home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ไขความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ไขความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวาน ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงในแต่ละปี จริง ๆ แล้วโรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลาย ๆ คนที่ยังคงมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่มาก บางครั้งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อโรคเบาหวาน ซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลง ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน จึงควรมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด อย่างสม่ำเสมอ บทความของ Hello คุณหมอ บทความนี้จะชวนทุกคนไปไขความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และเริ่มดูแลตัวเองด้วยการป้องกันโรค เบาหวาน ด้วย การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยตัวเองกันค่ะ

ใครบ้างที่ต้องใช้เครื่อง ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยตัวเอง

ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ควรเริ่มดูแลตัวเองด้วยการป้องกันโรค โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar Level หรือ Blood Glucose Level) เป็นการบอกปริมาณกลูโคสในเลือด ที่มาจากการบริโภคอาหารของเรา จากนั้นอาหารที่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสจะถูกปล่อยเข้ากระแสเลือด และถูกส่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน

โดยปกติแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือด จะต่ำกว่า 100 mg/dL ในช่วงที่ไม่ได้รับประทานอาหาร หรืออดอาหารนานติดต่อกัน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำกว่า 140 mg/dL ในเวลา 2 ชั่วโมงหลังกินอาหาร แต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ร่างกายจะไม่สามารถดึงน้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในเลือดมาใช้เป็นพลังงานได้ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีปริมาณสูง

ผู้ป่วยเบาหวาน ควรที่จะตรวจเช็ก ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยตัวเอง (Self-monitoring of blood glucose หรือ SMBG) นอกจากผู้ป่วยเบาหวานแล้ว ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ก็ควรที่จะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเช่นกัน

  • ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) สูงกว่า 25 ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ถ้ามีค่า BMI สูงกว่า 25 ควรได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากผู้ที่มีค่า BMI เกิน 25 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงเป็นโรคอ้วน และอาจมีปัจจัยเสี่ยงเป็น โรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวาน (prediabetes) ภาวะก่อนเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินเป็นระยะเวลานาน จนทำให้ผู้ป่วยมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่สูงขนาดที่เป็นโรคเบาหวาน แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น โรคเบาหวาน หากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต จึงควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เป็นประจำ

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่ออะไร

การตรวจ ระดับน้ำตาลในเลือด เป็นการตรวจเพื่อ ทราบค่าระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยปกติแล้ว ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรจะเจาะเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในทุก ๆ วัน และเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเอง ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หรือระดับน้ำตาลมีค่าต่ำลงหรือสูงขึ้น

ที่สำคัญในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุก ๆ ครั้งควรจดบันทึกด้วย จะช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์ ทราบค่าน้ำตาลที่เปลี่ยนไปในแต่วัน เพื่อดูว่าการรักษาที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้ผลมากน้อยเพียงใด หรือควรต้องปรับเปลี่ยนการรักษาส่วนใด เพื่อให้การรักษาบรรลุเป้าหมายในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องไม่ให้ผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะน้ำตาลในเลือดตกเฉียบพลัน หรือน้ำตาลในเลือดสูงทันทีอีกด้วย

ข้อดีของ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ทุกวัน

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานควรจะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกวัน จะทำให้เราทราบค่าระดับน้ำตาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน โดยปกติแล้วผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน ต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกวัน ตอนเช้า ก่อน-หลังรับประทานอาหาร และก่อน-หลังทำกิจกรรมเพื่อดูว่าระดับน้ำตาลในเลือดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

การตรวจสอบ ระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยตัวเอง มีข้อดีมากมายนอกจากจะทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดของแต่ละคน เพื่อจัดตารางอาหาร ดูว่าอาหารชนิดใดมีผลต่อระดับน้ำตาล หรือการทำกิจกรรมใดมีผลต่อระดับน้ำตาล

นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการกินแล้ว ผลของระดับน้ำตาลในเลือดที่บันทึกแต่ละวัน ยังช่วยให้แพทย์ที่ดูแลคุณ ติดตามผลการรักษา เพื่อดูประสิทธิภาพของการใช้ยา ว่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงการรักษา หรือปรับเปลี่ยนตัวยาบางชนิดหรือไม่

นอกจากนี้การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกวัน ยังช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานต่อไปได้อีกด้วย

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Source

Benefits and Limitations of Self-Monitoring of Blood Glucose

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769614/

Self Monitoring of Blood Glucose (SMBG)

https://www.diabetes.co.uk/blood-glucose/blood-glucose-self-monitoring.html

Self-Monitoring of Blood Glucose: Practical Aspects

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864180/

High Blood Sugar, Diabetes, and Your Body

https://www.webmd.com/diabetes/how-sugar-affects-diabetes#1

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 27/10/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ