานาน
 • สัมผัสกับสารเคมีซ้ำๆ
 • ยาเคมีบำบัด
 • ดาวน์ซินโดรม
 • ครอบครัวมีประวัติ

และปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เช่น

 • อายุมากขึ้น
 • เพศชาย
 • เป็นโรคภูมิต้านทานตนเอง
 • เชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์
 • อาการที่มีเนื้อสัตว์ และไขมันสูง
 • สัมผัสกับยาฆ่าแมลง

สุดท้าย ปัจจัยเสี่ยงของมัยอิโลมา

 • อายุเกิน 50 ปี
 • เพศชาย
 • โรคอ้วน
 • สัมผัสกับรังสี
 • ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งโลหิตวิทยา

หากคุณถูกสงสัยว่าเป็นมะเร็งในเลือด แพทย์ผู้ทำการรักษาอาจแนะนำให้ทำการตรวจเลือดหามะเร็ง หรือทดสอบในห้องแล๊บอื่น การทดสอบเหล่านี้โดยทั่วไปใช้เพื่อตรวจจับมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าคุณเป็นมะเร็งในเลือดหรือไม่ การทดสอบสามารถแสดงข้อมูลของมะเร็งในเลือดเท่านั้น หากตรวจจับพบความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมาก มันจะแจ้งความเป็นไปได้ของมะเร็งในเลือด

การทดสอบมะเร็งในเลือดทั่วไป

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Complete blood count หรือ CBC)
 • การทดสอบโปรตีนในเลือด (Blood protein testing)
 • การทดสอบสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor market tests)
 • การตรวจหา Circulating tumor cell

การรักษามะเร็งในเลือดโลหิตวิทยา

การรักษามะเร็งในเลือดขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็ง อายุ ความเร็วในการเติบโตของมะเร็ง อวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจาย และปัจจัยอื่น การรักษามะเร็งในเลือดโดยทั่วไป เช่น

 • การปลูกถ่ายสเตมเซลล์ สเตมเซลล์ปลูกใส่สเตมเซลล์ที่แข็งแรงเข้าในร่างกาย สเตมเซลล์ถูกสะสมจากไขกระดูก การหมุนเวียนของเลือด และเลือดจากสายสะดือ
 • การทำเคมีบำบัด คือใช้ยาต้านมะเร็งที่ถูกออกแบบเพื่อแทรก และยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกาย การทำเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งในเลือดบางครั้งประกอบด้วยการให้ยาหลายตัวด้วยกันในหนึ่งชุด มันอาจถูกให้ก่อนการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ด้วย
 • รังสีบำบัด อาจถูกใช้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง หรือเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด หรือไม่สบาย มันอาจถูกให้ก่อนการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ด้วย

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อช่วยรับมือกับมะเร็งโลหิตวิทยา

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • มีวินัย และไลฟ์สไตล์ที่ทำให้มีสุขภาพดี
 • ห่างจากยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสี
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำมากๆ
 • หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยตนเอง และอยู่ในความดูแลทางการแพทย์สำหรับเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพ
 • ปรึกษาแม้ว่าอาการคลุมเครือเกี่ยวกับมะเร็งในเลือด หากเคยเป็น

หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุด

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

วิธีการรับมือกับความกังวล ก่อน ฟังผลตรวจมะเร็ง

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาแนะนำวิธีการรับมือกับความกังวล ก่อนการ ฟังผลตรวจมะเร็ง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
สุขภาพชีวิตที่ดี, สุขภาพจิต ธันวาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นเหตุโรคร้าย แล้วเรามีเซลล์นี้ไหมนะ

ร่างกายเรามีเซลล์เกิดขึ้นและตายลงอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้ง เซลล์ก็อาจผิดปกติจนกลายพันธุ์เป็น เซลล์มะเร็ง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ธันวาคม 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย จุดแล้วส่งผลดีหรือร้ายต่อสุขภาพกันแน่

บางคนอาจรู้สึกว่า การดมควันของ เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทียนนั้นมีสารเคมีผสมอยู่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤศจิกายน 26, 2020 . เวลาในการอ่าน

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

เมื่อเกิดอาการ คันหัวนม หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร บางครั้งอาการที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังบอกอะไรคุณอยู่ก็เป็นได้ ทาง Hello คุณหมอจึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

มะเร็งปอด-ป้องกันมะเร็งปอด

ป้องกันมะเร็งปอด ได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มกราคม 8, 2021 . เวลาในการอ่าน
การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มกราคม 6, 2021 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน-hodgkins-lymphoma

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin’s Lymphoma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน
เนื้องอกกระดูกอ่อน-enchondroma

เนื้องอกกระดูกอ่อน (Enchondroma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน