คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการกลายพันธ์ุในปัจจุบัน

5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการกลายพันธ์ุในปัจจุบัน

โรคโควิด-19 (Covid-19) หมายถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบัน สายพันธุ์โควิด-19 ได้มีการกลายพันธุ์ออกเป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น อัลฟ่า (Alpha) เบต้า (Beta) แกมม่า (Gamma) เดลต้า (Delta) รวมถึงสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า โอไมครอนหรือโอมิครอน (Omicron) ซึ่งโควิด-19 แต่ละสายพันธุ์อาจมีอัตราการแพร่กระจาย และความรุนแรงของการติดเชื้อที่แตกต่างกันออกไป

5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการกลายพันธ์ุในปัจจุบัน

1. สายพันธุ์อัลฟ่า (สายพันธุ์ B.1.1.7)

โควิด-19 สายพันธุ์อัลฟ่า (Alpha) หรือสายพันธุ์อังกฤษ ค้นพบที่มณฑลเคนท์ สหราชอาณาจักร ในช่วงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2564 และแพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก มีอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 40-90%

นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่ ถูกแพร่ใน เว็บไซต์ Nature เมื่อ วันที่ 15 มี.ค. ปี พ.ศ. 2564 เรื่องอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อสาย SARS-CoV-2 B.1.1.7 รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์ B.1.1.7 ถึง 1.7 เท่า

2. สายพันธุ์เบต้า (สายพันธุ์ B.1.3.5.1)

โควิด-19 สายพันธุ์เบต้า (Beta) หรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่แอฟริกาใต้ ในช่วงเดือนตุลาคม มีอัตราการ แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 50%

โดยลักษณะการกลายพันธุ์จากหนามโปรตีน N501Y และ E484K ที่ทำให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ปกติ และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพแอนติบอดี้ลดลง จึงทำให้มีโอกาสติดเชื้อสูงขึ้น

3. สายพันธุ์แกมม่า (สายพันธุ์ P.1)

โควิด-19 สายพันธุ์แกมม่า (Gamma) หรือสายพันธุ์บราซิล ค้นพบครั้งแรกในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศบราซิล ในช่วงเดือน ก.พ. ปี พ.ศ. 2564 มีอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 2.5 เท่า และมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีกด้วย โดยมีลักษณะการกลายพันธุ์จากโปรตีน

หนามตำแหน่ง N501Y, K417T และE484K จัดเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงซึ่งมีภูมิต้านทานมากกว่าสายพันธุ์ชนิดอื่น ๆ ทำให้เกิดแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น

4. สายพันธุ์เดลต้า (สายพันธุ์ B.1.617.2)

โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า (Delta) หรือสายพันธุ์อินเดีย ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย เมื่อต้นเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 มีอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 20% โดยมีลักษณะการกลายพันธุ์ 2 ตำแหน่ง (Double Mutant) คือ ตำแหน่ง E484Q และ L452R ส่งผลให้ไวรัสแพร่จายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถหลบหนีวัคซีนได้

โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ อีกทั้งยังอาจสามารถหลบหลีกวัคซีนได้ ทำให้แม้แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ก็ยังคงมีโอกาสที่จะติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านี้สูงอยู่ แต่วัคซีนอาจสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในระยะแรกพบว่า ผู้ที่ติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ แม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

5. สายพันธุ์โอไมครอน หรือโอมิครอน (สายพันธุ์ B.1.1.529)

โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หรือโอมิครอน (Omicron) พบครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และที่แอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นเชื้อที่มีการกลายพันธุ์มากหลายตำแหน่ง และอาจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงสายพันธุ์เดลต้า

ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่า การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ หรือไม่ แม้ว่าผลการวิจัยเบื้องต้นอาจจะยังไม่พบอาการที่แตกต่างจากการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่น แต่อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงของการติดเชื้อสายพันธุ์อย่างแน่ชัด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Coronavirus Mutations and Variants: What Does It Mean?. https://srhd.org/news/2021/coronavirus-mutations-and-variants-what-does-it-mean. Accessed  May 21, 2021

South Africa Covid-19 Strain: What We Know About the New Variant. https://www.wsj.com/articles/the-new-covid-19-strain-in-south-africa-what-we-know-11609971229. Accessed  May 21, 2021

Coronavirus: India travel ban likely to stay in place as COVID-19 outbreak spirals – expert. https://www.newshub.co.nz/home/world/2021/04/coronavirus-india-travel-ban-likely-to-stay-in-place-as-covid-19-outbreak-spirals-expert.html. Accessed  May 21, 2021

Coronavirus: India travel ban likely to stay in place as COVID-19 outbreak spirals – expert. https://www.newshub.co.nz/home/world/2021/04/coronavirus-india-travel-ban-likely-to-stay-in-place-as-covid-19-outbreak-spirals-expert.html. Accessed  May 21, 2021

Coronavirus Variants and Mutations. https://www.nytimes.com/interactive/2021/health/coronavirus-variant-tracker.html#B1351.

What is the new ‘triple mutant variant’ of Covid-19 virus found in Bengal? How bad is it?. Accessed  May 21, 2021

https://www.indiatoday.in/science/story/what-is-triple-mutant-variant-of-covid19-virus-bengal-strain-details-1793991-2021-04-22. Accessed  May 21, 2021

What are the India, Brazil, South Africa and UK variants. https://www.bbc.com/news/health-55659820. Accessed  May 21, 2021

SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html. Accessed  May 21, 2021

 SARS-CoV-2 variants of concern as of 11 May 2021. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern. Accessed  May 21, 2021

COVID-19 variants of concern.https://www.alberta.ca/covid-19-variants.aspx. Accessed  May 21, 2021

Increased mortality in community-tested cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03426-1. Accessed  May 21, 2021

Omicron Variant: What You Need to Know. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html. Accessed December 7, 2021.

Delta Variant: What We Know About the Science. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html. Accessed December 7, 2021.

Update on Omicron. https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron. Accessed December 7, 2021.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 07/12/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล