โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ 02/07/2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

 โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)  เกิดจากความผิดปกติที่เชื่อมกันระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงในสมอง โดยหลอดเลือดแดง ทำหน้าที่ ในการถ่ายเลือดออกจากหัวใจ ที่มีปริมาณออกซิเจน ไปเลี้ยงสมอง และหลอดเลือดดำนำเลือดที่เสียของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจ เพื่อนำกลับมาฟอกที่ปอด โดยโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการทำงานนี้ ส่งผลให้ผู้ป่วย มีอาการปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก สูญเสียการมองเห็น เป็นต้น

คำจำกัดความ

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous malformation) คืออะไร  

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)  เกิดจากความผิดปกติที่เชื่อมกันระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงในสมอง

อย่างไรก็ตามหลอดเลือดแดง ทำหน้าที่ ในการถ่ายเลือดออกจากหัวใจ ที่มีปริมาณออกซิเจน ไปเลี้ยงสมอง และ หลอดเลือดดำนำเลือดที่เสียของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจ เพื่อนำกลับมาฟอกที่ปอด โดยโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการทำงานนี้ ส่งผลให้ผู้ป่วย มีอาการปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก สูญเสียการมองเห็น เป็นต้น

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

พบได้บ่อยเพียงใด

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเพศชายที่มีอายุระหว่าง 10-40 ปี

อาการ

อาการโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

ผู้ป่วยสตรีมีครรภ์โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มอาจมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดและความดันโลหิต รวมถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี มักกมีอาการชัก มีเลือดคั่งที่หัวใจ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม จะมีอาการแสดงออก ดังนี้

 • ชัก
 • ปวดศีรษะ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • สูญเสียการมองเห็น
 • อัมพาต
 • สับสน ไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารของผู้อื่น

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มที่แน่ชัด แต่ได้มีการสันนิษฐาณว่าโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็มเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาของทารกในครรภ์

ปกติหัวใจจะต้องส่งเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงสมองผ่านหลอดเลือดแดง  โดยเม็ดเลือดแดงจะไหลช้าๆ ผ่านกลุ่มหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก เพื่อเพิ่มออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ ให้กับเนื้อเยื่อในสมอง หลังจากนั้นเลือดจะไหลเข้าหลอดเลือดดำเพื่อกลับหัวสู่หัวใจ เพื่อนำมาฟอกที่ปอด

แต่สำหรับผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม เกิดจากความผิดปกติระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ  เนื่องจาก เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดแดงไหลเวียนเลือดเร็วกว่าปกติโดยไม่ผ่านเนื้อเยื่อรอบ ๆ ผ่านตรงเข้าสู้หลอดเลือดดำเลย

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

 • เพศชาย
 • สมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ในเบื้องต้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย สอบถามอาการ รวมถึงการทดสอบต่างๆ ดังนี้

 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan : CT Scan) เพื่อดูภาพรายละเอียดภายในร่างกายอย่างชัดเจน
 • การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI)  ตรวจโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อหาความผิดปกติภายในสมอง
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด (Angiography) ตรวจโดยฉีดสี (สารทึบรังสี) ใช้สายสวนเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อหาความผิดปกติ

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม

วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ และอาการของแต่ละบุคคล สิ่งที่สำคัญคือ การรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกภายในสมอง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง และอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

โดยมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • รักษาด้วยยา แพทย์อาจแนะนำยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวด และอาการชัก
 • การผ่าตัด การผ่าตัดนั้นแพทย์ได้แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ การผ่าตัดแบบเดิม การใช้รังสีในการรักษา การอุดเส้นเลือด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม สามารถทำได้ดังนี้

เราสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม ด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม หรือมีอาการรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวินิจฉัยโรค และรับการรักษาที่ถูกต้อง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

หนังตาตก (Ptosis)

หนังตาตก (Ptosis) หมายถึงภาวะที่เปลือกตาบนนั้นมีลักษณะหย่อนคล้อย หรือตกลงมา โดยไม่สามารถควบคุมได้ อจาเกิดขึ้นได้กับดวงตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือกับตาทั้งสองข้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ ตุลาคม 7, 2020 . เวลาในการอ่าน

สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา แตกต่างกันจริงไหม และสมองทำงานอย่างไร

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า บางคนถนัดใช้สมองซีกซ้าย บางคนถนัดใช้สมองซีกขวา ว่าแต่คำกล่าวเกี่ยวกับ สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา เหล่านี้จะจริงไหม ลองไปหาคำตอบกันเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 24, 2020 . เวลาในการอ่าน

เช็กให้ชัวร์ 9 กลุ่มโรคอันตราย หากเป็นแล้วห้ามขับรถ

คุณรู้หรือเปล่าว่า มีภาวะของร่างกายบางอย่าง ที่ไม่ควรที่จะขับรถ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ กลุ่มอาการที่ห้ามขับรถ นั้นมีอะไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 23, 2020 . เวลาในการอ่าน

คลื่นเสียงบำบัดสมอง กับประโยชน์ที่คุณควรรู้ไว้

การบำบัดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด แต่หลายคนยังอาจจะไม่รู้จักว่า คลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) นั้นคืออะไร ทาง Hello คุณหมอ นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 17, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์-klinefelter-syndrome

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มกราคม 21, 2021 . เวลาในการอ่าน
การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มกราคม 6, 2021 . เวลาในการอ่าน
ผู้ให้การสนับสนุน
ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง-spina-bifida

ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง (Spina Bifida)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคเบาหวาน-น้ำตาลในเลือด-โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน