ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ไวรัสตับอักเสบ ซี  (Hepatitis C) คือการที่ตับของคุณถูกโจมตีโดยไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถนำไปสู่การอักเสบในตับ เป็นหนึ่งในไวรัสตับอักเสบที่พบได้ทั่วไป และถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในไวรัสที่อันตรายที่สุด

คำจำกัดความ

ไวรัสตับอักเสบ ซี คืออะไร

ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C) หมายถึงสภาวะของการที่ตับของคุณถูกโจมตีโดยไวรัสตับอักเสบ ซี (hepatitis C virus) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถนำไปสู่การอักเสบในตับ ทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย ไวรัสตับอักเสบซีเป็นหนึ่งในไวรัสตับอักเสบที่พบได้ทั่วไป และถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในไวรัสที่อันตรายที่สุด หลายคนจะพบว่าตัวเองมีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเมื่อตรวจร่างกาย ดังนั้นคุณจึงควรไปตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี เพราะไวรัสตับอักเสบซีนั้นไม่แสดงอาการ คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณติดเชื้อนี้จนกระทั่งมีสัญญาณของตับเสียหายในหลายสิบปีต่อมา

ไวรัสตับอักเสบซีพบได้บ่อยได้แค่ไหน

โรคนี้เป็นโรคที่พบได้มาก สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยทุกช่วงวัย ในเอเชีย โรคนี้เป็นโรคที่พบได้มากที่สุดจากงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถจัดการโรคนี้ได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับแพทย์

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของไวรัสตับอักเสบซีเป็นอย่างไร

หากคุณคุณเป็นไวรัสตับอักเสบซีในระดับเบา ร่างกายของคุณจะไม่แสดงอาการอะไรจนกระทั่งมันเปลี่ยนไปเป็นการติดเชื้อที่ร้ายแรงมากขึ้น สัญญาณและอาการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่พบได้ในช่วงแรกคือ

หลังจากที่การติดเชื้อรุนแรงมากยิ่งขึ้น สัญญาณและอาการอาจจะมี

 • เลือดออกและมีรอยช้ำได้ง่าย
 • คันที่ผิวหนัง
 • มีของเหลวสะสมในช่องท้อง หรือท้องมาน (Ascitis)
 • ขาบวม
 • น้ำหนักลด
 • สับสน ง่วงซึม และพูดไม่ชัด
 • มีรอยเส้นเลือดเหมือนแมงมุมบนผิวหนัง

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาหมอของคุณ

ควรไปพบหมอเมื่อไร

ถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษากับคุณหมอ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับหมอเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของไวรัสตับอักเสบซี

สาเหตุที่พบได้มากที่สุดของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี คือไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C virus) คุณสามารถรับไวรัสนี้ได้หากคุณสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนไวรัสจากผู้ที่ติดเชื้อ หรือหากคุณถูกบริเวณพื้นผิวที่มีเลือดแห้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แม้จะแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้ของเหลวส่วนอื่นในร่างกายอาจจะมีไวรัสได้เช่นกัน แต่เลือดเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการแพร่กระจายของไวรัสตับอักเสบซี เนื่องจากมีปริมาณไวรัสอยู่สูง

วิธีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบอื่นคือ การใช้ยาและเข็มร่วมกัน มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โดยเฉพาะหากคุณเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน คุณอาจจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หากใช้เข็มร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือหากคุณมีเชื้อเอชไอวี (human immunodeficiency virus) สภาวะที่จะลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้หญิงที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สามารถส่งต่อเชื้อไปยังบุตรได้ โรคไวรัสตับอักเสบซีไม่แพร่กระจายทางอาหาร น้ำ หรือการสัมผัสโดยทั่วไป

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไวรัสตับอักเสบซี

ปัจจัยเสี่ยงมีหลายประการ อย่างเช่น

 • หากคุณสัมผัสกับผู้ติดเชื้อบ่อยครั้ง เช่น เป็นผู้ดูแลสุขภาพ หรือผู้ดูแลผู้ป่วยหลัก
 • หากคุณกำลังใช้ยาผิดกฎหมาย หรือมีเชื้อเอชไอวี
 • หากคุณใช้เข็มสักร่วมกับผู้อื่น หรือสักในห้องที่ไม่สะอาด
 • หากคุณกำลังทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นเวลานาน
 • บางคนอาจจะเป็นไวรัสตับอักเสบซี หากเขาเคยผ่านการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัย เช่น การถ่ายเลือด หรือปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปี 1992 หรือรับสารช่วยการแข็งตัวของเลือด ก่อนปี 1987
 • หากคุณเกิดในช่วงระหว่างปี 1945 และ 1965 กลุ่มช่วงอายุที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสูงสุด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบซี

แพทย์จะทำการตรวจเพื่อหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หากแพทย์สงสัยว่าคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับเชื้อไวรัส ซึ่งอาจช่วยให้แพทย์คุณเริ่มการรักษา หรือแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพื่อชะลอการเสียหายของตับ เพราะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมักจะเริ่มทำความเสียหายต่อตับเป็นเวลานาน ก่อนที่คุณจะมีสัญญาณหรืออาการ

การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบซี เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่ เพื่อวัดปริมาณของเชื้อไวรัสในเลือด เพื่อช่วยประเมินการสร้างพันธุกรรมของไวรัสซึ่งจะช่วยในการกำหนดตัวเลือกการรักษาของคุณ

จำเป็นต้องทำการทดสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อของตับเพื่อที่แพทย์จะได้ทราบระดับความรุนแรงของความเสียหายของตับ จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อของตับชิ้นเล็กๆ เพื่อไปตรวจในห้องแล็บ ขณะที่การตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างของตับไปตรวจ สามารถช่วยบ่งชี้ระดับความรุนแรงของโรค และเป็นแนวทางการตัดสินใจในการรักษาได้

การรักษาไวรัสตับอักเสบซี

การใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในร่างกายสามารถรักษาโรคตับอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้ผล ยาหลักสองชนิดคือ เพกิเลเตด อินเตอร์ฟีรอน (pegylated interferon) และไรบาไวริน (ribavirin) รวมทั้งไซมีพรีเวียร์ (simeprevir) โซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) และดาคลาทาสเวียร์ (daclatasvir) มีรายงานว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบที่รักษาด้วยยาล่าสุดเหล่านี้มีมากถึง 90% ในความจริงแล้ว คุณก็ยังทำตามขั้นตอนในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้ออีกครั้ง

การปลูกถ่ายตับนั้นเป็นทางเลือกที่จำเป็นในกรณีที่ตับของคุณ เสียหายอย่างรุนแรง ขณะทำการปลูกถ่ายอวัยวะ ตับที่เสียหายของคุณจะถูกนำออกแล้วแทนที่ด้วยตับที่สุขภาพดี อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคุณรักษาหายแล้ว คุณยังจำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสเป็นประจำ หลังจากทำการปลูกถ่ายตับแล้ว เพราะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอาจเกิดขึ้นกับตับใหม่นี้ได้

วัคซีนได้ช่วยให้คุณรักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ และสามารถช่วยป้องกันคุณจากไวรัสตับอักเสบเอและบีได้ ไวรัสที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็สามารถสร้างความเสียหายต่อตับ และทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนขณะรักษาไวรัสตับอักเสบซี

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่จะช่วยรับมือกับโรคตับอักเสบซี

ลักษณะไลฟ์สไตล์และการเยียวยาด้วยตนเองต่อไปนี้อาจจะช่วยรับมือกับโรคตับอักเสบซีได้

 • หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงยาที่อาจทำให้ตับเสียหาย
 • ช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมาสัมผัสกับเลือดของคุณ โดยการปิดแผลทุกแผลที่คุณมี และอย่าใช้มีดโกนหรือแปรงสีฟันร่วมกัน
 • อย่าบริจาคเลือด อวัยวะในร่างกาย หรืออสุจิ และแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบว่า คุณมีเชื้อไวรัส

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นถึงทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ประโยชน์ของแสงแดด ออกแดดวันละนิด จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง!

แสงแดดแรงๆ ทำร้ายผิวหนังของคุณ แต่รู้หรือไม่ว่า ประโยชน์ของแสงแดด นั้น มีอยู่มากมาย ทั้งยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง และยังอาจมีส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

เปลี่ยนด่วน! ไลฟ์สไตล์แย่ๆ ที่จะนำไปสู่ ความเหนื่อยล้า

วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมารู้จักกับ ไลฟ์ไตล์ที่ทำนำไปสู่ ความเหนื่อยล้า ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างทันท่วงที

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

โรคในทารกแรกเกิด ที่พบได้บ่อย มาดูสิว่า จะมีอะไรบ้าง

เมื่อทารกแรกเกิดมีปัญหาสุขภาพ ย่อมทำให้คุณพ่อคุณแม่เครียดจัดเป็นธรรมดา งั้นมาดูสิว่า โรคในทารกแรกเกิด ที่พบได้บ่อยนั้นมีอะไรบ้าง คุณจะได้รับมือได้ถูกต้อง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
ขวบปีแรกของลูก, พ่อแม่เลี้ยงลูก สิงหาคม 18, 2020 . เวลาในการอ่าน

ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)

ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นโรคที่อาจทำให้สมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทส่วนกลางปิด มันสามารถทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างสมองและส่วนที่เหลือของร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ สิงหาคม 18, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ-venous-thromboembolism-vte

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous Thromboembolism : VTE)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน
ภาวะซึมเศร้าและความเศร้า-ความแตกต่าง

ภาวะซึมเศร้าและความเศร้า มีความแตกต่างกันอย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งตับอ่อน-pancreatic-cancer

มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน
สัญญาณเตือนของมะเร็งตับอ่อน-อาการ

สัญญาณเตือนของมะเร็งตับอ่อน ที่คุณอาจไม่ควรมองข้าม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 30, 2020 . เวลาในการอ่าน