ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จะพิจารณมอย่างไรว่าประกันสุขภาพแบบไหนเหมาะกับคุณ สามารถศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

ประกันสุขภาพ

โปรแกรม ตรวจ สุขภาพ 2566 คัดกรองโรคที่ไหนดี

การเลือก โปรแกรม ตรวจ สุขภาพ 2566 ที่เหมาะสมกับแต่ละคน อาจพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ราคา เพศ ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยการวัดน้ำหนักและส่วนสูง การวัดระดับความดันโลหิต การตรวจเลือด การเอกซเรย์ปอด เป็นต้น และจะมีการตรวจร่างกายในส่วนอื่นที่แตกต่างไปตามอายุ เพศ และประวัติสุขภาพ โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพควรงดอาหาร (ดื่มน้ำเปล่าได้) ก่อนวันไปตรวจประมาณ 7-8 ชั่วโมง [embed-health-tool-bmi] การตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นหรือไม่ การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จะช่วยคัดกรองโรคและความผิดปกติต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงหรือป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และในกรณีที่คุณหมอสามารถตรวจพบความผิดปกติที่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพ ก็จะทำให้สามารถวางแผนการรักษาหรือนัดตรวจเพื่อติดตามผลเป็นระยะ ซึ่งทำให้มีโอกาสรักษาให้หายได้มากกว่าการตรวจพบหลังจากที่โรคดำเนินไปเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์จะยังช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อภาวะสุขภาพของแต่ละคนได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในอนาคตได้อีกทาง โดยยิ่งอายุมากขึ้นก็ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงการเกิดภาวะสุขภาพมากกว่าคนในวัยหนุ่มสาว โปรแกรม ตรวจ สุขภาพ 2566 ที่ไหนดี Hello Khunmor รวบรวมโปรแกรมตรวจสุขภาพจากหลากหลายโรงพยาบาล ที่อาจนำมาเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจใช้บริการนำมาประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ โปรแกรมตรวจสุขภาพ - สมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเพศหญิงและเพศชายที่แบ่งออกตามช่วงอายุ (อายุน้อยกว่า 30, 40, 50, อายุมากกว่า 50, […]

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม