backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ไข้ไทฟอยด์ อาการ สาเหตุ และการรักษา

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 12/01/2022

ไข้ไทฟอยด์ อาการ สาเหตุ และการรักษา

ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid) เป็นโรคที่พบได้ยาก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า ซัลโมเนลลา ไทฟิ (Salmonella Typhi) โดยแบคทีเรียชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปยังทุกส่วนของร่างกาย จนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งยังอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดไข้ไทฟอบด์อาจพบได้ในน้ำและอาหาร หรืออาจเกิดจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ มีไข้สูง ท้องผูก และท้องเสีย  

คำจำกัดความ

ไข้ไทฟอยด์ คืออะไร

ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid) เป็นโรคที่พบได้ยาก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า ซัลโมเนลลา ไทฟิ (Salmonella Typhi) โดยแบคทีเรียชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปยังทุกส่วนของร่างกาย จนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งยังอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดไข้ไทฟอบด์อาจพบได้ในน้ำและอาหาร หรืออาจเกิดจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ มีไข้สูง ท้องผูก และท้องเสีย  

ไข้ไทฟอยด์พบได้บ่อยเพียงใด

ไข้ไทฟอยด์อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยเด็กอาจมีความเสี่ยงในการเป็นไข้ไทฟอยด์มากที่สุด แต่อาการในเด็กนั้นอาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่าในผู้ใหญ่

อาการ

อาการของไข้ไทฟอยด์ 

โดยปกติอาการของไข้ไทฟอยด์อาจมีระยะฟักตัวประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะแสดงอาการเจ็บป่วยในช่วง 3-4 สัปดาห์ โดยอาจลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 

 • ปวดศีรษะ
 • อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • มีไข้สูงถึง 40.5 องศาเซลเซียส
 • เหงื่อออก 
 • ไอแห้ง
 • เบื่ออาหาร
 • อาการท้องผูก
 • ผื่น
 • ท้องบวมมาก 
 • ควรไปพบหมอเมื่อใด

  ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์และระดับความรุนแรงของคุณ

  สาเหตุ

  สาเหตุไข้ไทฟอยด์

  ไข้ไทฟอยด์มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ซัลโมเนลลา ไทฟิ (Salmonella Typhi) และอาจเกิดจาจกสาเหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 

  • การติดเชื้อทางปาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจได้รับเชื้อไทฟอยด์ขณะเดินทางไปยังประเทศที่ยังด้อยพัฒนา เนื่องจากสาธารณูปโภคที่ไม่ดี การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นต้น 
  • พาหะอุจจาระ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยไข้ไทฟอยด์จะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็ตาม แต่ก็อาจยังมีเชื้อที่เป็นพาหะของโรคอยู่ ซึ่งอาจแพร่กระจายเชื้อโรคสู้ผู้อื่นได้ 

  ปัจจัยเสี่ยง

  ปัจจัยเสี่ยงของไข้ไทฟอยด์ 

  • ทำงานหรือเดินทางไปยังประเทศที่มีผู้ป่วยไข้ไทฟอยด์
  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือพึ่งติดเชื้อไข้ไทฟอยด์
  • ทำงานเป็นนักจุลชีววิทยาที่ต้องทำงานหรือดูแลเรื่องของแบคทีเรียซัลโมเนลลา ไทฟิ
  • ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลที่มีเชื้อซัลโมเนลลา ไทฟิ

  การวินิจฉัยและการรักษา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาคุณหมอทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  การวินิจฉัยไข้ไทฟอยด์

  คุณหมออาจทำการตรวจร่างกายและสอบถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังอาจใช้การทดสอบอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้

  • อีไลซา (Enzyme-linked Immunosorbent Assay หรือ ELISA) คือ การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะการติดเชื้อต่าง ๆ ของร่างกาย
  • การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา ไทฟิ ด้วยสารเรืองแสงและกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งสารเรืองแสงอาจจับกับแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา ไทฟิได้
  • การตรวจปริมาณของเกล็ดเลือด (Platelet count)
  • ตรวจอุจจาระ

  การรักษาไข้ไทฟอยด์

  สำหรับผู้ป่วยไข้ไทฟอยด์ คุณหมออาจใช้วิธีการรักษาด้วยยาปฎิชีวนะ เช่น ยาคลอแรมเฟนิคอล ( Chloramphenicol) ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (ประมาณ 3%-5%) อาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเป็นระยะเวลานาน ๆ เพื่อกำจัดถุงน้ำดี ซึ่งเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรีย

  การปรับไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง

  การปรับไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเองเพื่อบรรเทาอาการไข้ไทฟอยด์ 

  เนื่องจากการรับวัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันไข้ไทฟอยด์ได้ ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไข้ไทฟอยด์อาจทำได้ ดังนี้

  • ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหรือเวลาเตรียมอาหาร ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้ดิบ เช่น ผักกาดหอม 
  • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สุก สะอาด ปลอดภัย นอกจากนั้น อาจหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารริมถนนที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย 

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 12/01/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา