คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-Reactive Protein Test)

ข้อมูลพื้นฐาน|ข้อควรรู้ก่อนตรวจ|ขั้นตอนการตรวจ|ผลการตรวจ

ข้อมูลพื้นฐาน

การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีนคืออะไร

การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-reactive Protein Test) เป็นการตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณโปรตีนที่เรียกว่า ซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-reactive protein) หรือ CRP ในเลือด ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ระดับการติดเชื้อทั่วไปในร่างกาย

ระดับ CRP ที่สูงเกิดจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังหลายชนิด แต่การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีนเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นบริเวณและสาเหตุของการติดเชื้อ จึงต้องการมีการตรวจอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อหาสาเหตุและบริเวณที่มีการติดเชื้อต่อไป

ความจำเป็นในการ ตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน

การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีนเป็นการตรวจทั่วไปเพื่อหาการติดเชื้อในร่างกาย จึงไม่ใช่การตรวจเฉพาะ นั่นหมายความว่า การตรวจนี้สามารถแสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อในบางบริเวณในร่างกาย แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้ โดยแพทย์อาจให้มีการทดสอบนี้เพื่อ

 • ตรวจหาการกำเริบของโรคติดเชื้อ เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) โรคลูปัส (lupus) หรือหลอดเลือดอักเสบ (vasculitis)
 • ตรวจดูว่ายาต้านการอักเสบมีการออกฤทธิ์เพื่อรักษาโรคหรือภาวะต่างๆ หรือไม่

ข้อควรรู้ก่อนตรวจ

ข้อควรรู้ก่อนการ ตรวจ ซี-รีแอคทีฟ โปรตีน

การพบว่ามีระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีนต่ำไม่ได้หมายความว่าไม่มีการอักเสบเกิดขึ้น ระดับของซี-รีแอคทีฟ โปรตีนอาจไม่เพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาทอยด์และลูปัส ซึ่งสาเหตุยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีนที่ละเอียดมากขึ้นที่เรียกว่า high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) มีไว้เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีนที่สูงจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจ

อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าซี-รีแอคทีฟ โปรตีนเป็นเพียงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) หรือเป็นสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจหรือไม่

ขั้นตอนการตรวจ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ซี-รีแอคทีฟ โปรตีน

ก่อนการตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีนทั้งแบบมาตรฐานหรือการตรวจ hsCRP คุณไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม หากมีการเจาะเลือดสำหรับการตรวจอื่นๆ ร่วมด้วย คุณอาจจำเป็นต้องอดอาหารหรือปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ให้สอบถามแพทย์ว่าคุณจะต้องเข้ารับการตรวจอื่นๆ ไปพร้อมกันหรือไม่

ยาบางชนิดสามารถส่งผลต่อระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีน ดังนั้น จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่คุณใช้

ขั้นตอนการตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำการเจาะเลือดจะดำเนินการต่อไปนี้

 • รัดยางรอบต้นแขนเพื่อหยุดการไหลเวียนของเลือด หลอดเลือดด้านล่างยางรัดจะขยายตัวขึ้น ทำให้เจาะหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น
 • ทำความสำอาดบริเวณที่เจาะเลือดด้วยแอลกอฮอล์
 • เจาะเข็มเข้าไปในหลอดเลือด อาจจำเป็นต้องเจาะมากกว่าหนึ่งครั้ง
 • ติดหลอดบรรจุเลือดเข้ากับเข็มเจาะเลือด
 • นำยางรัดออกจากแขนเมื่อเก็บเลือดเพียงพอแล้ว
 • วางผ้าก๊อซหรือก้อนสำลีไว้บนบริเวณที่เจาะเลือดในขณะที่ดึงเข็มออก
 • กดบริเวณที่เจาะเลือดแล้วปิดด้วยผ้าพันแผล

หลังการตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน

การรัดยางที่ต้นแขนอาจแน่นมาก จนคุณอาจรู้สึกเจ็บแขนได้บ้าง แต่คุณอาจไม่รู้สึกใดๆ จากเข็มเจาะ หรือคุณอาจรู้สึกได้ถึงการเจาะหรือการบิดอย่างรวดเร็ว

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจคำแนะนำสำหรับคุณได้ดีขึ้น

ผลการตรวจ

ผลการตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน

ค่าปกติที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งเรียกว่า ค่าอ้างอิง (reference range) เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการของคุณอาจมีค่าปกติที่แตกต่างออกไป รายงานจากห้องปฏิบัติการควรมีช่วงค่าที่ห้องปฏิบัติการของคุณใช้

นอกจากนี้ แพทย์จะประเมินผลการตรวจของคุณโดยยึดตามสุขภาพของคุณและปัจจัยอื่นๆ นั่นหมายความว่า ค่าที่อยู่นอกเหนือจากค่าปกติที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ อาจยังคงเป็นค่าปกติสำหรับคุณและห้องปฏิบัติการของคุณ

ผลการตรวจมักใช้เวลาภายใน 24 ชั่วโมง

การ ตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (CRP) มาตรฐาน

 • ค่าปกติ : น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dL) หรือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)

หมายเหตุ

 • ภาวะใดๆ ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อกะทันหันหรือรุนแรงอาจเพิ่มระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีนได้
 • ยาบางประเภทอาจลดระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีน
 • ภาวะหลายประการสามารถเปลี่ยนแปลงระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีนได้ โดยแพทย์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลการตรวจที่ผิดปกติใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับอาการและสุขภาพในอดีตของคุณ

การตรวจ High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP)

High-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) สามารถวัดปริมาณซี-รีแอคทีฟ โปรตีนในเลือดในระดับต่ำมากๆ การตรวจนี้อาจช่วยหาความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับหัวใจ

โดยเฉพาะเมื่อเกิดร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น คอเลสเตอรอล อายุ ความดันโลหิต และการสูบบุหรี่ การตรวจนี้อาจดำเนินการเพื่อดูว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแบบกะทันหันมากขึ้นหรือไม่ เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง แต่ความเชื่อมโยงกันระหว่างระดับซี-รีแอคทีฟ โปรตีนที่สูงและโรคหัวใจยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

ระดับ High-sensitivity C-reactive protein (hsCRP)

 • ค่าปกติ : น้อยกว่า 0.1 mg/dL หรือน้อยกว่า 1 mg/L

ระดับ hsCRP และความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

 • น้อยกว่า 1.0 mg/L = ความเสี่ยงต่ำ
 • 1.0 to 3.0 mg/L = ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย
 • มากกว่า 3.0 mg/L = ความเสี่ยงสูง

ค่าปกติสำหรับการตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน อาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล โปรดปรึกษาแพทย์หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลการตรวจ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Download version.

Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Page 1856.

C-Reactive Protein (CRP) Test. https://medlineplus.gov/lab-tests/c-reactive-protein-crp-test/. Accessed February 16, 2019

C-reactive protein test. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/c-reactive-protein-test/about/pac-20385228. Accessed February 16, 2019

What Is a C-Reactive Protein Test?. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/c-reactive-protein-test#1. Accessed February 16, 2019

C-Reactive Protein Test. https://www.healthline.com/health/c-reactive-protein. Accessed February 16, 2019

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ