home

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน เป็นปัญหาสุขภาพกระดูกเสื่อมและบางลงเนื่องจากสูญเสียแคลเซียมในกระดูก ทำให้ความหนาแน่นในกระดูก หรือที่เรียกว่ามวลกระดูกลดลง เมื่อกระดูกเปราะ กระดูกบาง ก็เสี่ยงเกิดปัญหากระดูกแตก หัก หลังประสบอุบัติเหตุได้มากขึ้น

ความรู้ทั่วไป

x