โทษของยาเสพติด ส่งผลต่อสุขภาพกาย จิตใจและสังคมอย่างไร

  โทษของยาเสพติด ส่งผลต่อสุขภาพกาย จิตใจและสังคมอย่างไร

  โทษของยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม เนื่องจากยาเสพติดออกฤทธิ์กด กระตุ้น และหลอนประสาทจนทำให้เกิดอาการติดยาขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้เสพมีอาการเห็นภาพหลอน หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง ขาดสติ และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังอาจทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มที่จะก่อปัญหาในสังคม เช่น การลักขโมย ทำร้ายผู้อื่น เกิดอุบัติเหตุ

  ยาเสพติด คืออะไร

  ยาเสพติด คือ สารที่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถูกสังเคราะห์ขึ้น และมีการนำมาใช้ในทางที่ผิด โดยเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางสมองและร่างกาย นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดปัญหาในสังคมได้ด้วย

  โทษของยาเสพติด ต่อสุขภาพร่างกาย

  โทษของยาเสพติดอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของยา ปริมาณ และความถี่ในการเสพ โดยอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงและอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

  • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายติดเชื้อง่ายและป่วยง่าย
  • ความผิดปกติของหัวใจ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ หัวใจวาย เส้นเลือดยุบตัว การติดเชื้อในกระแสเลือด
  • อาการคลื่นไส้และปวดท้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความอยากอาหารจนอาจส่งผลให้น้ำหนักลดลง
  • เซลล์และเนื้อเยื่อในตับอักเสบมาก เนื่องจากตับต้องทำงานหนักในการขับสารพิษจากยาอยู่ตลอดเวลา จึงอาจส่งผลให้ตับอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่อตับได้
  • ความผิดปกติทางสมอง เช่น อาการชัก โรคหลอดเลือดสมอง ความสับสนทางจิตใจ สมองได้รับความเสียหาย
  • โรคปอด โดยเฉพาะการใช้ยาเสพติดด้วยการสูดดม อาจทำให้ปอดทำงานหนักมากขึ้นจนลุกลามกลายไปเป็นโรคปอดได้
  • ปัญหาในการใช้ชีวิต การใช้สารเสพติดเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ขาดสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจ ความสนใจและการจดจ่อลดลง สมาธิสั้น
  • การเสียชีวิต เป็นโทษของยาเสพติดที่ร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในผู้ที่ใช้สารเสพติดเป็นเวลานาน จนร่างกายอ่อนแอมากและเสียชีวิตลงในที่สุด

  โทษของยาเสพติด ต่อสุขภาพจิต

  ยาเสพติดทุกชนิด เช่น นิโคติน โคเคน กัญชา อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสาทการรับรู้ สัญชาตญาณและอารมณ์ โดยยาเสพติดจะออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งโดปามีน (Dopamine) ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยควบคุมอารมณ์และความรู้สึกพึงพอใจในปริมาณมาก เมื่อสารเคมีชนิดนี้มีปริมาณมากเกินไปจึงอาจส่งผลให้เกิดอาการติดยาขึ้น ซึ่งหากผู้เสพขาดยาก็อาจทำให้เกิดอาการอยากยารุนแรงจนต้องเสพเป็นประจำและติดเป็นนิสัย ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า ความวิตกกังวล โรคจิตเภท คลุ้มคลั่ง ขาดสติ หวาดระแวงกลัวว่าใครจะมาทำร้าย ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และอาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น

  โทษของยาเสพติดต่อสังคม

  โทษของยาเสพติดส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นอย่างเชื่อมโยงกัน จนทำให้เกิดเป็นปัญหาทางพฤติกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น เช่น

  • ความหวาดระแวงหรือการเห็นภาพหลอน ที่กลัวว่าผู้อื่นจะมาทำร้ายจนเกิดเป็นความก้าวร้าว เพื่อปกป้องตัวเองจนอาจไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
  • การติดยาเสพติดที่ส่งผลให้การตัดสินใจบกพร่อง ส่งผลให้มีความหุนหันพลันแล่นและสูญเสียการควบคุมตนเอง จนอาจทำร้ายร่างกายตัวเอง ทำร้ายผู้อื่น ลักขโมยของ เกิดอุบัติเหตุ ขาดงาน การบาดเจ็บ

  จะเห็นได้ว่า โทษของยาเสพติดส่งผลเสียเชื่อมโยงทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมอีกด้วย

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 28/11/2022

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา